Geld lenen zonder BKR

Indien je bij een Nederlandse bank of financiële instelling een krediet gaat afsluiten zal je kunnen vaststellen dat er daarvoor standaard altijd een toetsing wordt uitgevoerd bij het zogenaamde Bureau Krediet Registratie. Een dergelijke BKR-toetsing hoeft in de praktijk in principe geen groot probleem te zijn, zolang je als potentiële kredietnemer in het verleden niet tegen problemen bent aangelopen met het aflossen van een bepaalde financiering. Is dat wel het geval? Dan is de kans groot dat je over een bepaalde BKR-codering zal beschikken.

Houder zijn van een dergelijke codering heeft in de praktijk doorgaans als gevolg dat het kunnen afsluiten van een nieuwe lening danig wordt bemoeilijkt. In bepaalde gevallen wordt het zelfs ronduit onmogelijk. Alleen geld lenen zonder BKR controle zou dan eventueel nog een optie kunnen zijn, maar is dat wel mogelijk en vooral hoe gaat dit dan precies in zijn werk? Je komt er alles over te weten hier op deze pagina!

Waarom geld lenen zonder BKR?

Van zodra er een bedrag wordt geleend van 250 euro of meer wordt dit krediet automatisch door de kredietverstrekker gemeld bij het Bureau Krediet Registratie. Dit geldt eveneens voor zakelijke kredieten waarvoor er voor een bedrag van 1.000 euro of meer persoonlijke borgstelling wordt getekend. Het feit dat deze kredieten worden gemeld bij het BKR is niet meteen een groot probleem.

Geld lenen zonder BKR
Waarom geld lenen zonder BKR?

Het wordt pas een probleem wanneer er sprake is van een bepaalde betalingsachterstand bij één of meerdere kredieten die je hebt afgesloten. In dat geval wordt er namelijk een bepaalde BKR-codering toegekend welke duidelijk maakt dat je eigenlijk aangemerkt wordt als wanbetaler. Het spreekt voor zich dat dit je toekomstige kredietaanvragen zeer aanzienlijk kan beïnvloeden.

Wanneer je op een bepaald moment bent geconfronteerd met een betalingsachterstand en je daardoor een BKR-codering hebt gekregen zal geld lenen zonder BKR meer dan waarschijnlijk nog je enige mogelijkheid zijn om een krediet te kunnen afsluiten. Dit lijkt echter doorgaans eenvoudiger gezegd dan gedaan. Voor het merendeel van de traditionele banken en financiële instellingen geldt namelijk dat ze zijn aangesloten bij het BKR.

Dit betekent dat zij verplicht zijn om niet alleen de kredieten te melden, maar ook eventuele betalingsachterstanden. Bovendien is het voor alle aangesloten kredietverstrekkers ook een vereiste om een BKR-toetsing te doen voordat men over te gaat tot het toekennen van een bepaalde lening. Gelukkig zijn er ook uitzonderingen.

Er zijn op de markt eveneens verschillende (alternatieve) financiële instellingen terug te vinden die niet zijn aangesloten bij het BKR en bijgevolg ook meldingsplicht hebben. Voor deze financiële instellingen geldt ook dat ze geld lenen zonder BKR toetsing mogelijk maken wat voor veel potentiële kredietnemers een interessante oplossing kan betekenen. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er natuurlijk een eigen onderzoek kan gebeuren naar de financiële situatie van de potentiële kredietnemer.

Op deze manier hoeft de kredietverstrekker niet helemaal een sprong in het diepe te wagen. Dit zou de kosten voor het afsluiten van het krediet sowieso te hoog doen oplopen. Hoe dan ook, geld lenen zonder BKR is dus in de praktijk wel degelijk een mogelijkheid.

Is geld lenen zonder BKR toetsing mogelijk?

Kan je geld lenen zonder BKR toetsing? Dit is wellicht één van de vaakst gehoorde vragen onder mensen die over een BKR-codering beschikken. Gelukkig is het antwoord op deze vraag een volmondige “ja”. Het is namelijk zo dat financiële instellingen in Nederland niet over de wettelijke verplichting beschikken om zich aan te melden bij het Bureau Krediet Registratie.

Dit gezegd hebbende is het wel zo dat het merendeel van de kredietverstrekkers ervoor kiezen om dit wel te doen. Dit omwille van verschillende redenen. De belangrijkste reden heeft echter te maken met het feit dat een aanmelding bij het BKR ervoor zorgt dat men over een uitstekende mogelijkheid komt te beschikken om de kredietwaardigheid van een kredietnemer in te kunnen schatten.

Wanneer je geld gaat lenen met een BKR-toetsing weet de kredietverstrekker altijd precies welk vlees hij in de kuip heeft. Dit betekent concreet dat hij zich niet alleen bewust is van de huidige financiële situatie, maar ook van het feit of er bijvoorbeeld sprake is van achterstallige schulden of niet. Dit zorgt ervoor dat hij een duidelijke beslissing kan maken op basis van een concreet risicoprofiel.

Wanneer je geld wil lenen zonder BKR toetsing wordt dat natuurlijk een compleet ander verhaal. In dat geval is het namelijk zo dat een kredietverstrekker uitsluitend is aangewezen op de resultaten van het door hem of haar zelf uitgevoerde onderzoek. Dit resulteert doorgaans altijd in iets hogere kosten, al liggen die lang niet meer zo hoog als in het verleden het geval was.

Hoe kan je geld lenen zonder BKR toetsing?

Geld lenen zonder BKR toetsing is mogelijk op verschillende manieren. We maken dan ook een duidelijk onderscheid tussen verschillende soorten kredietvormen. Denk hierbij aan:

Voor één kredietvorm geldt dat je ze in principe nooit kan afsluiten zonder BKR toetsing en dat is de hypothecaire lening. Sowieso zou geld lenen voor de aankoop van een woning zonder BKR niet interessant zijn. De kosten die je in dit geval zou moeten betalen zouden immers torenhoog zijn gelegen. Dat kan natuurlijk niet meteen de bedoeling zijn.

Verder is het dus perfect mogelijk om geld te lenen zonder BKR toetsing op precies die manier die jij het liefste hebt. Wil je dus met andere woorden gebruik kunnen maken van een zeer lineair krediet of wil je liever kunnen rekenen op meer flexibele voorwaarden? Het is in principe allemaal zonder probleem mogelijk.

Voor wie is geld lenen zonder BKR de beste keuze?

Geld lenen zonder BKR toetsing vormt in de praktijk voor veel mensen een prima oplossing wanneer ze behoeften hebben aan extra financiële middelen. We onderschatten vaak hoe snel het in de praktijk niet kan gebeuren dat je tegen bepaalde financiële problemen aanloopt. Heel wat verschillende situaties kunnen er dan ook voor zorgen dat er plots sprake is van een drastische terugval in je inkomsten.

Voor wie is geld lenen zonder BKR de beste keuze?
Geld lenen zonder BKR de beste keuze?

Denk hierbij bijvoorbeeld maar eens aan het verliezen van je job of aan mensen die ziek worden waardoor ze plots terugvallen op een veel lager inkomen. In het bijzonder wanneer je dan reeds over een lopende lening beschikt spreekt het voor zich dat de kans groot is dat je niet meer aan je financiële verplichtingen zal weten te voldoen. Bouw je vervolgens een achterstand op voor wat het afbetalen van je leningen betreft? Dan resulteert dit in een BKR-codering.

Wanneer je een BKR-codering hebt zijn er twee verschillende dingen die je kan doen. In eerste instantie wordt het sterk aanbevolen om ervoor te zorgen dat je zo snel mogelijk van deze codering verlost bent. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat een BKR-codering vijf jaar kan blijven staan. Door je schulden in te lopen en je openstaande krediet af te lossen zal je kunnen vaststellen dat je jouw financiële naam terug kan zuiveren.

Vanaf dat ogenblik is de weg naar herstel ingezet en openen er zich ook terug mogelijkheden om een standaard lening bij een gewone kredietverstrekker af te sluiten. Heb je echter op zeer korte termijn behoeften aan een financiering? Dan spreekt het voor zich dat een lening zonder BKR afsluiten wellicht voorlopig je enige mogelijkheid is.

Hou er in de praktijk wel rekening mee dat het niet de bedoeling is dat je de ene put vult door een nieuwe put te maken. Dit is zeker iets waar mensen met een BKR-codering vanwege een achterstallige schuld rekening mee dienen te houden. Het kan aanlokkelijk zijn om hiervoor een nieuw krediet af te sluiten, maar je loopt het risico om terecht te komen in een vicieuze cirkel.

Bescherm dus je eigen financiële toekomst en kies ervoor om het probleem aan te pakken in plaats van ze te verleggen. Dit gezegd hebbende, staat het water je aan de lippen en heb je snel behoeften aan extra financiële middelen? Dan kan een lening zonder BKR voor jou zeker een oplossing vormen.

Hoeveel kan je lenen met een lening zonder BKR?

Wil je graag een lening zonder BKR afsluiten? Dan spreekt het voor zich dat je ook hierbij rekening zal moeten houden met een groot deel van de eisen die eveneens gelden voor het afsluiten van een financiering met BKR. Dit betekent in eerste instantie dat er zal worden onderzocht welk geldbedrag je nu precies kan lenen. Hiervoor wordt er voornamelijk gekeken naar de afbetalingscapaciteit waarover je beschikt.

Vaak wordt gedacht dat een lening aanvragen zonder BKR een stuk eenvoudiger is dan het aanvragen van een krediet met BKR controle. In zekere zin is dat ook wel zo, maar toch is het nog steeds mogelijk dat dit soort krediet je zal worden geweigerd. Dit niet in het minst wanneer blijkt dat je over onvoldoende afbetalingscapaciteit beschikt.

Voor de afbetalingscapaciteit die je hebt geldt dat ze wordt beïnvloed door tal van verschillende zaken. In eerste instantie zijn er natuurlijk de inkomsten waarover je beschikt. Heel wat mensen beschikken slechts over een relatief beperkt inkomen wat ervoor zorgt dat ze na het betalen van al hun (vaste) kosten niet veel geld meer overhouden. In dit geval spreekt het voor zich dat je meer dan waarschijnlijk slechts over een (zeer) beperkte afbetalingscapaciteit zal beschikken.

Wanneer je dan een significant bedrag wenst te lenen is de kans zeer groot dat dit door de kredietverstrekker zal worden geweigerd. Ook bij een lening zonder BKR moet je hier dus rekening mee houden.

Bovendien zal er ook bij een lening zonder BKR door de kredietverstrekker worden nagevraagd of je reeds over een bepaalde lening beschikt of niet. Of er ooit sprake is geweest van problemen met dit krediet zal de kredietverstrekker vanwege het ontbreken van de BKR-toetsing wellicht niet kunnen achterhalen. Echter is het wel zo dat ze bij het bepalen van het (maximale) kredietbedrag stil zal blijven staan bij de openstaande bedragen van de lening(en).

Het spreekt namelijk voor zich dat ook deze mee in overweging zullen worden genomen bij het bepalen van het maximale kredietbedrag.

Hoe groot je lening zonder BKR in de praktijk precies kan zijn wordt dus duidelijk sterk beïnvloed door tal van verschillende factoren. Het gaat hierbij niet alleen om je inkomsten, maar ook om je kosten, eventuele reeds lopende leningen en ga zo maar door. Het is dus zeker niet zo dat er je zomaar blindelings een bepaalde lening zal worden verstrekt. Wil je dus met andere woorden jouw slaagkansen op het kunnen afsluiten van een voordelige lening zonder BKR zo groot mogelijk kunnen houden? Dan zal je altijd tot de vaststelling komen dat een goede voorbereiding en een goed gebalanceerde financiële situatie je daar ongetwijfeld bij zullen weten te helpen.

Kan je een lening zonder BKR toetsing aanvragen voor je verbouwingen?

Een lening zonder BKR toetsing kan worden aangevraagd voor tal van uiteenlopende zaken. Dit betekent dat je er in principe ook perfect voor zou kunnen kiezen om een dergelijke financiering af te sluiten voor het uitvoeren van bepaalde verbouwingen. Een persoonlijke lening zonder BKR zou zich hier bijvoorbeeld goed voor lenen. Je moet er wel rekening mee houden dat niet zomaar elk krediet zonder BKR toetsing even eenvoudig zal worden toegekend.

Verbouwingen brengen al snel een vrij stevig prijskaartje met zich mee wat ervoor zorgt dat ook je kredietbedrag al snel vrij hoog kan oplopen. Des te hoger het kredietbedrag is des te strenger ook de eisen zullen zijn voor het verkrijgen van je lening. Hier zal je dus zeker rekening mee dienen te houden.

Met spoed geld lenen zonder BKR toetsing

Met spoed geld lenen zonder BKR toetsing is iets waar veel mensen op een zeker ogenblik in hun leven behoeften aan hebben. Voor menig aantal mensen geldt dat ze op een bepaald ogenblik dan ook verzeild geraken in een situatie waarin ze er maar moeilijk in slagen om te voldoen aan alle financiële verplichtingen waarmee ze worden geconfronteerd. Verschillende oorzaken kunnen hiervan aan de basis liggen.

Met spoed geld lenen zonder BKR toetsing
Met spoed geld lenen zonder BKR

Denk bijvoorbeeld maar eens aan het verliezen van je job of ziek worden. Wanneer je reeds over een wankele financiële situatie beschikt kan dat net de druppel zijn die de emmer doet overlopen. Ligt er reeds enige tijd een behoorlijk druk op je financiële situatie? Dan is de kans groot dat je ook in het verleden reeds een betalingsachterstand hebt gehad. In dat geval zal je meer dan waarschijnlijk beschikken over een BKR-codering waardoor je leenkansen eerder beperkt zijn.

Met spoed geld lenen zonder BKR toetsing zou ervoor kunnen zorgen dat je even terug over financiële ademruimte komt te beschikken, maar kan dat wel? Dat kan zeker. Het probleem zit hem in dit geval in het feit dat je snel beschikking moet hebben over het aangevraagde geldbedrag. Dit is in de praktijk doorgaans het eenvoudigst wanneer je ervoor kiest om een minilening af te sluiten.

Voor een dergelijk krediet geldt echter dat ze in grootte beperkt is tot een bedrag van maximaal 1.000 euro. Van zodra je meer wil lenen moet er worden gekeken naar een andere kredietvorm. Met spoed geld lenen zonder BKR toetsing is dus mogelijk, alleen zijn de bedragen die je kan lenen veelal eerder beperkt. Dit gezegd hebbende kan een bedrag van 1.000 euro veelal wel voldoende zijn.

Heb je toch behoeften aan een groter geldbedrag? In dat geval zal je daarvoor moeten kijken in de richting van alternatieve financiële instellingen die niet bij het Bureau Krediet Registratie zijn aangesloten. De mate waarin met spoed geld lenen zonder BKR toetsing bij hen tot de mogelijkheden behoort is echter sterk afhankelijk van verschillende factoren. Het spreekt namelijk voor zich dat ook dergelijke kredietverstrekkers graag rekening zullen willen houden met de solvabiliteit van hun kredietnemers. Blijkt deze namelijk niet goed te zijn en duiken er al snel verschillende wanbetalers op? Dan zou dat uiteraard ook een invloed kunnen hebben op het voortbestaan van de kredietverstrekker.

Kan je aan de hand van bijvoorbeeld je inkomsten aantonen dat je perfect in staat bent om het aangevraagde krediet volgens de voorwaarden af te betalen? Dan hoeft er je eigenlijk maar weinig nog in de weg te staan om een vlotte lening zonder BKR toetsing te kunnen verkrijgen. Bij voorkeur zorg je er overigens voor dat je alles met betrekking tot de aanvraag van je lening online kan regelen. Je zal kunnen vaststellen dat deze manier van werken de aanvraagprocedure gevoelig kan versnellen. Hoe het ook zij, met spoed geld lenen zonder BKR is dus zeker en vast een mogelijkheid.

Kredietverstrekkers zonder BKR toetsing

Er wordt vaak gezegd dat het uitvoeren van een BKR toetsing wettelijk verplicht is voor elke kredietverstrekker. Dat is niet helemaal waar. Er bestaan namelijk op de Nederlandse markt ook kredietverstrekkers zonder BKR toetsing. Voor deze partijen geldt dat ze ervoor hebben gekozen om zich niet aan te melden bij het Bureau Krediet Registratie. Het feit dat ze zich niet hebben aangemeld heeft ervoor gezorgd dat ze ook niet verplicht zijn om een toetsing uit te voeren voordat er een krediet wordt toegekend.

Dit schept echter wel soms een foutief beeld van de realiteit. Heel wat mensen denken op basis van deze informatie dat deze financiële instellingen zomaar blind kredieten toekennen aan iedereen die er behoeften aan heeft. Dat is uiteraard niet waar.

Ook voor kredietverstrekkers zonder BKR toetsing geldt uiteraard dat ze in de praktijk verschillende controles uitvoeren. In plaats van dat ze voor het uitvoeren van deze controles een beroep doen op het Bureau Krediet Registratie gaan ze gewoon zelf aan de slag met het uitvoeren van een eigen onderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt er rekening gehouden met verschillende factoren zoals:

  • Is de kredietnemer voldoende solvabel om het aangevraagde krediet te kunnen afbetalen?
  • Is er reeds sprake van bepaalde schulden waar de kredietnemer over beschikt?

In grote lijnen zijn de bovenstaande twee vragen eigenlijk de enige waar een antwoord op moet worden geformuleerd. Het is dus in ieder geval zeker niet zo dat kredietverstrekkers zonder BKR toetsing zomaar een sprong in het diepe wagen. Wel bieden zij mensen die over een BKR-codering beschikken de mogelijkheid om alsnog een krediet aan te vragen. Dit echter natuurlijk wel op voorwaarde dat hun financiële situatie dit toestaat. Wanneer blijkt dat je helemaal niet over een bepaalde afbetalingscapaciteit beschikt is de kans dan ook logischerwijs bijzonder groot dat je geen geld zal kunnen lenen… dit misschien met als enige uitzondering de zogenaamde minilening.

Zijn kredietverstrekkers zonder BKR toetsing echt zo duur?

Van kredietverstrekkers zonder BKR toetsing wordt in de praktijk bijzonder vaak gezegd dat ze net omwille van het niet uitvoeren van de BKR check ongelofelijk duur zijn. Ook dit is een foute aanname. In het verleden was het inderdaad zo dat verschillende financiële instellingen die geen toetsing uitvoerden bekend stonden omwille van het in rekening brengen van zeer hoge intresten op hun kredieten. Tegenwoordig is dat echter helemaal anders. Sowieso is het voor kredietverstrekkers niet toegestaan om woekerrentes te hanteren. Dat is namelijk bij wet verboden.

Daarnaast is het zo dat heel wat kredietverstrekkers zich ook weten in te dekken door het inschakelen van een kredietverzekeraar. De combinatie van beide factoren heeft er in de praktijk toe geleid dat kredietverstrekkers zonder BKR toetsing ook perfect een voordelige lening kunnen aanbieden. Je hoeft dus met andere woorden zeker niet te vrezen dat je bij deze partij geconfronteerd zal worden met een lening met een torenhoge rente die je mogelijks nog meer in de financiële problemen stort.

Veelgestelde vragen over geld lenen zonder BKR

Kan je een persoonlijke lening zonder BKR afsluiten?

In eerste instantie is het zo dat het merendeel van de kredietnemers de voorkeur geven aan het afsluiten van een persoonlijke lening. Het aanvragen van een persoonlijke lening zonder BKR behoort bij verschillende kredietverstrekkers tot de mogelijkheden. Indien je ervoor kiest om deze kredietvorm aan te vragen zal je daarbij kunnen vaststellen dat er sprake is van verschillende specifieke kenmerken. Voor een persoonlijke lening geldt bijvoorbeeld dat:

1. De looptijd van de kredietovereenkomst is vastgesteld
2. Er niet van de kredietvoorwaarden kan worden afgeweken
3. Je als kredietnemer kan kiezen tussen een vaste en een variabele rente
4. Je altijd bent verzekerd van de laagst mogelijke kosten voor het krediet in kwestie

De meeste mensen die kiezen voor een persoonlijke lening zonder BKR doen dit omwille van twee verschillende redenen. In eerste instantie wil men er bijvoorbeeld graag voor zorgen dat men met zekerheid de lening zal hebben afbetaald tegen de eindvervaldag van de kredietovereenkomst. Dat is een zekerheid die wel kan worden geboden middels de persoonlijke lening, maar niet door bijvoorbeeld een doorlopend krediet. Dit omdat bij deze laatste de looptijd niet is vastgesteld.

Een persoonlijke lening zonder BKR afsluiten heeft ook als belangrijk voordeel dat de kosten die erop worden aangerekend sterk binnen de perken kunnen worden gehouden. Een lening afsluiten zonder BKR toetsing is in de praktijk altijd een stukje duurder dan wanneer je zou kiezen voor het afsluiten van een krediet met een controle bij het BKR. Dit simpelweg omdat deze laatste optie de kredietverstrekker heel wat meer inzichten en zekerheden biedt.

Toch, door het afsluiten van een persoonlijke lening zonder BKR zal je kunnen vaststellen dat de lineaire kredietvoorwaarden ervoor zorgen dat je toch gewoon aanspraak kan maken op beperkte kosten.

Wat is een doorlopend krediet zonder BKR?

Een doorlopend krediet zonder BKR afsluiten is iets anders dan het afsluiten van een persoonlijke lening. Dit is niet in het minst het gevolg van de veel flexibelere voorwaarden die verbonden zijn aan een doorlopend krediet. Voor deze kredietvorm geldt bijvoorbeeld dat je over de mogelijkheid beschikt om bedragen die je reeds hebt afbetaald terug op te vragen. Dat kan interessant zijn, want op deze manier kan je als kredietnemer jezelf terug voorzien van extra financiële ademruimte op het moment waarop dat nodig is.

Hierdoor is het doorgaans ook perfect mogelijk om de vervaldag van het krediet te verlengen. Dit alles is natuurlijk ongelofelijk interessant voor jou als kredietnemer, maar er zijn ook een aantal nadelen aan verbonden.

In het bijzonder wanneer je een doorlopend krediet zonder BKR zal willen afsluiten zal je er rekening mee moeten houden dat hier behoorlijk stevige kosten aan verbonden kunnen zijn. Dit nog niet eens zozeer omwille van het ontbreken van de BKR-toetsing, maar wel omdat de kredietverstrekker je ook nog eens voorziet van zeer flexibele kredietvoorwaarden waar je van kan afwijken.

Ook voor lang niet elke alternatieve kredietverstrekker geldt dat ze deze kredietvorm in hun aanbod hebben opgenomen. Het merendeel van deze partijen kiezen er dan ook vooral voor om de veiligere persoonlijke lening aan te bieden aan hun potentiële kredietnemers.

Het afsluiten van een doorlopend krediet zonder BKR brengt in de praktijk dus altijd hogere kosten met zich mee dan wanneer je zou kijken in de richting van een persoonlijke lening. Dit heeft als gevolg dat elke kredietnemer zichzelf zeker de vraag moet stellen of deze kredietvorm voor hem of haar wel de beste keuze is. In principe is het dat alleen wanneer je:

1. Over de mogelijkheid wil beschikken om afbetaalde bedragen terug op te vragen
2. Tussentijds boetevrij meer wil kunnen aflossen dan oorspronkelijk werd afgesloten
3. De vervaldatum van je krediet nog wil kunnen verlengen
4. Over een wankele financiële situatie beschikt en daardoor behoeften hebt aan flexibele voorwaarden

Wanneer je jezelf kan vinden in één of meerdere van de bovenstaande punten zal het afsluiten van een doorlopend krediet zonder BKR toetsing voor jou meer dan waarschijnlijk de beste keuze zijn.

Kan je eenvoudig een minilening zonder BKR afsluiten?

Eén van de meest eenvoudige kredieten op de markt om af te sluiten zonder dat er daarvoor een BKR-toetsing moet worden uitgevoerd is de minilening. Zelfs wanneer een bepaalde financiële instelling wel bij het Bureau Krediet Registratie is aangesloten beschikt deze in bepaalde gevallen over de mogelijkheid om een minilening zonder BKR af te kunnen sluiten. De voorwaarden die hiervoor geldt is dan wel dat het bedrag van de lening maximaal 250 euro mag bedragen. Voor elk bedrag dat hoger is gelegen zal de kredietverstrekker in kwestie altijd een BKR-toetsing moeten uitvoeren. Dat geldt niet voor financiële instellingen die niet bij het BKR zijn aangesloten.

Een minilening zonder BKR afsluiten kan uiteraard ook gebeuren bij alternatieve financiële instellingen die er niet voor hebben gekozen om zich bij het Bureau Krediet Registratie aan te melden. In dit geval is het mogelijk om een grotere minilening af te sluiten. Voor deze kredietverstrekkers geldt namelijk dat ze zich niet moeten houden aan de verplichting om een maximaal kredietbedrag van 250 euro zonder toetsing toe te kennen. Dit betekent echter niet dat je bij deze partijen zomaar een minilening voor een bedrag naar keuze kan afsluiten. Vaak is er dan ook nog altijd sprake van een bepaalde limiet. Deze is doorgaans ergens gelegen rond de 1.000 euro.

Voor een minilening zonder BKR afsluiten geldt dat de voorwaarden waar je als kredietnemer rekening mee dient te houden wel enigszins verschillen ten opzichte van andere kredietvormen. Het is dan ook bijvoorbeeld zo dat er geen contract zal worden opgemaakt voor een langere termijn. Daar waar een gewone lening al snel wordt afgelost op een termijn van enkele jaren geldt dat niet voor de minilening. In dit geval geldt er dan ook doorgaans een looptijd van slechts enkele weken tot een maand. Dit betekent ook meteen dat er veelal geen echte rente op in rekening wordt gebracht. In plaats daarvan wordt er doorgaans gekozen voor een éénmalige administratieve kost.

Kan je betrouwbaar geld lenen zonder BKR?

Heel wat mensen zijn het er met elkaar over eens dat betrouwbaar geld lenen in de praktijk alleen maar mogelijk is bij een financiële instelling die is verbonden aan het Bureau Krediet Registratie. Is dit echter ook echt waar? Helemaal niet. Tegenwoordig is het namelijk voor kredietverstrekkers perfect mogelijk om los van het Bureau Krediet Registratie zelf de nodige controles uit te voeren. Zo kan men bijvoorbeeld perfect aftoetsen over welke afbetalingscapaciteit een potentiële kredietnemer beschikt. Daarnaast is het eveneens mogelijk om te achterhalen of er bijvoorbeeld reeds sprake is van lopende kredieten en wat het nog openstaande bedrag van dat krediet is.

Betrouwbaar geld lenen zonder BKR is net door het bestaan van bovenstaande tools voor kredietverstrekkers perfect tot de mogelijkheden gaan behoren. Vroeger waren het veelal obscure financiële instellingen die kredieten zonder BKR verstrekten, maar die tijd ligt inmiddels gelukkig voorgoed in het verleden. Voordat je met een bepaalde kredietverstrekker in zee gaat is het echter wel altijd mogelijks interessant om even diens ervaringen op te zoeken. De meningen van de mensen die reeds een krediet bij de partij in kwestie hebben afgesloten zijn immers de beste maatstaf om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de kredietverstrekker te kunnen controleren.

In ieder geval, wil jij ook graag met zekerheid betrouwbaar geld lenen zonder BKR? Kies dan bij voorkeur altijd voor een bekende kredietverstrekker die reeds even meedraait op de markt. Door er bovendien voor te zorgen dat alle geldende kredietvoorwaarden netjes op papier staan zal je kunnen vaststellen dat er werkelijk geen enkele reden meer is om niet te kiezen voor een lening zonder BKR.

Hoe snel geld lenen binnen 10 minuten zonder BKR?

Geld lenen zonder BKR is volgens veel mensen reeds een behoorlijke uitdaging, laat staan snel geld lenen binnen 10 minuten zonder BKR. Toch bestaan er hier zeker en vast mogelijkheden voor. Voordat we kunnen inschatten of deze mogelijkheden ook voor jou een interessante oplossing kunnen betekenen of niet is het van belang om even stil te blijven staan bij verschillende aandachtspunten. Een eerste vraag die je, je moet stellen heeft dan ook betrekking tot het bedrag dat je wenst te lenen. Is er namelijk sprake van een groot bedrag waar je behoeften aan hebt of zou je eventueel aan een klein bedrag reeds voldoende hebben? In het laatste geval spreekt het voor zich dat het aanvragen van een minilening zonder BKR toetsing wellicht de interessantste optie zal zijn.

Wanneer je snel geld wil lenen binnen 10 minuten zonder BKR zijn je slaagkansen het grootste wanneer het gaat om een beperkt kredietbedrag. Voor een zogenaamde minilening geldt namelijk dat er niet veel tot nauwelijks onderzoek voor dient te worden uitgevoerd. Dat is het gevolg van verschillende typische eigenschappen die verbonden zijn aan het mini krediet, namelijk:

1. Het beperkte bedrag waarvoor de lening wordt afgesloten
2. De zeer beperkte looptijd waar de lening doorgaans voor wordt afgesloten

In het bijzonder wanneer je een beroep gaat doen op de diensten van een online kredietverstrekker die niet bij het Bureau Krediet Registratie is aangesloten zal je kunnen vaststellen dat het afsluiten van een lening op een ongelofelijk efficiënte en vooral zeer snelle manier kan gebeuren. Wanneer je bij je aanvraag meteen alle gevraagde informatie hebt vermeld is het dan ook perfect mogelijk om binnen amper 10 minuten het geld op je bankrekening te ontvangen. Je moet er echter wel rekening mee houden dat je als kredietnemer vanaf dat moment ook bepaalde verplichtingen hebt.

Conclusie; geld lenen zonder BKR is perfect mogelijk

Door de jaren heen is er reeds behoorlijk wat gezegd en geschreven over geld lenen zonder BKR. In eerste instantie geldt voor heel wat mensen nog altijd dat ze vrezen dat dit helemaal niet tot de mogelijkheden behoort. De informatie op deze pagina heeft in ieder geval aangetoond dat dit niet correct is. Geld lenen zonder dat er daarvoor een BKR toetsing dient te worden uitgevoerd is zelfs op verschillende manieren mogelijk. Enkele opties die we hebben aangehaald op deze pagina zijn:

  1. Een beperkt geldbedrag lenen met behulp van een minilening
  2. Geld lenen zonder BKR met een persoonlijke lening
  3. Een lening afsluiten zonder BKR door middel van een doorlopend krediet

Voor welke vorm van geld lenen zonder BKR jij zal kiezen is een beetje afhankelijk van jouw persoonlijke eisen en verwachtingen evenals van je persoonlijke situatie. Heb je bijvoorbeeld voldoende aan een klein geldbedrag om je even uit de behoeften te helpen? Dan zal een minilening wellicht de interessantste optie zijn. Een compleet ander verhaal wordt het echter wanneer je een groter geldbedrag nodig hebt. Dan zal je meer dan waarschijnlijk een keuze willen maken uit de twee andere kredietvormen die hierboven staan aangegeven. Wil je graag de kosten van je krediet zonder BKR zo beperkt mogelijk houden? Dan is de persoonlijke lening zeker de beste keuze.

Wil je graag een beroep doen op een standaard financiële instelling of bank voor wat het afsluiten van een krediet zonder BKR betreft? Dan is zelfs dat mogelijk. Je moet er dan eigenlijk alleen maar rekening mee houden dat het slechts een krediet mag zijn met een maximumbedrag van 250 euro. Voor alle kredieten die onder dit bedrag zitten hoort een financiële instelling die is aangemeld bij het BKR dan ook geen toetsing uit te voeren. Is er sprake van een kredietbedrag dat de 250 euro overstijgt? Dan zal er dus wel altijd een toetsing worden uitgevoerd.

Geld lenen zonder BKR kan voor heel wat mensen uiteindelijk een zeer goede oplossing betekenen. Dit gezegd hebbende moet je er rekening mee houden dat er altijd wel wat hogere kosten aan zijn verbonden dan wanneer je ervoor zou kiezen om een standaard lening af te sluiten. Dat is natuurlijk grotendeels het gevolg van het feit dat de kredietverstrekker ook wat extra risico loopt.

Wil je dus met zekerheid altijd kunnen rekenen op de laagst mogelijke kosten? Dan is het misschien toch beter om je bestaande BKR-codering eerst op te lossen zodat je terug bij een gewone kredietverstrekker geld kan lenen. Heb je tussentijds toch een lening nodig? Dan spreekt het voor zich dat de aangehaalde oplossingen op deze pagina voor jou mogelijks zeer interessant kunnen zijn.