Pensioensparen

Zelf sparen voor pensioen is voor het merendeel van de Nederlanders door de jaren heen een absolute must geworden. Voor menig aantal Nederlanders geldt dan ook dat ze op het ogenblik dat ze in pensioen gaan terugvallen op ongeveer 60 procent van hun gekende en vertrouwde inkomen. Dat staat gelijk aan ongeveer 40 procent van het loon dat wordt ingeleverd. Het spreekt voor zich dat een dergelijke terugval een stevige impact kan hebben op de financiële situatie van de persoon in kwestie.

Indien je dit verschil niet kan opvangen dringt een verandering in de gekende levensstijl zich op. Het spreekt voor zich dat dit in de praktijk ongelofelijk zonde zou zijn. Door aan pensioensparen te doen kan je een dergelijke toch wel vervelende situatie voorkomen.

Wat is pensioensparen?

Pensioensparen is een vorm van banksparen die je de mogelijkheid biedt om op een fiscaal gunstige manier een bepaald vermogen op te bouwen. Met dat vermogen kan in de praktijk een aanvullend pensioen worden uitbetaald. Voor banksparen geldt dat het een vorm van sparen is waarbij het spaarbedrag op een geblokkeerde rekening wordt geplaatst bij een bank. Het spaargeld mag vervolgens pas na een bepaalde periode en voor specifieke doeleinden worden opgevraagd.

Pensioensparen
Pensioensparen.

De manier waarop het pensioensparen gebeurd is in de praktijk afhankelijk van de persoonlijke voorkeur waarover je beschikt. De premie die moet worden betaald bij deze vorm van sparen voor je pensioen kan op verschillende manieren worden voldaan. Het is mogelijk om ze maandelijks te betalen, maar je kan ook kiezen voor het betalen van een jaarlijkse premie.

Eenmaal de AOW-leeftijd is bereikt zal je vervolgens levenslang of gedurende een bepaalde periode een aanvullend pensioen ontvangen. Zo kan je een terugval in je inkomstenstroom eenmaal op pensioen voorkomen.

Zelf pensioen opbouwen

Zoals eerder op deze pagina reeds aangehaald geldt voor het merendeel van de Nederlanders dat ze eenmaal op pensioen rekening moeten houden met een terugval in inkomsten welke kan oplopen tot zomaar even 40 procent. Dat is een behoorlijk significant bedrag dat je maandelijks minder op je bankrekening ontvangt. Zelf pensioen opbouwen kan ervoor zorgen dat dit verlies grotendeels kan worden gecompenseerd. Zo zal je, je levensstijl niet noodgedwongen moeten aanpassen. Dit zal bij veel mensen natuurlijk als muziek in de oren klinken. De vraag is nu echter, hoe verloopt dat extra pensioen opbouwen nu precies in de praktijk? Voor het pensioen in Nederland geldt dat ze eigenlijk is opgebouwd uit drie verschillende pijlers. Het gaat hierbij om de volgende:

 • De overheid en de Algemene OuderdomsWet of AOW;
 • Het pensioen dat je ontvangt van de werkgever;
 • Mogelijke individuele verzekeringen die je hebt afgesloten;

Voor de derde pijler geldt dat ze op zelfstandige basis kan worden aangevuld. Ze doet dienst op het ogenblik dat de verwachting is dat er onvoldoende pensioeninkomsten gehaald zullen kunnen worden uit de eerste twee pijlers. In de praktijk kan dit zorgen voor twee verschillende voordelen:

 • Er kan een pensioengat mee worden opgevuld;
 • Het is mogelijk om eerder op pensioen te gaan;

Niet alleen particulieren hebben de mogelijkheid om te kiezen voor een aanvullend pensioen. Dat geldt ook voor zelfstandigen. Niet alleen kan je zelf extra geld sparen voor pensioen, daarnaast zal je tussentijds ook nog eens kunnen rekenen op een aantrekkelijk belastingvoordeel. Ook dit is voor heel wat mensen een goede reden om ervoor te kiezen om aan pensioensparen te gaan doen.

Aanvullend pensioen sparen, wat zijn de mogelijkheden?

Een aanvullend pensioen sparen is op verschillende manieren mogelijk. Voor menig aantal mensen geldt bijvoorbeeld dat ze de keuze maken om daarvoor een gewone spaarrekening te openen en daar vervolgens periodieke bedragen op te storten. Dat is uiteraard een mogelijkheid, alleen zijn er hier verschillende nadelen aan verbonden. In eerste instantie bestaat het risico bijvoorbeeld dat je voor de pensioenleeftijd reeds een significant bedrag van dat spaargeld gaat opvragen waardoor er geen echt sprake meer zal zijn van een significant aanvullend pensioen.

Bovendien geldt voor deze vorm van pensioensparen eveneens dat er geen fiscaal voordeel voor geldt.

Pensioensparen vergelijken
Mogelijkheden voor aanvullend pensioen vergelijken.

De vaakst geprefereerde optie is pensioensparen door middel van banksparen. In dit geval worden de tegoeden gestort op een geblokkeerde spaarrekening. Met andere woorden, je hebt niet zomaar de mogelijkheid om het geld tussentijds terug op te vragen. Omdat je geld voor een merkbaar langere periode wordt vastgezet kan je rekenen op een hoger gelegen spaarrente dan dat toegekend zou worden op een standaard spaarrekening. De rente is bovendien vastgesteld waardoor je altijd een goede inschatting kan maken van het potentiële eindsaldo.

Voor deze vorm van sparen voor je pensioen geldt dat ze valt onder box 1 op de belastingaangifte. Dit betekent dat ze is vrijgesteld van vermogensheffing. Dit geldt ook voor de situatie waarin je hoeveelheid spaargeld boven het heffingsvrij bedrag uitkomt. Ook in dat geval ben je dus geen vermogensbelasting verschuldigd. Bovendien geldt voor het periodieke spaarbedrag dat ze fiscaal aftrekbaar is.

Let wel, van zodra de periodieke uitkeringen beginnen dient er wel inkomstenbelasting op te worden betaald.

Dit hoeft in principe niet meteen een groot probleem te zijn. Eenmaal de pensioenleeftijd is bereikt is het immers zo dat je in een lager belastingtarief valt dan tijdens je loopbaan het geval is. Je betaalt namelijk op dat moment nog slechts belasting over een gedeelte van je inkomsten. Bovendien is het zo dat je bij banksparen in tegenstelling tot bij een zogenaamde lijfrenteverzekering kan rekenen op de garantie van het depositogarantiestelsel.

Pensioen sparen ZZP

Pensioen sparen ZZP is eveneens mogelijk op de hierboven aangegeven manieren. De mogelijkheden die op de markt zijn terug te vinden verschillen dan ook niet tussen particulieren en zelfstandige ondernemers. Dit gezegd hebbende is het in de praktijk wel zo dat geld sparen voor pensioen extra belangrijk kan zijn. Het is namelijk uiteraard zo dat de pensioenen bij zelfstandigen gemiddeld nog een (flink) stuk lager zijn gelegen in vergelijking met de pensioenen van voormalige werknemers. Op tijd beginnen met ZZP sparen voor pensioen is dan ook in de praktijk sterk aangeraden.

ZZP-pensioenfonds

Eén van de (extra) mogelijkheden die worden aangeboden voor wat aanvullend pensioen sparen voor ZZP'ers betreft is het zogenaamde ZZP-pensioenfonds. Voor ZZP'ers geldt dat ze vandaag de dag kunnen meedoen aan een pensioenregeling voor zelfstandigen. Deze pensioenregeling maakt het mogelijk om flexibel extra pensioen op te bouwen voor later. Voor het zogenaamde ZZP-pensioenfonds geldt dat ze is opgezet door vier ZZP-organisaties in samenwerking met pensioenuitvoerder APG. Voor deze laatste geldt dat ze deel uitmaakt van de verzekeraar A.S.R.

Er is sprake van een significant verschil met de collectieve pensioenfondsen die er bestaan. Het is namelijk zo dat alle premies weliswaar collectief worden belegd, maar de inleg blijft wel van jou. Het geldt dat je zelf gaat inleggen zal je dus met andere woorden terug ontvangen. Eigenlijk zouden we dan ook kunnen stellen dat er hierbij sprake is van een soort van beleggingsrekening. Het is dan echter wel één waar een fiscaal voordeel op geldt. Bij deze vorm van geld sparen voor je pensioen is het zo dat je geheel zelf kan bepalen hoeveel je gaat inleggen en vooral welke periodiciteit je hiervoor hanteert.

Voor de inleggen die op deze manier gebeuren geldt dat ze bovendien ook tot op een bepaalde hoogte afgetrokken kunnen worden van de belasting. Hoeveel dat exact is, is in de praktijk afhankelijk van de zogenaamde jaarruimte.

Belastingvoordeel bij zelf pensioen opbouwen

Wil je graag extra sparen voor pensioen? Dan zal je kunnen vaststellen dat zelf pensioen opbouwen in de basis vaak twee concrete voordelen met zich meebrengt. Niet alleen spreekt het voor zich dat er een bepaald rendement op je spaargeld kan worden gerealiseerd, daarnaast is het eveneens zo dat je gaandeweg ook veelal kan rekenen op een bepaald belastingvoordeel.

Pensioensparen vergelijken, waar rekening mee houden?

Wil je de verschillende mogelijkheden op vlak van pensioen sparen vergelijken? Dan zijn er verschillende zaken waar je beslist aandacht aan zal willen en moeten besteden. Bij pensioensparen vergelijken is het zo dat er in ieder geval sprake is van drie belangrijke aandachtspunten, namelijk:

 • Welk rendement wordt er aangeboden bij de verschillende opties?
 • Is er sprake van een dekking door het depositogarantiestelsel of niet?
 • Kan je rekenen op een belastingvoordeel of niet?

Uiteraard spreekt het voor zich dat ook nog andere zaken een rol spelen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de flexibiliteit van de stortingen welke dienen te gebeuren. Of wat bovendien ook te denken van het moment dat je de gespaarde tegoeden kan opvragen. Staar je bij pensioensparen vergelijken in de praktijk dus niet blind op louter en alleen het rendement dat wordt aangeboden. Het spreekt voor zich dat deze belangrijk is, alleen zijn ook de andere voorwaarden je aandacht zeker waard. In ieder geval doe je voor een significante periode aan pensioen sparen.

Wees er dus zeker van dat de optie die je uiteindelijk gaat kiezen ook daadwerkelijk het beste bij jouw situatie past.

Zelf voor je pensioen beleggen, hoe pak je het aan?

Je bent in de praktijk in het geheel niet verplicht om gebruik te maken van één van de fiscaalvriendelijke mogelijkheden die er op de markt zijn terug te vinden voor wat extra sparen voor je pensioen betreft. Ook zelf voor je pensioen beleggen is dan ook perfect mogelijk. Door de jaren heen is beleggen over het algemeen een flink stuk toegankelijker geworden. Dat is onder meer het gevolg van de introductie van online brokers op de markt. Ook voor kleine(re) particuliere beleggers is het op deze manier mogelijk geworden om zelf te beleggen voor hun pensioen.

Wanneer je gaat beleggen voor je pensioen is het vanzelfsprekend zeer belangrijk om de risico’s enigszins binnen de perken te houden. Het laatste wat je namelijk wil is eenmaal de pensioenleeftijd werd bereikt moeten vaststellen dat je slechts over een bescheiden extra vermogen beschikt. Er zijn drie belangrijke zaken waar je in het bijzonder bij beleggen voor je pensioen rekening mee moet houden. Het gaat hierbij concreet om de volgende:

 • Zorg ervoor dat je (zonder probleem) periodieke bedragen kan inleggen;
 • Realiseer een zo optimaal mogelijke spreiding om zo je risico’s in te kunnen perken;
 • Kies voor beleggingen die over een goed lange termijn perspectief beschikken;

Zelf voor je pensioen beleggen betekent dat je met absolute zekerheid een bepaalde veiligheid zal willen inbouwen. Het is dan ook bijvoorbeeld nooit een goed idee om je volledige vermogen voor je pensioen te gaan beleggen in groeiaandelen. Enkele goede groeiaandelen kunnen een vereiste zijn om een afdoende rendement te kunnen realiseren op je beleggingen, maar het overgrote merendeel van je investeringen voor je pensioen dient toch te gebeuren in waarde. Voor waarde-aandelen geldt dat ze niet alleen minder volatiel zijn, daarnaast bieden ze op lange termijn de meeste zekerheid.

Beleggen in een ETF voor je pensioen

Wil je graag zelf voor je pensioen beleggen? Dan is één van de beste mogelijkheden om dit te kunnen doen eigenlijk het afsluiten van een goed gediversifieerde ETF. Door te gaan beleggen in een dergelijke ETF zal je verschillende zaken kunnen vaststellen. Denk hierbij aan:

 • Je kan vanaf de eerste investering rekenen op een geweldige spreiding;
 • Een index ETF past zichzelf automatisch aan waardoor je altijd optimaal bent geïnvesteerd;
 • Vaak kan je ook nog eens rekenen op de uitkering van een (kwartaal)dividend;

Voor zeer veel mensen die de beleggingen voor hun pensioen strak zelf in de hand willen houden geldt dat ze daarvoor kijken in de richting van bijvoorbeeld een S&P 500 ETF of een nog meer markt gespreide ETF zoals bijvoorbeeld de in Nederland razend populaire VWRL of Vanguard All-World ETF. Dit kan zeker een optie zijn om te overwegen. Je moet alleen wel rekening houden met de volatiliteit van de beurs en met het feit dat er bij deze manier van sparen voor je pensioen geen fiscaal voordeel geldt.

Het spreekt voor zich dat in de praktijk niets je tegen hoeft te houden om naast pensioensparen onder de vorm van banksparen ook nog zelf wat extra te gaan beleggen. Zo profiteer je eigenlijk van het beste van twee werelden en maximaliseer je, je vermogen voor je pensioen.

Ook tijdens je pensioen beleggen kan interessant zijn

Wil je graag voor je pensioen beleggen? Dat hoeft niet per definitie te betekenen dat je eenmaal de pensioenleeftijd of AOW-leeftijd is bereikt je beleggingen per direct dient op te vragen. Sterker nog, zelfs tijdens je pensioen is het zo dat je nog steeds de vruchten kan plukken van je beleggingen. Voor menig aantal mensen geldt bijvoorbeeld dat ze hun beleggingen eenmaal de pensioenleeftijd dichterbij komt of is behaald enigszins aanpassen. Zo kunnen groeiaandelen niet langer een vereiste zijn.

Een bepaald gedeelte van het vermogen dat eerste in deze assets werd geïnvesteerd kan dan in bijvoorbeeld dividendaandelen worden gestopt. Deze aandelen staan er immers om bekend door middel van het dividend (extra) passief inkomen te kunnen realiseren.

Ook op deze manier is het uiteraard mogelijk om het bedrag dat je ter beschikking hebt tijdens je pensioen te verhogen. Dit terwijl je bovendien mogelijks ook nog eens een extra koersrendement kan meepikken.

Veelgestelde vragen over sparen voor je pensioen

Is pensioen sparen belastingvrij?

Pensioensparen onder de vorm van banksparen is belastingvrij. Voor dit type (gesloten) spaarrekening geldt dat ze onder box 1 van de belastingaangifte valt. Dit betekent dat er geen vermogensheffing op is verschuldigd. Het periodieke spaarbedrag is verder ook fiscaal aftrekbaar.

Zelf sparen voor pensioen hoeveel?

Hoeveel je zelf moet sparen voor je pensioen wordt bepaald door verschillende factoren. Het gaat hierbij niet alleen om de datum waarop je start met sparen, daarnaast zal ook het beoogde eindbedrag haar impact hebben op het spaarbedrag dat je periodiek opzij zal willen zetten.

Hoeveel sparen voor pensioen zzp?

Hoeveel je moet sparen voor je pensioen zzp is uiteraard afhankelijk van het loon waar je als zzp’er tijdens je loopbaan over beschikt. Op moment van schrijven geldt een gemiddeld vereist bedrag gedurende het pensioen voor zzp’ers van tussen de 2.100 & 2.980 euro per maand.

Hoe werkt pensioensparen?

Pensioensparen is een vorm van banksparen waarbij er gebruik wordt gemaakt van maandelijkse of jaarlijkse premies. Vervolgens kunnen er eenmaal de AOW-leeftijd is bereikt gedurende een bepaalde periode (of zelfs levenslang) aanvullende pensioengelden worden uitbetaald. Pensioensparen levert tussentijds ook een bepaald fiscaal voordeel op.

Vanaf welke leeftijd sparen voor pensioen?

Wil je graag ook zelf sparen voor pensioen? Dan wordt het altijd aangeraden om daar zo snel mogelijk mee te beginnen. Hoe vroeger je begint met pensioensparen, des te lager je de periodieke stortingen niet alleen kan houden, maar des te hoger ook het uiteindelijke bedrag zal komen te liggen.

Wat is het maximum bedrag voor pensioensparen?

Er is geen sprake van een maximum bedrag voor pensioensparen in Nederland. In theorie kan je dus onbeperkt sparen voor je pensioen. Let wel, dit betekent uiteraard niet dat je ook een onbeperkt fiscaal voordeel kan ontvangen. Raadpleeg daarvoor de actuele regelgeving van de Belastingdienst.

Pensioensparen wanneer uitbetalen?

Je pensioensparen uitbetalen gebeurt in de praktijk op het ogenblik dat de AOW-leeftijd is bereikt. Op moment van schrijven is dat op de leeftijd van 66 jaar en 4 maanden. Uiteindelijk zal dit tegen het jaar 2014 stijgen tot de leeftijd van 67 jaar. Vroeger je pensioensparen opvragen is niet interessant.

Hoeveel mag ik belastingvrij sparen voor pensioen?

Dit is afhankelijk van de manier waarop je gaat sparen voor je pensioen. Voor het echte pensioensparen geldt immers dat ze wordt “belast” in box 1 van de belastingaangifte. Ga je zelf beleggen voor je pensioen of sparen op een gewone spaarrekening? Dan valt dat onder het vermogen in box 3.

Is pensioensparen nog voordelig?

Na aftrek van de inflatie is het rendement dat nog kan worden behaald met pensioensparen vrij beperkt. Toch blijft pensioensparen zeer belangrijk. Dit niet in het minst omdat je op deze manier wordt “gedwongen” om een vermogen bij elkaar te sparen voor je oude dag.

Hoeveel eindbelasting op pensioensparen?

Hoeveel eindbelasting je zal betalen voor pensioensparen is deels afhankelijk van het globale inkomen (of pensioen) waarover je beschikt. Bovendien geldt een vrijstelling voor belasting voor het bedrag dat uittorent boven het bedrag dat je van de Belastingdienst mag aftrekken. Dit bedraagt op moment van schrijven 2.269 euro op jaarbasis.