Shell Aandelen

Op zoek naar de koers van Shell, of wil je Shell aandelen kopen?

Shell aandelen
Shell logo.

Start hier. Shell is sinds jaar en dag één van de populairste aandelen onder Nederlandse beleggers. Voor deze Nederlands-Britse olie en gas maatschappij geldt dat ze zich één van 's werelds grootste private bedrijven mag noemen. De oprichting van het bedrijf vond plaats in het jaar 1907. In het verleden stond het bedrijf bekend als Royal Dutch Shell, maar daar is inmiddels (helaas) verandering in gekomen. Opmerkelijk, ondanks het feit dat Shell reeds over een dergelijke aanzienlijke geschiedenis beschikt werd ze wel pas beursgenoteerd in het jaar 2004.

De shift naar groene(re) brandstoffen heeft er ook binnen het bedrijf Shell voor gezorgd dat er enkele zaken zijn veranderd. De onderneming hoopt op die manier toekomst proof te zijn. Wil jij graag investeren in aandelen Shell en ben je daarvoor nog op zoek naar meer informatie? Lees dan zeker verder.

Wat is het business model van Shell?

Eén van de sterkste troeven waar het bedrijf Shell op kan rekenen is terug te vinden in haar uitgekiende business model. Voor dit bedrijf geldt dan ook dat ze over een aantal verschillende bedrijfsspecialiteiten beschikt. Het gaat hierbij onder meer om het ontdekken, de ontwikkeling, de productie evenals het vermarkten van niet alleen olie, maar ook van natuurlijk gas. Bovendien is het algemeen bekend dat Shell zich eveneens bezig houdt met het maken evenals het vermarkten van chemicaliën.

Op moment van schrijven mag Shell zich één van 's werelds grootste bedrijven noemen op vlak van niet alleen markt kapitalisatie, maar ook cash flow uit activiteiten en productie niveau.

Een greep uit de kernactiviteiten van Shell

Het spreekt voor zich dat het marktlandschap voor oliemaatschappijen door de jaren heen sterk is veranderd. Ook richting de toekomst zal er op een andere manier gehandeld moeten worden om tegemoet te kunnen blijven komen aan de wensen en verwachtingen van de markt. Dit hoeft echter in het geheel niet te betekenen dat de Shell aandelen in de toekomst minder interessant zullen zijn. Verschillende kernactiviteiten waar de onderneming nu reeds over beschikt zijn immers specifiek in het leven geroepen om te kunnen voldoen aan de vraag naar bijvoorbeeld groene energie. Wij hebben alvast enkele belangrijke kernactiviteiten hieronder voor je op een rijtje gezet.

 • Er wordt wereldwijd gezocht naar zowel ruwe olie als natuurlijk gas;
 • Shell koelt natuurlijk gas om vloeibaar gas te kunnen produceren;
 • Er wordt gehandeld in verschillende energie gerelateerde producten;

Het zoeken naar olie evenals natuurlijk gas gebeurt in de praktijk op verschillende manieren. Er wordt hiervoor in eerste instantie nog steeds gebruik gemaakt van de conventionele manier. Daarnaast is het echter zo dat er ook gebruik wordt gemaakt van dichte steenformaties, schalie en kool. Bovendien geldt voor Shell dat één van haar kernactiviteiten zich tevens bezighoudt met het onttrekken van asfalt uit oliezanden. Deze worden vervolgens weer verwerkt tot synthetische ruwe olie.

Ook het koelen van natuurlijk gas is een zeer belangrijke kernactiviteit geworden voor het bedrijf. Het koelen van natuurlijk gas is vereist om vloeibaar gas te kunnen produceren dat op een veilige manier verscheept kan worden.

Eigenaar van verschillende raffinaderijen en chemische bedrijven

Wie aandelen Shell koopt investeert in zekere zin mee in niet alleen de verschillende raffinaderijen, maar ook in de chemische bedrijven waar ze eigenaar van is. Voor beide bedrijven geldt dat ze de mogelijkheid bieden om waarde te creëren uit de productie van niet alleen olie, maar ook gas. De producten die hieruit voortvloeien en die bijgevolg op de markt aangeboden kunnen worden zijn:

 • Benzine;
 • Diesel;
 • Verwarmingsolie;
 • Brandstof voor vliegtuigen;
 • Brandstof voor de zeevaart;
 • Glijmiddel;
 • Asfalt;

Het spreekt voor zich dat er op deze manier een zeer gevarieerd productaanbod tot stand is gekomen dat tegemoet kan komen aan de wensen of verwachtingen van menig aantal verschillende sectoren op de markt. Dit is zeker één van de belangrijkste kernactiviteiten van het bedrijf.

De focus op klimaat vriendelijke oplossingen

Met zicht op de toekomst spreekt het voor zich dat de oliegiganten zich nagenoeg verplicht zien om een deel van hun kernactiviteiten enigszins aan te passen. Concreet betekent dit dat er moet worden geïnvesteerd in klimaat vriendelijke oplossingen. Hierbij kan er dan onder meer worden gedacht aan:

 • Biobrandstoffen;
 • Wind- en zonne-energie;
 • Waterstof;

Op moment van schrijven kan er worden vastgesteld dat één van de KPI's van Shell betrekking heeft tot de ontwikkeling evenals tot de uitwerking van innovatieve technologie die hier bij helpt. Dit aspect gecombineerd met de financiële middelen van de onderneming en een goed project management zou er zomaar voor kunnen zorgen dat Shell ook met het oog op de toekomst een belangrijke voorsprong kan nemen.

Shell inkoopprogramma’s

Het uitvoeren van een inkoopprogramma wordt in de praktijk altijd aanzien als een belangrijk voordeel. Wanneer een bedrijf ervoor kiest om een dergelijk inkoopprogramma op te zetten is dat niet in het minst een blijk van vertrouwen in de toekomst. Het spreekt dan ook voor zich dat dit ook niet zelden het sentiment van het aandeel in kwestie ten goede komt. In het verleden heeft Shell er op verschillende momenten voor gekozen om een dergelijk inkoopprogramma op te zetten.

Met name in het midden van het jaar 2018 werd er door Shell voor gekozen om een inkoopprogramma op te zetten waarbij voor zomaar even 25 miljard dollar aan aandelen terug werden gekocht. Deze filosofie zorgt ervoor dat de kans groot is dat er ook in de toekomst nog meer dergelijke inkoopprogramma’s opgezet zullen worden. Ook dat is uiteraard een niet onbelangrijke troefkaart voor het lange termijn perspectief waar de Shell aandelen over beschikken.

Het kwartaaldividend van Shell

Eén van de belangrijkste redenen waarom heel wat beleggers kiezen voor aandelen kopen Shell heeft betrekking tot het dividend dat ze uitkeert. Voor dat dividend geldt in eerste instantie dat er geen sprake is van een jaar-, maar wel van een kwartaaldividend. Voor Amerikaanse bedrijven geldt dat dit de normaalste zaak van de wereld is. Voor Europese of Britse ondernemingen geldt dat in de praktijk doorgaans niet. Zij prefereren dan ook veelal het toekennen van een jaardividend. Dit betekent dat beleggers telkens een jaar moeten wachten voordat ze hun ontvangen dividenden kunnen herinvesteren. Sowieso zijn de aandelen Shell een populaire keuze onder dividendbeleggers.

Scrip dividend van Shell

Wie in het verleden eigenaar was van Shell aandelen kon voor het dividend een keuze maken tussen een zogenaamd scrip dividend en een cash dividend. Een scrip dividend is een dividend dat wordt uitbetaald in aandelen en dus niet in cash. Dat type dividend werd vanaf het vierde kwartaal van 2017 echter stopgezet. Dit betekent dat het vanaf dat moment nog slechts mogelijk is om een cash dividend te ontvangen. Dat hoeft op zich evenwel niet zo’n groot probleem te zijn. Het spreekt immers voor zich dat je de ontvangen cash dividenden in de praktijk nog altijd kan gebruiken om opnieuw te investeren in de aandelen van de gerenommeerde oliemaatschappij.

Einde van “Royal Dutch Shell”

Reeds aan het einde van het jaar 2004 kwam de bekendmaking van Shell dat ze een einde wou maken aan de zogenaamde duale structuur van het bedrijf. Dit met als belangrijkste doel om significant sneller te kunnen handelen op de financiële markten. De Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij en The Shell Transport and Trading Company werden uiteindelijk samengesmolten tot één enkele onderneming, namelijk “Royal Dutch Shell”.

Voor dit bedrijf geldt dat ze over een Nederlandse fiscale vestigingsplaats beschikte. Ook werd duidelijk dat er twee verschillende soorten aandelen werden uitgegeven. Er werd hierbij een onderscheid gemaakt tussen de A en B aandelen van Shell.

Het verschil tussen de twee aandelen was terug te vinden in het al dan niet afgetrokken worden van de 15 procent aan dividendbelasting. Het was uiteindelijk op 15 november 2021 dat het bedrijf bekendmaakte dat Shell als Engelse vennootschap haar fiscale vestigingsplaats zou verplaatsen naar het Verenigd Koninkrijk. Ondertussen is dit ook gebeurd. Het hoofdkantoor bevindt zich nu dan ook in de Engelse hoofdstad Londen.

Is het nog steeds “never sell Shell”?

Jarenlang werd van Shell aandelen gezegd dat je er als investeerder goed aan doet om ze nooit te verkopen. Dat was het gevolg van tal van verschillende factoren. In eerste instantie geldt voor veel Nederlanders dat ze een nauwe connectie voelden met deze onderneming. Sinds het vertrekken van de hoofdzetel van de onderneming uit Nederland naar de Engelse hoofdstad Londen is dat gevoel logischerwijs enigszins afgenomen. Dat is echter niet alles. Daarnaast stellen veel experten zich (terecht) vragen bij de toekomst van de oliegiganten.

Wat dit betreft is echter duidelijk geworden dat onder meer Shell reeds de keuze heeft gemaakt om meer te gaan investeren in groene toepassingen. Dit geldt niet alleen voor biobrandstoffen, maar ook voor bijvoorbeeld waterstof en zonne-energie.

De groene investeringen die het bedrijf doorvoert moeten het bestaansrecht niet alleen op vandaag, maar ook richting de toekomst kunnen verzekeren. Tegelijkertijd moeten deze investeringen er eveneens voor zorgen dat het dividendrendement waar het bedrijf bekend om staat in stand kan worden gehouden. Toen onder meer tijdens de Coronapandemie van 2020 het dividend stevig werd verlaagd had dat meteen een grote impact op het sentiment dat heerste rond het aandeel. Het aantrekkelijke dividendrendement is voor menig aantal investeerders dan ook één van de belangrijkste redenen om Shell aandelen in de portefeuille aan te houden.

Shell aandelen kopen of niet?

Door de jaren heen zijn Shell aandelen enkele van de meest geprefereerde aandelen gebleken onder Nederlandse beleggers. Dat is onder meer het gevolg van het feit dat de Shell aandelen koers erom bekend staat relatief stabiel te zijn. Voor heel wat beleggers geldt dat ze graag een beetje stabiliteit willen inbouwen in hun beleggingsportefeuille. Door te kiezen voor een relatief stabiel dividendaandeel als Shell kan daar uiteraard voor worden gezorgd. Ook de sterk Nederlands getinte geschiedenis van de onderneming is voor veel Nederlandse beleggers een belangrijke motivator.

Dat tegenwoordig steeds vaker de vraag weerklinkt “Shell aandelen kopen of niet” hoeft helemaal niet te verbazen. Het is namelijk overduidelijk dat de wereldwijde vraag naar olie afneemt. De veronderstelling is dat dit in de komende jaren ook alleen maar verder zal intensiveren. Dat heeft als gevolg dat de aandelen van oliemaatschappijen met de nodige argwaan worden benaderd. Echter spreekt het voor zich dat een bedrijf als Shell over een enorme expertise en bovendien ook over een gigantisch cashvoorraad beschikt waardoor zij met zekerheid enkele aanpassingen kan doorvoeren om haar businessmodel toekomstproof te maken.

Heel wat investeerders zijn er dan ook van overtuigd dat Shell aandelen kopen nog steeds een interessante keuze kan zijn. Uiteraard dient er dan wel rekening te worden gehouden met de actuele waardering. Voordat je gaat investeren even de actuele Shell aandelen koers raadplegen is dan ook nooit overbodig, integendeel.

Wat leert de Shell aandelen koers ons?

Voordat je gaat investeren in een bepaald aandeel spreekt het voor zich dat je altijd de nodige aandacht zal willen besteden aan de actuele aandelenkoers en waardering. Wanneer je de historische Shell aandelen koers gaat bekijken zal je meteen kunnen vaststellen dat ze relatief weinig volatiliteit heeft vertoond. De belangrijkste dip uit het recente verleden werd opgetekend naar aanleiding van de Coronapandemie. Als gevolg van deze pandemie werd er dan ook besloten om heel wat productiefaciliteiten on hold te zetten.

Daarnaast spreekt het voor zich dat deze keuze ook een impact had op de transportsector, er werd ook minder getankt aan de pomp, etc. Al deze verschillende factoren waren nefast voor oliemaatschappijen en dat blijkt ook uit het Shell koersverloop. Na afloop van de pandemie heeft het aandeel zich terug goed weten te herstellen.

Nog steeds een gunstig toekomstperspectief

Voor menig aantal bedrijven geldt dat ze zich genoodzaakt zien om richting de toekomst hun bedrijfsmodel enigszins aan te passen. Dat geldt zeker voor de grote oliemaatschappijen waar dus ook Shell onder valt. Er kan worden vastgesteld dat dit bedrijf reeds een niet onaanzienlijk aantal stappen heeft ondernomen om ook in de toekomst een belangrijke rol te kunnen blijven spelen op de brandstofmarkt.

Eerder op deze pagina hebben we reeds een aantal zeer belangrijke kernactiviteiten op een rijtje gezet. Deze maken duidelijk dat de shift richting meer groene en duurzame brandstoffen en energievormen door Shell reeds is ingezet. Dat zorgt ervoor dat het bedrijf ook op vandaag nog steeds of terug kan rekenen op een interessant toekomstperspectief.