Hoeveel moet je sparen per maand?

Het wordt in de praktijk zeer vaak benadrukt dat geld sparen ongelofelijk belangrijk is. Dit zelfs in tijden waarin een lage (of haast onbestaande) spaarrente ervoor zorgt dat geld sparen eigenlijk geen enkel rendement oplevert. De reden waarom we sparen is door de jaren heen dan ook sterk veranderd. Vroeger was het zo dat geld sparen vooral werd gedaan omdat het werd aanzien als een manier om ons vermogen op te krikken.

Tegenwoordig is dat niet langer het geval. Tegenwoordig sparen we dan ook voornamelijk om een financiële buffer te creëren voor onszelf. De vraag die daarbij vaak weerklinkt is hoeveel geld we nu precies maandelijks moeten proberen te sparen. Deze vraag trachten we voor jou te beantwoorden middels de hieronder terug te vinden informatie.

Waarom elke maand geld sparen?

Moet je er nog altijd voor kiezen om geld te sparen in een tijd waarin geld op een spaarrekening plaatsen eigenlijk helemaal niets meer oplevert? Jazeker. Zoals eerder reeds aangegeven ga je dan echter niet meer in eerste instantie sparen omdat je een bepaalde financiële meerwaarde wil creëren. In plaats daarvan ga je sparen om een financiële buffer aan te leggen of om bijvoorbeeld je toekomst te kunnen vrijwaren. Stap dus vooral af van de gedachte dat geld sparen niet langer interessant is wanneer de spaarrente op een laag pitje staat. Ook in dat geval blijft het namelijk de moeite waard om maandelijks een bepaald bedrag te proberen opzij te zetten.

Hoeveel moet je dan sparen per maand?

Hoeveel moet je sparen per maand is een vraag die tegenwoordig door zeer veel mensen wordt gesteld. Dat is ook logisch. Verschillende factoren hebben er door de jaren heen voor gezorgd dat mensen hun spaargedrag in vraag zijn gaan stellen. Het gaat hierbij dan niet alleen om de lage spaarrente. Wat bijvoorbeeld ook te denken van de sterk toegenomen kosten van ons dagelijks leven?

Een éénduidig antwoord geven op de bovenstaande vraag die in de praktijk op iedereen van toepassing is, is in principe niet mogelijk. Dit simpelweg omdat iedereen over een andere financiële situatie beschikt. Wil jij ook graag kunnen achterhalen hoeveel je per maand moet kunnen sparen? Dan dien je daarbij rekening te houden met de hieronder terug te vinden aandachtspunten.

Waarvoor wil je geld sparen?

De eerste vraag die je aan jezelf moet stellen heeft te maken met de reden waarom je geld wil sparen. In tijden waarin sprake is van een lage spaarrente is het namelijk veelal zo dat mensen stoppen met sparen. Als je niet of nauwelijks rendement krijg op je spaargeld, waarom zou je er dan nog voor moeten kiezen om geld te sparen…

Toch? Zoals eerder op deze pagina reeds aangehaald is geld sparen niet iets dat je louter en alleen moet doen voor het mogelijke rendement. Ook in tijden van lage spaarrente geldt dat je jezelf moet blijven motiveren om te sparen. Dit kan het geval zijn omwille van verschillende redenen. Denk hierbij aan:

  • Het aanleggen van een financiële buffer voor onverwachte uitgaven;
  • Geld sparen voor je toekomst en dus voor bijvoorbeeld je pensioen;

Voor heel wat mensen geldt dat ze plots voor een grote aankoop komen te staan waar ze helaas niet over voldoende financiële middelen voor beschikken. Dat is natuurlijk zeer vervelend. Door regelmatig geld te sparen en een financiële buffer aan te houden kan je zo’n situatie voorkomen.

Hoeveel bedraagt het inkomen waarover je beschikt?

Om te weten hoeveel geld je precies kan sparen moet er in eerste instantie uiteraard worden gekeken naar het inkomen waarover je beschikt. Iemand die over een maandelijks inkomen beschikt van bijvoorbeeld 1500 euro zal logischerwijs immers minder geld kunnen sparen in vergelijking met iemand die 2500 aan inkomen heeft.

In principe is de regel dat je in staat moet zijn om (minstens) 10 procent van je inkomen te kunnen sparen. Echter kunnen verschillende factoren er in de praktijk voor zorgen dat dit niet mogelijk is. Denk hierbij dan in het bijzonder aan de vaste lasten waar je rekening mee dient te houden. Deze kunnen aardig roet in het eten gaan gooien.

Met welke vaste lasten dien je rekening te houden?

In principe geldt voor iedereen dus dat hij of zij in staat moet zijn om een bedrag te kunnen sparen dat gelijk staat aan ongeveer 10 procent van het maandelijkse inkomen. De mate waarin dat voor jou al dan niet tot de mogelijkheden behoort is onder meer afhankelijk van de vaste lasten die je hebt. Denk op dit vlak onder meer aan de volgende zaken die moeten worden betaald:

  • De huurlasten of de maandelijkse aflossing van je hypotheek;
  • De vaste kosten voor water, elektriciteit en gas;
  • Boodschappen die moeten worden betaald (eten, drinken, etc.);
  • De vaste kosten voor de brandstof voor je auto of ander transportmiddel;
  • Eventuele vaste lasten voor de kinderen;
  • Andere terugkerende kosten voor bijvoorbeeld verzekeringen, etc.;

Feit is dat heel wat mensen over een waslijst aan vaste kosten beschikken die het bedrag dat ze kunnen sparen danig kan inperken. Staar je dus niet uitsluitend blind op hetgeen je op maandbasis binnenkrijgt, maar hou ook vooral rekening met de kosten die daar tegenover staan.

Wat wanneer je helemaal geen geld kan sparen per maand?

In principe moet 10 procent van je inkomsten per maand wegzetten op een spaarrekening voor iedereen tot de mogelijkheden behoren. Geldt dat voor jou helemaal niet? Dan kan dit betekenen dat je in verhouding met je inkomsten over te hoge lasten beschikt. Het kan dan ook de moeite waard zijn om te proberen onderzoeken op welke vlakken je kan besparen.

Kan het bijvoorbeeld niet de moeite waard zijn om te veranderen van energieleverancier? Of misschien kan je wel je verzekeringen bundelen waardoor je kan genieten van een bundelkorting. Het zijn slechts enkele van de mogelijkheden die kunnen helpen om je periodieke lasten te verlagen.

Kan je helemaal niets sparen omdat je tegen het einde van de maand steeds tegen de limiet aanloopt van je financiële mogelijkheden? Dan dien je, je er van bewust te zijn dat dit toch een niet onaanzienlijk risico voor de toekomst met zich meebrengt.