Hoeveel kan ik lenen?

Voordat je een bepaalde lening af gaat sluiten is er één vraag die elke potentiële kredietnemer zich altijd zal moeten stellen, namelijk “hoeveel kan ik lenen”? Het antwoord op deze vraag valt in de praktijk niet zo eenvoudig te geven. Dit is het gevolg van het feit dat het antwoord altijd wordt beïnvloed door meer factoren dan je op het eerste zicht zou denken. Zo moet er bijvoorbeeld niet alleen worden gekeken naar de inkomsten waarover je beschikt. Daarnaast spreekt het namelijk voor zich dat je ook elke maand bepaalde kosten zal moeten betalen.

Mogelijks heb je er zelfs in het verleden ook reeds voor gekozen om een krediet af te sluiten die nog steeds lopende is. Het mag nu dus reeds duidelijk zijn dat de vraag hoeveel je kan lenen niet zomaar in één, twee, drie kan worden beantwoord. Door je even te verdiepen in de informatie die we op deze pagina voor jou op een rijtje hebben gezet zal er echter ongetwijfeld al heel wat duidelijk worden.

Hoeveel kan ik lenen? Een veelgestelde vraag

De vraag “hoeveel kan ik lenen” beantwoorden heeft dus duidelijk wat meer voeten in de aarde dan je mogelijks op het eerste zicht zou denken. Voordat we dit kunnen gaan bepalen moeten we even kijken naar de verschillende factoren die een (al dan niet directe) invloed uitoefenen op je financiële situatie. Door kredietverstrekkers wordt er op dit vlak rekening gehouden met onder meer:

 • De inkomsten waarover je beschikt
 • De kosten waar je mee af te rekenen krijgt
 • De gezinssituatie waarvan sprake is
 • Eventuele reeds lopende schulden en dus ook afbetalingen
Hoeveel kan ik lenen?
Hoeveel kan ik lenen?

De basis voor het bedrag dat je kan lenen wordt uiteraard gevormd door de inkomsten waarover je beschikt. Des te groter het inkomen is waar je op kan rekenen, des te groter ook je afbetalingscapaciteit uiteraard zal zijn. Althans, dit wanneer je uiteraard niet krijgt af te rekenen met significante kosten die je moet betalen. Zo mag je dan bijvoorbeeld wel een inkomen hebben van 3.000 euro, wanneer daar in totaal 2.500 euro kosten tegenover staan blijft er nog steeds slechts een bedrag over van 500 euro. De kans bestaat dat dit voor verschillende financieringen te weinig zal zijn.

Het antwoord op de vraag hoeveel kan ik lenen is ook altijd afhankelijk van de gezinssituatie. Hierbij zijn er eigenlijk twee belangrijke vragen die je aan jezelf dient te stellen. De eerste vraag heeft betrekking tot het feit of je kinderen ten laste hebt. Het spreekt namelijk voor zich dat ook kinderen bepaalde kosten met zich meebrengen die moeten worden betaald. Heb je ook een partner die bij je inwoont? In dat geval spreekt dat weer in je voordeel voor wat het aanvragen van een lening betreft. De kosten waarmee je wordt geconfronteerd kunnen dan immers worden gedeeld door twee.

Hoeveel kan ik lenen voor de aankoop van een auto?

Laat ons nu even concreet gaan kijken naar hoeveel je precies kan lenen voor bijvoorbeeld de aankoop van een auto. De kans is groot dat je voor het kopen van je nieuwe auto zal kijken in de richting van een persoonlijke lening. Het bedrag dat je kan lenen voor de aankoop van je auto is afhankelijk van de aankoopprijs waarover ze beschikt. Dit geldt niet alleen voor een nieuwe, maar ook voor een tweedehandse auto. Let wel, ben je van plan om de auto te kopen vanuit een bedrijf? In dat geval moet je er rekening mee houden dat heel wat kredietverstrekkers weigeren om de BTW mee te financieren. Dit uiteraard omdat je de BTW toch terug zal krijgen.

Het antwoord op de vraag; “hoeveel kan ik lenen voor een auto” is niet altijd “100 procent van de aankoopwaarde”. In bepaalde gevallen is het zo dat een kredietverstrekker je bijvoorbeeld nog wat extra laat lenen. Op deze manier kan je dan bijvoorbeeld voor het eerste jaar de verzekering meenemen in de lening evenals de belastingen die je moet betalen. Let wel, niet elke kredietverstrekker biedt deze mogelijkheid aan. Hou er bovendien ook rekening mee dat er, zeker voor de aankoop van een tweedehandse auto, een maximum krediettermijn kan gelden.

Hoeveel kan ik lenen voor de aankoop van een huis?

Een tweede vaak voorkomende vraag heeft betrekking tot hoeveel je kan lenen voor de aankoop van een woning. Dit is zo mogelijk nog een belangrijkere vraag. Het spreekt namelijk voor zicht dat kredietverstrekkers voor het toekennen van een hypothecaire lening nog strengere eisen hebben. In dit geval is het zo dat veel kredietverstrekkers vereisen dat er nog ongeveer 1.000 à 1.250 euro per maand overblijft om de (extra) vaste kosten te kunnen betalen.

Hoeveel kan ik lenen voor de aankoop van een huis?
Hoeveel kan ik lenen voor een huis?

Wil je dus met andere woorden als alleenstaande een hypothecaire lening afsluiten waarbij er sprake is van een maandelijkse afbetaling van 1.000 euro? Dan moet je eigenlijk minstens 2.250 euro per maand netto verdienen om deze hypotheek af te kunnen sluiten. Dat lijkt in eerste instantie misschien een beetje vervelend, maar er is wel degelijk een goede reden waarom financiële instellingen deze marge hanteren.

In het verleden was het zo dat een marge zoals hierboven aangehaald niet werd gehanteerd. Dit zorgde er niet zelden voor dat mensen zomaar tot honderd procent van hun volledige inkomsten gingen gebruiken om een hypothecaire lening af te betalen. Wanneer er zich dan een onverwachte situatie voordeed had deze meteen een ongelofelijke impact op de financiële situatie van de kredietnemers in kwestie. Het niet tijdig kunnen afbetalen van de toegekende hypotheken was de belangrijkste reden voor het uitbreken van de financiële crisis van 2008. Het spreekt dan ook voor zich dat banken en andere financiële instellingen een herhaling van dat scenario willen voorkomen.

Wil je dus met andere woorden een duidelijk antwoord krijgen op de vraag “hoeveel kan ik lenen voor het kopen van een woning”? Dan moet je in eerste instantie goed je financiële situatie in kaart brengen. Vergeet daarbij ook zeker niet om je partner te betrekken. In het bijzonder wanneer jullie van plan zijn om het vastgoed op naam van jullie beiden te kopen is het namelijk zo dat dit je mogelijkheden voor wat het afsluiten van een krediet betreft aanzienlijk kan beïnvloeden.

Hoeveel kan ik lenen voor een verbouwing?

Het spreekt natuurlijk voor zich dat lang niet iedereen ervoor kiest om een volledig nieuwe woning te kopen. Om de kosten te kunnen drukken kiezen bijzonder veel mensen er vandaag de dag voor om een wat oudere woning te kopen waar ze nog een beetje werk aan hebben. Op deze manier wordt het kopen van eigen vastgoed op financieel vlak toch een stuk eenvoudiger en vooral toegankelijker gemaakt, zeker voor jongeren. De kans bestaat echter dat je ook voor de verbouwingen die uitgevoerd dienen te worden niet voldoende financiële middelen zal hebben.

Wanneer dit het geval is zal je kunnen vaststellen dat het afsluiten van een (extra) financiering voor je verbouwing best een mogelijkheid kan zijn. In dit geval speelt de vraag hoeveel kan ik lenen echter nog net een tikkeltje meer. Het is namelijk zo dat je meer dan waarschijnlijk ook al met de maandelijkse aflossing van een hypotheek zit opgezadeld. Dit zorgt ervoor dat je niet meer het volledige restant van je inkomen kan gebruiken om het nieuwe krediet mee af te lossen. Dit hoeft op zich geen probleem te zijn zolang je inkomsten maar voldoende groot zijn.

Let op! Wanneer je een lening wenst af te sluiten voor verbouwingen die aan je hoofdwoning dienen te worden uitgevoerd kan je hiervoor aanspraak maken op een fiscaal voordeel. Je hebt namelijk de mogelijkheid om de rente over je persoonlijke lening in dit geval in mindering te brengen in box 1 van je belastingaangifte. Op deze manier kan je een deeltje van de kosten van bijvoorbeeld de persoonlijke lening voor je verbouwing alvast recupereren.

Hoeveel geld kan ik lenen zonder werk?

In menig aantal gevallen is het zo dat mensen omwille van een bepaalde verandering in hun leven plots in de financiële problemen komen te zitten. Verschillende oorzaken kunnen hiervan aan de basis liggen. Eén van de vaakst voorkomende oorzaken is natuurlijk het verlies van de baan. Wanneer iemand werkloos wordt ziet deze plots zijn of haar inkomsten drastisch afnemen. Dit zal meteen zorgen voor een grote impact op de financiële situatie. Het afsluiten van een lening zou dan kunnen zorgen voor een soort van financiële overbrugging tot er sprake is van een nieuwe job. De vraag is echter of je wel geld kan lenen wanneer je (tijdelijk) zonder werk komt te zitten.

Hoeveel kan ik lenen zonder werk? Dit is grotendeels afhankelijk van de bezittingen waarover je beschikt en of je bijvoorbeeld andere inkomstenstromen hebt. Heel wat mensen die pas op latere leeftijd werkloos worden kunnen bijvoorbeeld een beleggingsportefeuille hebben waar ze mogelijks zelfs passieve inkomsten uit halen onder de vorm van dividenden. Ook dergelijke zaken kunnen mee in de weegschaal worden gelegd wanneer je graag een lening wenst af te sluiten.

Naast bovenstaande spreekt het voor zich dat er ook sprake kan zijn van een bepaalde uitkering of dat je partner mogelijks wel nog over een volwaardig inkomen beschikt. Afhankelijk van jullie (gezins)situatie kan er ook op die manier worden gekeken om een lening aan te vragen. In ieder geval is het aanvragen van een krediet zonder werk altijd moeilijker dan wanneer je over een betrouwbare, degelijke inkomstenstroom beschikt. Dit gezegd hebbende is het zeker niet onmogelijk. Wil je graag een antwoord op de vraag “hoeveel kan ik lenen zonder werk”? Dan zal je echter in eerste instantie zeker even je exacte financiële situatie zelf in kaart moeten brengen.

Hoeveel geld kan ik lenen zonder facturen voor te moeten leggen?

Mensen die van plan zijn om een krediet aan te vragen zullen bepaalde documenten moeten verzamelen om hun kredietaanvraag in te kunnen dienen. Om welke documenten het hierbij dan precies gaat is in de praktijk sterk afhankelijk van niet alleen de kredietvorm waarvoor je hebt gekozen, maar ook van bijvoorbeeld hetgeen waarvoor je wil gaan lenen.

Gaat het hierbij bijvoorbeeld om een auto? Of wil je jezelf gewoon een beetje extra financiële ademruimte geven? Hoeveel geld kan ik lenen zonder echte facturen voor te moeten leggen? Ook dit is een vraag die vaak wordt gesteld door mensen die zichzelf bijvoorbeeld gewoon wat meer financiële vrijheid willen bieden. Het afsluiten van een persoonlijke lening kan hier zeker en vast bij helpen.

Vaak wordt gedacht dat je om een lening af te kunnen sluiten altijd bijvoorbeeld offertes of aankoopfacturen voor moet kunnen leggen. Dat is echter zeker niet correct. Je kan er bijvoorbeeld ook perfect voor kiezen om een minilening of een persoonlijke lening af te sluiten om jezelf meer vrijheid te geven. Voor de minilening geldt wel dat er rekening mee moet worden gehouden dat er vrij strikte eisen aan verbonden zijn. Deze eisen stellen onder meer dat:

 • Het kredietbedrag doorgaans wordt beperkt tot maximum 1.000 euro
 • Er geen sprake is van een bepaalde intrest, maar wel van een éénmalige kostprijs
 • De looptijd van de kredietovereenkomst wordt beperkt tot maximum dertig dagen

Wanneer je bij een minilening de veel gestelde vragen gaat bekijken zal je ook daar wellicht de vraag zien opduiken “hoeveel geld kan ik lenen”. Dat is een beetje afhankelijk van de kredietverstrekker in kwestie. In het merendeel van de gevallen zal je echter kunnen vaststellen dat er doorgaans sprake is van een limiet van 1.000 euro. Wil je deze limiet liever niet? Dan kan je nog kiezen voor het aanvragen van een persoonlijke lening. Daarbij kan je zonder probleem immers meer geld lenen.

Hoeveel mag ik lenen zonder BKR toetsing?

Hoeveel mag ik lenen zonder BKR toetsing? Dit is een vraag die zeer vaak weerklinkt onder mensen die te maken hebben gekregen met een zogenaamde BKR codering. Van zodra je een dergelijke codering hebt is het doorgaans niet meer mogelijk om een lening af te sluiten bij een standaard financiële instelling of bank. Dat betekent echter niet dat je helemaal niet meer over de mogelijkheid beschikt om geld te lenen. Financiële instellingen zijn immers niet bij wet verplicht om zich aan te melden bij het Bureau Krediet Registratie. Heel wat partijen doen dit echter alsnog omdat ze op die manier de mogelijkheid hebben om hun risico’s enigszins in te perken.

Hoeveel mag ik lenen zonder BKR toetsing?
Hoeveel mag ik lenen zonder BKR?

De vraag “hoeveel mag ik lenen zonder BKR toetsing” beantwoorden is een beetje afhankelijk van de partij waar je een beroep op wenst te doen. Wist je bijvoorbeeld dat je perfect ook bij een bij het BKR aangesloten financiële instelling een krediet zonder BKR kan aanvragen? Het gaat daarbij echter wel uitsluitend om een zeer beperkte lening die het bedrag van 250 euro niet mag overstijgen. Is dat wel het geval? Dan zal je kunnen vaststellen dat er wel degelijk een BKR-toetsing zal gebeuren.

Wil je toch graag een groter geldbedrag kunnen lenen? In dat geval zal je daarvoor een beroep moeten doen op een alternatieve financiële instelling die niet bij het BKR is aangesloten. Het bedrag dat je dan kan lenen zal dus niet worden beïnvloed door een mogelijke BKR-codering waarover je beschikt. Wel blijft het uiteraard zo dat er een onderzoek zal gebeuren naar je financiële situatie. Dit onderzoek zal onder meer aan het licht brengen hoe groot (of klein) je afbetalingscapaciteit is. Op deze manier zal de kredietverstrekker bepalen hoeveel je bij hem of haar precies kan lenen.

Hoeveel kunnen we lenen als samenwonende partners?

Hoeveel kunnen we lenen als samenwonende partners? Het is mogelijks de eerste vraag die mensen zich stellen wanneer ze gaan samenwonen en van plan zijn om een bepaalde financiering af te sluiten. De situatie is in dit geval uiteraard anders dan wanneer er slechts sprake is van één persoon die de lening zal aanvragen en moet afbetalen. In dit geval zijn er namelijk plots twee mensen die samen hun inkomsten in de weegschaal kunnen leggen. We geven een voorbeeld:

 1. Partner A beschikt over een maandelijks inkomen van 1.750 euro
 2. Partner B heeft een inkomen van 2.500 euro per maand

Samen hebben beide partners uit het bovenstaande voorbeeld een maandelijks inkomen van 4.250 euro. Echter spreekt het voor zich dat er hier ook nog bepaalde kosten tegenover staan. Voor de huur van de woning moet er een bedrag worden betaald van 750 euro terwijl er ook nog 500 euro aan vaste kosten zijn voor gas, water en elektriciteit. Dit brengt het totaal op 1.250 euro aan kosten. Dan zijn we er natuurlijk nog niet helemaal. Er zijn immers ook nog andere kosten zoals:

 • De vaste kosten voor internet en telefonie
 • De kosten voor de brandstof waarop je auto rijdt
 • Het eten en drinken dat moet worden gekocht
 • Eventuele verzekeringen en andere kosten die betaald moeten worden

Alles bij elkaar gezien is het dus zo dat er toch best wel het één en ander moet worden betaald van het loon dat jullie beiden verdienen. Al deze kosten moeten van het loon worden afgehaald om te kunnen bepalen over welke afbetalingscapaciteit jullie beschikken. Als absolute minimum wordt door een bank of kredietverstrekker doorgaans een bedrag gehanteerd van 1.000 à 1.250 euro.

Zijn er ook kinderen ten laste of niet?

Bovenstaande informatie zal de vraag “hoeveel kunnen we lenen als samenwonende partners” reeds gedeeltelijk hebben weten te beantwoorden. Dit gezegd hebbende geldt voor elke kredietverstrekker dat ze de volledige gezinssituatie onder de loep zal nemen. Dit betekent dat er niet alleen maar zal worden gelet op de aanwezigheid van de twee partners. Wat namelijk wanneer er ook kinderen ten laste zijn van het koppel? Het spreekt voor zich dat ook kinderen bepaalde kosten met zich meebrengen die moeten worden betaald. Het is dan ook zeker mogelijk dat de bank of andere kredietverstrekker hiervoor een extra marge zal aanhouden.

Conclusie; hoeveel je kan lenen kan zeer sterk verschillen

Als er één ding is wat de informatie op deze pagina duidelijk heeft gemaakt dan is het wel dat hoeveel je kan lenen in de praktijk ongelofelijk sterk kan verschillen. Veel mensen focussen zich daarbij te veel op de inkomsten waarover ze beschikken. Natuurlijk zijn deze inkomsten erg belangrijk. Dit gezegd hebbende is het echter vooral het bedrag dat overblijft na aftrek van de kosten van de inkomsten welke het meest relevant is. Je kan namelijk perfect een groot inkomen hebben, maar wanneer je het overgrote deel van dat inkomen nodig hebt om van te kunnen leven schiet het uiteraard ook niet bepaald op. Hier zal je als kredietnemer dan ook rekening mee willen houden.

Vergeet bovendien ook niet om er rekening mee te houden dat de voorwaarden waar een kredietvertrekken over beschikt sterk kunnen verschillen. Voor de ene kredietverstrekker geldt bijvoorbeeld dat hij zich zeer strikt zal beperken tot het verstrekken van een lening voor bijvoorbeeld 100 procent van het bedrag dat je nodig hebt voor de aankoop van een auto. Voor een andere kredietverstrekker geldt dan weer dat hij mogelijks bereid is om tot 110 procent te lenen zodat je ook nog enkele extra kosten mee kan financieren. Ook dit maakt zeker een verschil.

Hoeveel geld je mag en kan lenen kan je eigenlijk het best reeds even voor jezelf berekenen voordat je naar een kredietverstrekker stapt. Heel wat mensen doen dit niet waardoor ze zich helemaal niet bewust zijn van de afbetalingscapaciteit waarover ze beschikken. Dit hoeft op zich niet zo’n groot probleem te zijn, maar het kan het aanvragen van een krediet wel bemoeilijken. Bovendien is het nooit gunstig wanneer je meerdere keren je kredietdossier ziet afgewezen worden door een kredietverstrekker. Wil je dus de aanvraagprocedure voor jouw krediet zo efficiënt mogelijk laten verlopen? Dan is het zeker interessant om je even grondig voor te bereiden.

Heb je ondertussen een goed antwoord gekregen op de vraag “hoeveel kan ik lenen”, maar wil je nu ook even graag te weten komen hoe dat zich vertaalt in de maandelijkse bedragen die je moet betalen? In dat geval kan het ook altijd interessant zijn om even een kredietberekening uit te voeren. Zo zal er je meteen op basis van het kredietbedrag en de intrest duidelijk worden gemaakt hoe hoog jouw maandelijkse aflossingen precies komen te liggen.