Sparen

Er zijn verschillende zaken die je kan ondernemen die ervoor kunnen zorgen dat je altijd kan rekenen op een financieel zekere toekomst. Eén van deze zaken is geld sparen. In het bijzonder in tijden waarin er sprake is van een lage of zelfs soms haast onbestaande spaarrente kan dat een behoorlijke uitdaging zijn. Toch is geld sparen ook dan zeer belangrijk. Dit niet in het minst omdat je er op die manier in slaagt om een financiële buffer voor onverwachte situaties te creëren.

Wil jij ook graag meer ontdekken over hoe je geld kan sparen evenals over het exacte belang dat daar aan verbonden is? Dan is het zeker interessant om je even grondig te verdiepen in de inhoud van deze pagina.

Hoe kan ik geld sparen?

Wanneer we het hebben over geld sparen spreekt het voor zich dat veel mensen daarbij in eerste instantie zullen denken aan de klassieke spaarrekening. Het gaat hierbij om een type bankrekening waarop een hogere rente wordt aangeboden in vergelijking met een standaard zichtrekening. Dit in het bijzonder omdat de bank er bij deze rekening vanuit gaat dat het geld dat er op wordt geplaatst gedurende een lange periode zal blijven staan. In ruil daarvoor kan de bank een (iets) hoger gelegen spaarrente toekennen.

Hoeveel die rente exact bedraagt is niet alleen afhankelijk van de bank in kwestie, maar ook van de periode waarin je geld gaat sparen. De spaarrente beweegt immers (voor een stukje) mee met de marktrente waardoor er grote verschillen kunnen ontstaan.

Sparen
Geld sparen.

Wanneer je geld sparen tips doorneemt die op het internet zijn terug te vinden zal je kunnen vaststellen dat deze aangeven ook je spaargeld eieren niet allemaal in hetzelfde mandje te leggen. Bij deze tips om te sparen wordt dan ook niet zelden aangehaald dat je bij voorkeur moet kiezen voor een combinatie van bijvoorbeeld een spaarrekening en een zogenaamd spaardeposito. Het geld dat je op een spaarrekening plaatst is te allen tijde opvraagbaar. Dat geldt echter niet voor het geld in een spaardeposito. In ruil voor deze iets striktere voorwaarden kan je wel rekenen op een hoger gelegen spaarrente.

Eén van de belangrijkste tips om te sparen die er bestaan is dan ook om gebruik te maken van verschillende soorten spaarproducten. Zo profiteer je altijd van het beste van twee werelden. Bij welke financiële instellingen je deze producten gaat afsluiten is uiteraard aan jou.

Hoe kun je goed sparen?

De verschillende sparen tips die je aantreft op het internet maken duidelijk dat iedereen eigenlijk wel de mogelijkheid heeft om geld te sparen. Toch stellen veel mensen zich vragen zoals “hoe kan ik geld sparen?”. Wanneer aan het einde van de maand blijkt dat je jouw volledige inkomen nodig hebt om de vaste kosten te kunnen betalen waarmee je wordt geconfronteerd kan je twee dingen doen:

  • Je kan proberen om de vaste kosten te drukken door besparingen door te voeren;
  • Het is mogelijk om extra inkomen te gaan verdienen waardoor je meer kan gaan sparen;

Het antwoord op de vraag “wat kan je sparen” is in de praktijk altijd afhankelijk van de personen en de situatie in kwestie. Niet alleen je inkomsten zijn hiervoor namelijk bepalend, dat geldt uiteraard ook voor de periodieke kosten waarmee je wordt geconfronteerd. Door even voor jezelf een financieel boekje op te maken kan je al vrij snel bepalen hoeveel geld jij mogelijks kan sparen en hoe je dat bedrag indien je dat wenst verder kan verhogen. Stel jij jezelf de vraag hoe kun je goed sparen? Dan is inzicht creëren in je eigen financiële situatie eigenlijk het eerste wat je altijd moet doen.

Op welke spaarrente kan je rekenen?

Geld sparen doe je niet alleen maar om een bepaalde financiële buffer te kunnen creëren. Het is namelijk bovendien zo dat je ook kan rekenen op een bepaalde spaarrente die je kan ontvangen. De rente spaarrekening waar je aanspraak op kan maken is afhankelijk van verschillende factoren. Het gaat hierbij niet alleen om de bank waarbij je gaat sparen, maar ook om de actuele omstandigheden op de spaarmarkt. Voor de spaarrente geldt namelijk dat ze door de jaren heen behoorlijk kan fluctueren. Hoe hoog de spaarrentes staan is dus altijd afhankelijk van het moment in kwestie.

Bij spaarrentes vergelijken is het zeer belangrijk om rekening te houden met allerhande verschillende factoren. Er moet bijvoorbeeld rekening mee worden gehouden dat de spaarrekening met hoogste rente voor jou misschien wel helemaal niet zo interessant is. Dit bijvoorbeeld omdat ze over bepaalde beperkingen beschikt. Zo bestaan er verschillende soorten spaarrekeningen die je slechts de mogelijkheid bieden om er een beperkt bedrag op te plaatsen. Daarnaast is het zo dat je ook waakzaam dient te zijn voor zeer hoge spaarrentes.

Het is immers best mogelijk dat deze worden aangeboden door banken die niet over een goede balans beschikken. In ieder geval, sparen tegen hoge rente is doorgaans altijd wel mogelijk, alleen is goed je onderzoek doen altijd zeer belangrijk!

Genieten van de hoogste spaarrente Nederland?

Wil jij altijd kunnen rekenen op de hoogste spaarrente Nederland? Dan zal je kunnen vaststellen dat je er eigenlijk niet omheen kan om een vergelijking uit te voeren. Bovendien zal je tevens kunnen vaststellen dat je een dergelijke vergelijking regelmatig opnieuw zal moeten uitvoeren. Dit uiteraard omdat niet alleen de algemene spaarrente op de markt regelmatig verandert, maar ook omdat de ene bank al wat sneller haar rentetarieven aanpast dan de andere. Wil je dus altijd de hoogste rente op spaargeld kunnen ontvangen? Dan is het van groot belang om een (pro)actieve houding aan te nemen voor wat de (mogelijke) spaarrekeningen betreft waar je gebruik van gaat maken.

Sparen met hoge rente voor de lange termijn

Wil je graag kunnen sparen met hoge rente en ben je van plan om een gedeelte van je vermogen te gaan sparen voor de lange termijn? In dat geval zal je kunnen vaststellen dat de rente op spaarrekeningen doorgaans wel erg mager zal uitvallen. Dit zelfs wanneer je kiest voor de spaarrekening met hoogste rente. Een potentieel interessant alternatief is dan om te kiezen voor een spaardeposito. Dit is een spaarproduct dat zich focust op de langere termijn en waarbij je spaargeld tussentijds dus niet vrij opvraagbaar is.

Omdat de bank er zeker van kan zijn dat ze gedurende een niet onaanzienlijke termijn over het stukje van jouw vermogen kan beschikken wordt ervoor gekozen om daar een hoger gelegen spaarrente op aan te bieden. Hoeveel die spaarrente precies zal bedragen wordt grotendeels bepaald door de termijn waarvoor het spaardeposito wordt afgesloten.

Spaarrekeningen, eigenlijk een must voor iedereen

Voor nagenoeg alle mensen geldt in de praktijk eigenlijk wel dat ze graag een bepaald bedrag willen sparen. Dit bedrag kan opzij worden gezet voor later, maar kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt om potentiële financiële verrassingen het hoofd te kunnen bieden. Van belang is vaak dat het geld dat wordt gespaard te allen tijde beschikbaar is. Dat is een voordeel waar je niet op kan rekenen bij met name een spaardeposito. Indien je geld gaat sparen op een spaarrekening is dat in het merendeel van de gevallen wel mogelijk. Mocht er zich een situatie voordoen waarin je dus snel over (een gedeelte van) het gespaarde geld moet kunnen beschikken is dat veelal geen probleem.

Eveneens niet onbelangrijk om te weten is dat je bij geld sparen op een spaarrekening kan rekenen op bepaalde garanties. Ondanks het feit dat een spaarrekening een uitermate veilig financieel product is heeft de bankencrisis ons geleerd dat ook financiële instellingen failliet kunnen gaan. Mocht dat gebeuren is het zo dat je als spaarder kan rekenen op de garantie die het zogenaamde depositogarantiestelsel weet te bieden. Deze zorgt er namelijk voor dat de (spaar)tegoeden bij Nederlandse banken tot een bedrag van 100.000 euro per rekening en per persoon zijn ingedekt.

Welke soorten spaarrekeningen bestaan er?

In eerste instantie werd er voornamelijk een onderscheid gemaakt tussen de traditionele spaarrekeningen en de zogenaamde online spaarrekeningen. Tegenwoordig is dat verschil heel wat minder aanwezig. Voor de klassieke of zogenaamde “papieren” spaarrekeningen geldt namelijk dat ze langzaam maar zeker uit het spaarlandschap is verdwenen. Dit niet in het minst omdat er uiteraard ook steeds minder bankkantoren zijn die nog fysieke dienstverlening aanbieden.

Stiekem wordt er vandaag de dag dan eigenlijk ook van iedereen verwacht dat zijn of haar bankzaken zoveel mogelijk door middel van online banking worden geregeld.

Spaargeld - Verschillende vormen van sparen
De verschillende vormen van sparen.

Buiten het onderscheid tussen de standaard en de online spaarrekening is het zo dat er ook nog een aantal andere bijzondere exemplaren bestaan. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de zogenaamde kinderspaarrekening. Voor deze spaarrekeningen geldt dat ze verschillende voordelen met zich meebrengen. Zo gebeurt het vaak dat ze een extraatje voorzien wanneer het kind bijvoorbeeld een bepaalde leeftijd heeft bereikt.

Daarnaast is het in de praktijk eveneens zo dat er vaak extra hoge spaarrentes op worden aangeboden.

Nadeel is wel dat het geld niet zomaar vrij opvraagbaar is. Vaak is dat dan ook pas mogelijk van zodra het kind een bepaalde leeftijd (veelal 18 jaar) heeft bereikt.

Deposito sparen, interessant voor de lange(re) termijn

Sparen kan in de praktijk gebeuren op verschillende manieren. Welke van de verschillende opties die worden aangeboden voor jou nu het meest interessant is zal vooral worden bepaald door de eisen die je zelf vooropstelt. Zo moet je, je bijvoorbeeld de vraag stellen of je gaat sparen voor de korte of voor de lange termijn. Daarnaast dien je, je ook af te vragen of je tussentijds het spaarbedrag (gedeeltelijk) moet kunnen opvragen of niet. Is dat het geval? Dan is een spaarrekening wellicht de beste keuze. Is dat geen vereiste en wil je graag sparen voor de lange termijn? In dat geval kan deposito sparen zomaar de beste keuze zijn. Zo spaar je namelijk tegen een beduidend hogere rente.

Het afsluiten van een spaardeposito betekent in de praktijk aldus dat je kiest voor een spaarproduct waarbij er sprake is van lange termijn sparen. Het sparen kan gebeuren op twee verschillende manieren. De opties waar je uit kan kiezen zijn de volgende:

  • Je legt een éénmalig bedrag in welke je vervolgens ettelijke jaren geparkeerd laat staan;
  • Je kiest voor periodieke (bijvoorbeeld maandelijkse) stortingen;

De hoeveelheid rente waar je bij een spaardeposito op kan rekenen is in de praktijk altijd afhankelijk van verschillende factoren. Niet alleen de uitgevende bank speelt hier namelijk een rol in. Dit geldt eveneens voor de looptijd van het spaardeposito evenals voor de manier van inleg waarvoor je hebt gekozen. Een éénmalige inleg levert je doorgaans een hoger gelegen spaarrente op dan wanneer je kiest voor periodieke stortingen.

Bovendien spreekt het voor zich dat de spaarrente ook hoger komt te liggen naarmate de looptijd van het spaardeposito langer wordt. Voor iedereen die op zoek is naar een veilige manier om op langere termijn geld te kunnen sparen geldt dat deposito sparen mogelijks zomaar eens de meest interessante optie op de markt kan zijn.

Pensioensparen, verzeker jezelf van een financieel veilig pensioen

Naar verwachting zouden het merendeel van de Nederlanders het tijdens hun pensioen moeten stellen met zo’n 60 procent van het inkomen dat men jarenlang heeft gehad. Dat betekent een verschil van maar liefst 40 procent. Het hoeft niet gezegd dat dit verschil de gekende levensstandaard sterk negatief kan beïnvloeden. Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn. Om dit probleem te voorkomen kiezen steeds meer Nederlanders ervoor om aan pensioensparen te doen.

Pensioensparen, ook wel lijfrentesparen genoemd, is een vorm van banksparen waarbij er op een fiscaal interessante manier vermogen wordt opgebouwd. Het uiteindelijke doel hiervan is om aldus een aanvullend pensioen op te kunnen bouwen zodat het gemis van 40 procent aan inkomsten kan worden opgevangen. Het opbouwen van het aanvullend vermogen voor het pensioen gebeurt bij pensioensparen aldus door middel van banksparen. Het bedrag dat je spaart wordt op een geblokkeerde rekening geplaatst waarna het spaargeld slechts na een bepaalde tijd en voor specifieke doeleinden kan worden opgevraagd.

Voor pensioensparen geldt dat er gebruik kan worden gemaakt van verschillende soorten premies. Zo kan je kiezen voor het betalen van een maandelijkse of voor een jaarlijkse premie. Vervolgens zal je van zodra de AOW-leeftijd is bereikt maandelijks levenslang of tijdelijk een bepaald bedrag uitgekeerd krijgen. Op deze manier kan je veilig sparen voor je pensioen en tegelijkertijd ook nog eens aanspraak maken op een interessant belastingvoordeel.

Negatieve rente, wanneer je geld moet betalen op je spaargeld

Wanneer je een bepaald gedeelte van je vermogen aanhoudt op een spaarrekening is het niet meer dan normaal dat je in ruil daarvoor een bepaalde positieve rente ontvangt van de bank waarbij je dit doet. Voor deze bank geldt namelijk uiteraard dat ze met dit geld kan werken en er dus een bepaald rendement op kan verdienen. Hoeveel rendement de bank kan maken is echter sterk afhankelijk van de geldende marktomstandigheden.

Dalende marktrentes zouden er in de praktijk dan ook zomaar voor kunnen zorgen dat Nederlandse banken minder gaan verdienen aan het uitlenen van geld. Dit bijvoorbeeld als gevolg van het feit dat het verschil tussen de inleenrentes en de uitleenrentes steeds meer afneemt. Naar dit verschil wordt in de praktijk verwezen als de zogenaamde rentemarge. Voor veel Nederlandse banken geldt dat ze voor hun winstgevendheid grotendeels afhankelijk zijn van de rentemarge. Wanneer deze onvoldoende blijkt te zijn is het mogelijk dat er een negatieve rente zal worden ingevoerd.

Wanneer betaal je negatieve rente?

De hierboven aangegeven situatie heeft ongeveer al een antwoord gegeven op de vraag “wanneer betaal je negatieve rente”. Rente betalen over je spaargeld is natuurlijk iets wat je in de praktijk liever wil voorkomen. Toch kan je het vaak niet helemaal ontlopen. Gelukkig heeft de geschiedenis ons geleerd dat Nederlandse banken niet zo snel zijn om negatieve rente in rekening te brengen aan haar spaarders. Wanneer dat in bepaalde gevallen toch noodzakelijk is worden doorgaans eerst uitsluitend de grootste spaarrekeningen geviseerd. Doorgaans wordt de negatieve rente dan ook vooral aangerekend bij rekeningen waar bedragen van meer dan 100.000 euro op geparkeerd staan.

Wil je rente betalen over je spaargeld voorkomen? Dan kan het altijd interessant zijn om er verschillende (kleinere) spaarrekeningen bij meerdere banken op na te houden. Dit ook omdat je alleen op die manier bent verzekerd van een optimale dekking door het depositogarantiestelsel.

Hoeveel spaargeld mag je hebben?

Wat mag je op je spaarrekening hebben staan zonder dat je rekening moet houden met het betalen van een bepaalde hoeveelheid aan vermogensrendementsheffing? Dit is een vraag die je, je als spaarder (en belegger) eigenlijk elk jaar opnieuw moet stellen. Dat is het gevolg van het feit dat de voorwaarden die zijn verbonden aan belastingvrij sparen jaarlijks veranderen. De overheid legt voor elk jaar het zogenaamde heffingsvrije vermogen vast. Zolang jouw vermogen daaronder valt is er geen belasting verschuldigd. Op het ogenblik dat je vermogen daar bovenuit stijgt wordt het een ander verhaal.

Voor het jaar 2022 geldt bijvoorbeeld dat het belasting vrij spaargeld niet boven een bedrag uit kan komen van 50.650 euro. Je dient er rekening mee te houden dat niet alleen spaargeld bijdraagt aan dit bedrag. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de beleggingen die je doet.

Voor menig aantal mensen geldt dat ze met bovenstaande een niet onbelangrijke fout maken. Zij gaan er dan ook in de praktijk vanuit dat ze voor 50.650 euro aan belastingvrij spaargeld kunnen hebben staan. Dat is niet helemaal juist. Ook andere zaken leveren immers een zekere bijdrage aan het vermogen waar de vermogensrendementsheffing op van toepassing is. Denk hierbij aan:

  • Het saldo op je betaalrekening;
  • Een tweede woning waar je eigenaar van bent;
  • Beleggingsproducten zoals bijvoorbeeld aandelen en ETF’s;

Het antwoord op de vraag “hoeveel spaargeld mag je hebben” is dus zeer persoonlijk. Het is namelijk voor een groot deel afhankelijk van de waarde waarover je in andere assets beschikt.

Spaargeld en de belasting, dit moet je weten

In Nederland dient er rekening te worden gehouden met het bestaan van de zogenaamde vermogensbelasting. Hoe groter jouw vermogen is, des te meer belasting er in principe op dient te worden betaald. Voor tal van verschillende zaken geldt dat ze bijdragen aan het vermogen waar je als persoon over beschikt. Het gaat hierbij niet alleen om bijvoorbeeld een (tweede) woning, maar ook om beleggingen waar je eigenaar van bent, het geld dat je op een spaarrekening geparkeerd hebt staan, etc. Wat de belasting over spaargeld betreft moet je er dus rekening mee houden dat niet alleen het saldo van je spaarrekening een belangrijke factor is om rekening mee te houden.

Belasting betalen over spaargeld doe je op het ogenblik dat jouw vermogen boven het zogenaamde heffingsvrije vermogen uitkomt. Belastingvrij sparen 2022 betekent concreet dat jouw vermogen maximaal 50.650 euro mag bedragen. Hoeveel belasting je moet betalen over jouw spaargeld is bovendien afhankelijk van het exacte vermogen waarover je beschikt. Hoe groter dat vermogen des te hoger ook de belasting zal uitvallen die je moet betalen.

Gemiddeld spaargeld Nederlander?

Hoeveel moet je gemiddeld sparen per maand? Het is een belangrijke vraag die veel Nederlanders zich stellen. Het antwoord op deze vraag valt echter niet zomaar in één, twee, drie te geven. Het is immers zo dat dit volledig afhankelijk is van de inkomsten en kosten waarover je beschikt. Het gemiddeld spaargeld Nederlander zou op moment van schrijven zijn gelegen rond de 42.300 euro. Dat is een stevig bedrag dat vooral wordt gerealiseerd door de meer gefortuneerde huishoudens.

Wanneer er een correctie wordt uitgevoerd die er de (stevige) uitschieters naar boven uithaalt komen we op een veel realistischer spaarbedrag uit. Dan bedraagt het gemiddeld spaargeld waar Nederlandse gezinnen op kunnen rekenen zo’n 14.900 euro. Dit beantwoordt meteen grotendeels de vraag “wat heeft de gemiddelde Nederlander op zijn spaarrekening staan”. Zoals reeds aangegeven is het echter zo dat het bedrag dat je zou “moeten” sparen afhankelijk is van jouw eigen financiële situatie. Toch is het altijd interessant om het bedrag op jouw spaarrekening even af te kunnen toetsen met hoeveel spaargeld gemiddeld op een Nederlandse spaarrekening is terug te vinden.

Veelgestelde vragen over sparen

Hoeveel spaargeld mag je hebben?

Er gelden geen wettelijke limieten voor de hoeveelheid spaargeld die je mag hebben. Je moet er wel rekening mee houden dat je vanaf een bepaald spaarbedrag belastingen zal moeten betalen. Vanaf wanneer dat het geval is bepaald het actuele heffingsvrij vermogen waarvan sprake is.

Hoeveel spaargeld moet je hebben?

Er bestaat niet zoiets als een bepaald bedrag aan spaargeld waar je verplicht over moet kunnen beschikken. Wel is het zo dat het in de praktijk wordt aangeraden om altijd een financiële buffer aan te houden welke gelijk staat aan minstens 6 maanden van je standaard inkomen.

Hoeveel sparen per maand?

Hoeveel geld je kan sparen per maand wordt bepaald door je inkomen en de vaste kosten die je hebt. Probeer elke maand een bepaald bedrag opzij te zetten. Zo bouw je stelselmatig aan een financiële buffer die jouw financiële situatie kan beschermen tegen vervelende verrassingen.

Wat te doen met spaargeld?

Spaargeld is bedoeld voor hetgeen de naam reeds laat vermoeden, namelijk sparen. Er wordt een financiële buffer mee gecreëerd waardoor een onverwachte gebeurtenis kan worden overbrugd. Ze kan bijvoorbeeld de impact van een tijdelijk lager inkomen opvangen. Je kan er bovendien ook je financiële toekomst mee waarborgen.

Hoeveel spaargeld mag je hebben in de bijstand?

Het is van belang om er rekening mee te houden dat je geen uitkering kan ontvangen wanneer je vermogen boven een bepaalde grens uitkomt. Hoeveel deze grens bedraagt is afhankelijk van het moment in kwestie. Op moment van schrijven is dat 6.505 euro voor een alleenstaande ouder.

Is 50.000 euro spaargeld veel?

50.000 euro spaargeld op een spaarrekening hebben staan is niet weinig. Of het daadwerkelijk veel is, is afhankelijk van het doel dat je voor het spaargeld voor ogen hebt. Om op pensioen te kunnen gaan is een bedrag op de spaarrekening hebben staan van 50.000 euro bijvoorbeeld vrij beperkt.

Wat is de grondslag sparen en beleggen?

De grondslag sparen en beleggen staat gelijk aan de waarde van het vermogen waarover je beschikt op datum van 1 januari van het jaar van aangifte. Wel is het zo dat het zogenaamde heffingsvrij vermogen hier nog van dient te worden afgetrokken.

Hoeveel spaargeld mag je hebben voor huurtoeslag?

Voor het bepalen van het recht op huurtoeslag wordt altijd gekeken naar het vermogen van de persoon in kwestie op 1 januari. Actueel mag dat vermogen niet boven de 31.747 euro per persoon zijn gelegen. Dit maximale vermogen wordt jaarlijks door de Nederlandse overheid bepaald.

Hoeveel spaargeld mag je hebben als je 65 bent?

Hoeveel spaargeld je mag hebben wanneer je 65 bent zonder dat je daarover belastingen moet betalen is afhankelijk van het moment in kwestie. Op moment van schrijven (2022) geldt een belastingvrij spaarbedrag van 50.650 euro. Heb je een fiscale partner of ben je getrouwd? Dan is er sprake van een belastingvrij spaarbedrag van 101.300 euro voor jullie twee samen.

Wanneer betaal je vermogensbelasting?

Vermogensbelasting dient te worden betaald van zodra jouw vermogen boven het zogenaamde heffingsvrij vermogen uitkomt. Op moment van schrijven bedraagt deze 50.650 euro. Controleer altijd van welk heffingsvrij vermogen er sprake is, want dat kan jaar op jaar (sterk) verschillen.

Hoeveel belasting betaal je over 100.000 euro spaargeld?

Op moment van schrijven betaal je op het gedeelte van je vermogen tussen 50.650 & 101.300 euro een rendementsheffing of belasting van 0,56 procent. Let wel, dit verschilt per jaar. Controleer dus altijd grondig van welke actuele belasting en vrijgestelde bedragen er sprake is.

Hoeveel sparen voor kind?

Gemiddeld sparen ouders 500 euro per jaar voor hun kind. Dat komt neer op een maandbedrag van 40 euro. Hoeveel je precies moet sparen voor je kind is echter afhankelijk van het doel waarvoor je spaart (bijvoorbeeld het bekostigen van het rijbewijs) en het moment waarop je begint met sparen.

Hoeveel sparen voor pensioen?

Aan pensioensparen doen is altijd een goed idee. Hoeveel je moet sparen voor je pensioen is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder je gekende levensstijl. De gemiddelde reserve van iemand met een pensioenplan die tussen de 55 en 64 jaar oud is bedraagt actueel 55.000 euro. Dit is uiteraard slechts een gemiddelde.

Is 100.000 euro veel spaargeld?

Beschikken over een bedrag van 100.000 euro aan spaargeld is uiteraard niet onaanzienlijk, in tegendeel. Echter moet er wel altijd rekening worden gehouden met het doel van het spaargeld. Gaat het om het bedrag dat je opzij hebt gezet voor je pensioen? Dan is het bedrag weer vrij beperkt.

Waarom is de rente zo laag?

Tijdens bepaalde periodes is het zo dat de rente op spaarproducten zoals een spaarrekening ontzettend laag is gelegen. Dat is het gevolg van ongunstige marktomstandigheden waarbij ook banken geen (groot) rendement kunnen behalen op hun kredieten. Kredieten zijn voordelig, maar spaargeld brengt in deze tijden helaas bijna niets op.

Waarom sparen?

Sparen doe je niet alleen om rendement op je vermogen te realiseren. Daarnaast is sparen ook altijd interessant om een financiële buffer te kunnen realiseren voor onverwachte situaties. Door te sparen creëer je dus eigenlijk een belangrijke meerwaarde voor jouw financiële situatie en toekomst.

Sparen of beleggen?

Bovenstaand dilemma is er één die veel mensen zich stellen. Van belang om te weten is dat het één het ander niet hoeft uit te sluiten. Bekijk dus welk bedrag je aan het einde van de maand overhoudt en bepaal op basis daarvan hoeveel je gaat sparen en hoeveel je gaat beleggen.

Kan je belasting op spaargeld terugvragen?

Heb je een teveel aan spaartaks betaald? Dan is het mogelijk om de belasting op je spaargeld terug te vragen. Van belang is om er rekening mee te houden dat er hiervoor bezwaar dient te worden aangetekend. Dit dient specifiek te gebeuren voor het vermogen in box 3 van de belastingaangifte.

Hoeveel spaargeld heb je nodig om op pensioen te gaan?

Hoeveel spaargeld je nodig hebt om op pensioen te kunnen gaan valt niet zomaar aan te geven. Te veel factoren oefenen daar immers een invloed op uit. Met een gemiddelde levensverwachting in Nederland van 82 jaar zou het gemiddelde spaarbedrag voor een gelukkig pensioen zijn gelegen rond 245.000 euro per persoon.

Hoe sparen met weinig geld?

Kan je sparen met weinig geld? Zeker! Elk beetje van je vermogen dat je opzij kan zetten op een spaarrekening helpt bij het creëren van een financiële buffer. Door verder enkele aanpassingen in je levensstijl door te voeren zou je mogelijks het bedrag dat je kan sparen zomaar kunnen verhogen.