Privacybeleid

Moneybob privacy policy Nederlands

Laatst bijgewerkt op 22 september 2021

Bedankt dat u ervoor hebt gekozen deel uit te maken van onze gemeenschap bij Sterk Digital Limited, zaken doende als MoneyBob (“MoneyBob,” “wij,” “ons,” of “onze”). Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke informatie en uw recht op privacy. Als u vragen of zorgen heeft over dit privacybeleid of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via moneybob@sterkdigital.com.

Dit privacybeleid beschrijft hoe wij uw informatie kunnen gebruiken als u:

 • Een bezoek brengt aan onze website https://www.moneybob.com/nl/
 • Met ons in contact te treden op andere gerelateerde manieren – inclusief verkoop, marketing of evenementen

In dit privacybeleid, als we verwijzen naar:

 • “Website”, wij verwijzen naar elke website van ons die verwijst of linkt naar dit beleid
 • “Diensten”, wij verwijzen naar onze Website, en andere verwante diensten, met inbegrip van verkoop, marketing of evenementen

Het doel van dit privacybeleid is om u zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot deze informatie. Indien er bepalingen in dit privacybeleid zijn waar u het niet mee eens bent, verzoeken wij u het gebruik van onze Diensten onmiddellijk te staken.

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door, want het zal u helpen begrijpen wat wij doen met de informatie die wij verzamelen.

Inhoudsopgave

 1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?
 2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE?
 3. ZAL UW INFORMATIE MET IEMAND GEDEELD WORDEN?
 4. MET WIE ZAL UW INFORMATIE WORDEN GEDEELD?
 5. GEBRUIKEN WIJ COOKIES EN ANDERE TRACEERTECHNOLOGIEËN?
 6. WORDT UW INFORMATIE INTERNATIONAAL DOORGEGEVEN?
 7. WAT IS ONS STANDPUNT TEN AANZIEN VAN WEBSITES VAN DERDEN?
 8. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?
 9. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?
 10. VERZAMELEN WIJ INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?
 11. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?
 12. CONTROLES VOOR DO-NOT-TRACK FUNCTIES
 13. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNIA SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?
 14. KUNNEN WE DEZE MEDEDELING BIJWERKEN?
 15. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING?
 16. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN INZIEN, BIJWERKEN OF WISSEN?

Welke informatie verzamelen wij?

Persoonlijke informatie die u ons meedeelt

In het kort: Wij verzamelen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u belangstelling toont voor informatie over ons of onze producten en Diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Website of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.

De persoonlijke informatie die wij verzamelen hangt af van de context van uw interacties met ons en de Website, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die wij verzamelen kan het volgende omvatten:

Persoonlijke informatie door u verstrekt. Wij verzamelen namen; e-mailadressen; en andere gelijkaardige informatie.

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt moet waarheidsgetrouw, volledig en accuraat zijn, en u dient ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in deze persoonlijke informatie.

Automatisch verzamelde informatie

In het kort: Sommige informatie – zoals uw Internet Protocol (IP)-adres en/of browser- en apparaatkenmerken – wordt automatisch verzameld wanneer u onze Website bezoekt.

Wij verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Website bezoekt, gebruikt of er doorheen navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactinformatie), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie omvatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL's, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze Website gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is hoofdzakelijk nodig om de veiligheid en de werking van onze Website te handhaven, en voor onze interne analyse- en rapporteringsdoeleinden.

Zoals veel bedrijven verzamelen wij ook informatie via cookies en soortgelijke technologieën. Meer informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid: https://www.moneybob.com/nl/cookiebeleid/.

De informatie die wij verzamelen omvat:

 • Log- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn servicegerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer u onze Website opent of gebruikt en die wij vastleggen in logbestanden. Afhankelijk van hoe u met ons communiceert, kunnen deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en -instellingen en informatie over uw activiteit op de Website (zoals de datum/tijdstempels die aan uw gebruik zijn gekoppeld, bekeken pagina's en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die u onderneemt, zoals welke functies u gebruikt), apparaatgebeurtenisinformatie (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (soms ‘crash dumps' genoemd) en hardware-instellingen) bevatten.
 • Apparaatgegevens. Wij verzamelen apparaatgegevens zoals informatie over uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals uw IP-adres (of proxyserver), apparaat- en toepassingsidentificatienummers, locatie, browsertype, hardwaremodel Internet serviceprovider en/of mobiele provider, besturingssysteem en systeemconfiguratiegegevens.
 • Locatiegegevens. Wij verzamelen locatiegegevens zoals informatie over de locatie van uw apparaat, die zowel nauwkeurig als onnauwkeurig kan zijn. Hoeveel informatie wij verzamelen, hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. Zo kunnen wij bijvoorbeeld GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons uw huidige locatie vertellen (op basis van uw IP-adres). U kunt ervoor kiezen ons niet toe te staan deze informatie te verzamelen door de toegang tot de informatie te weigeren of door uw locatie-instelling op uw apparaat uit te schakelen. Merk echter op dat als u ervoor kiest zich af te melden, u mogelijk bepaalde aspecten van de Diensten niet kunt gebruiken.

Informatie verzameld uit andere bronnen

In het kort: Wij kunnen beperkte gegevens verzamelen uit openbare databanken, marketingpartners en andere externe bronnen.

Om ons vermogen om u relevante marketing, aanbiedingen en diensten aan te bieden te vergroten en onze records bij te werken, kunnen wij informatie over u verkrijgen uit andere bronnen, zoals openbare databases, gezamenlijke marketingpartners, affiliateprogramma's, dataleveranciers, evenals van andere derden. Deze informatie omvat postadressen, functietitels, e-mailadressen, telefoonnummers, intentiegegevens (of gegevens over gebruikersgedrag), Internet Protocol (IP)-adressen, profielen in de sociale media, URL's in de sociale media en aangepaste profielen, met het oog op gerichte reclame en promotie van evenementen.

Hoe gebruiken wij uw gegevens?

In het kort: Wij verwerken uw gegevens voor doeleinden die gebaseerd zijn op legitieme zakelijke belangen, de nakoming van ons contract met u, de naleving van onze wettelijke verplichtingen, en/of uw toestemming.

Wij gebruiken persoonlijke informatie die via onze Website is verzameld voor verschillende zakelijke doeleinden die hieronder worden beschreven. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor deze doeleinden op basis van onze legitieme zakelijke belangen, om een contract met u aan te gaan of uit te voeren, met uw toestemming, en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Wij vermelden de specifieke verwerkingsgronden waarop wij ons beroepen naast elk hieronder vermeld doel.

Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen of ontvangen:

 • Om het aanmaken van een account en het aanmelden te vergemakkelijken. Als u ervoor kiest om uw account bij ons te koppelen aan een account van een derde partij (zoals uw Google- of Facebook-account), gebruiken wij de informatie die u ons toestond te verzamelen van die derde partijen om het aanmaken van een account en het aanmeldproces te vergemakkelijken voor de uitvoering van het contract.
 • Om getuigenissen te plaatsen. Wij plaatsen getuigenissen op onze Website die persoonlijke informatie kunnen bevatten. Alvorens een testimonial te plaatsen, zullen wij uw toestemming vragen om uw naam en de inhoud van de testimonial te gebruiken. Indien u uw getuigenis wenst bij te werken of te verwijderen, gelieve ons te contacteren op moneybob@sterkdigital.com en vermeld uw naam, de plaats van uw getuigenis en uw contactinformatie.
 • Feedback vragen. Wij kunnen uw informatie gebruiken om feedback te vragen en om contact met u op te nemen over uw gebruik van onze Website.
 • Om gebruikersaccounts te beheren. Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor het beheer van onze account en om deze in goede staat te houden.
 • Om administratieve informatie naar u te sturen. Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u informatie te sturen over producten, diensten en nieuwe functies en/of informatie over wijzigingen in onze voorwaarden, bepalingen en ons beleid.
 • Om onze Diensten te beschermen. Wij kunnen uw informatie gebruiken in het kader van onze inspanningen om onze Website veilig en beveiligd te houden (bijvoorbeeld voor fraudecontrole en -preventie).
 • Om onze algemene voorwaarden en ons beleid voor zakelijke doeleinden af te dwingen, om te voldoen aan wettelijke en reglementaire vereisten of in verband met ons contract.
 • Om te reageren op juridische verzoeken en schade te voorkomen. Als wij een dagvaarding of een ander juridisch verzoek ontvangen, kan het nodig zijn dat wij de gegevens in ons bezit inzien om te bepalen hoe wij moeten reageren.
 • Om u marketing- en promotieberichten te sturen. Wij en/of onze derde-marketingpartners kunnen de persoonlijke informatie die u ons stuurt gebruiken voor onze marketingdoeleinden, indien dit in overeenstemming is met uw marketingvoorkeuren. Bijvoorbeeld, wanneer u interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze Website, wanneer u zich abonneert op marketing of wanneer u anderszins contact met ons opneemt, zullen wij persoonlijke informatie van u verzamelen. U kunt zich op elk moment afmelden voor onze marketing e-mails (zie de “WAT ZIJN UW PRIVACY RECHTEN?” hieronder).
 • Gerichte reclame aan u leveren. Wij kunnen uw informatie gebruiken om gepersonaliseerde inhoud en reclame te ontwikkelen en weer te geven (en samen te werken met derden die dit doen) die is afgestemd op uw interesses en/of locatie en om de doeltreffendheid ervan te meten. Voor meer informatie zie ons Cookiebeleid: https://www.moneybob.com/nl/cookiebeleid/.
 • Voor andere zakelijke doeleinden. Wij kunnen uw informatie gebruiken voor andere zakelijke doeleinden, zoals gegevensanalyse, het vaststellen van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze Website, producten, marketing en uw ervaring. Wij kunnen deze informatie in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm gebruiken en opslaan, zodat deze niet in verband wordt gebracht met individuele eindgebruikers en geen persoonlijke informatie bevat. Wij zullen geen identificeerbare persoonlijke informatie gebruiken zonder uw toestemming.

Wordt uw informatie met iemand gedeeld?

In het kort: Wij delen alleen informatie met uw toestemming, om te voldoen aan de wet, om u diensten te verlenen, om uw rechten te beschermen, of om te voldoen aan zakelijke verplichtingen.

Wij kunnen uw gegevens waarover wij beschikken, verwerken of delen op basis van de volgende rechtsgrondslag:

 • Toestemming: Wij kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifieke toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken.
 • Legitieme belangen: Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze legitieme zakelijke belangen te verwezenlijken.
 • Uitvoering van een contract: Wanneer wij een contract met u hebben gesloten, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om de voorwaarden van ons contract na te komen.
 • Wettelijke verplichtingen: Wij kunnen uw informatie openbaar maken wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, verzoeken van de overheid, een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of een juridisch proces, zoals in antwoord op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding (inclusief in antwoord op overheidsinstanties om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingseisen).
 • Vitale belangen: Wij kunnen uw informatie openbaar maken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is voor het onderzoeken, voorkomen of nemen van maatregelen met betrekking tot mogelijke schendingen van ons beleid, vermoedelijke fraude, situaties waarin sprake is van mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van personen en illegale activiteiten, of als bewijs in een rechtszaak waarin wij betrokken zijn.
  Meer in het bijzonder kan het nodig zijn dat wij uw gegevens verwerken of uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties: Bedrijfsoverdrachten. Wij kunnen uw gegevens delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering, of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.
 • Google Maps Platform API's. Wij kunnen uw gegevens delen met bepaalde Google Maps Platform API's (bijv. Google Maps API, Place API). Voor meer informatie over het Privacybeleid van Google, verwijzen wij u naar deze link. Wij verkrijgen uw locatie en slaan deze op uw apparaat op (‘cache'). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens aan het einde van dit document.
 • Verkopers, consultants en andere derde-partij dienstverleners. Wij kunnen uw gegevens delen met externe verkopers, dienstverleners, contractanten of agenten die diensten voor ons of namens ons uitvoeren en die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om dat werk te kunnen doen. Voorbeelden hiervan zijn: betalingsverwerking, gegevensanalyse, bezorging van e-mails, hostingdiensten, klantenservice en marketinginspanningen. Wij kunnen geselecteerde derden toestaan om trackingtechnologie te gebruiken op de Website, waardoor zij namens ons gegevens kunnen verzamelen over de manier waarop u in de loop der tijd omgaat met onze Website. Deze informatie kan onder andere worden gebruikt om gegevens te analyseren en te traceren, de populariteit van bepaalde inhoud, pagina's of functies te bepalen, en de online activiteit beter te begrijpen. Tenzij beschreven in deze kennisgeving, delen, verkopen, verhuren of verhandelen wij geen van uw gegevens met derden voor hun promotionele doeleinden. Wij hebben contracten met onze gegevensverwerkers, die zijn ontworpen om uw persoonlijke informatie te helpen beschermen. Dit betekent dat zij niets met uw persoonlijke informatie kunnen doen, tenzij wij hen daartoe opdracht hebben gegeven. Zij zullen uw persoonlijke informatie ook niet delen met een andere organisatie dan wij. Zij verbinden zich er ook toe de gegevens die zij namens ons bewaren, te beschermen en te bewaren gedurende de periode die wij hen opdragen.
 • Derde-partij adverteerders. Wij kunnen derde adverterende bedrijven gebruiken om advertenties aan te bieden wanneer u de Website bezoekt of gebruikt. Deze bedrijven kunnen informatie over uw bezoeken aan onze Website(s) en andere websites gebruiken die vervat zit in webcookies en andere traceringstechnologieën, om advertenties aan te bieden over goederen en diensten die u interesseren. Zie ons Cookiebeleid: https://www.moneybob.com/nl/cookiebeleid/ voor meer informatie.
 • Gelieerde ondernemingen. Wij kunnen uw informatie delen met onze filialen, in welk geval wij zullen eisen dat deze filialen dit privacybeleid respecteren. Filialen omvatten onze moedermaatschappij en alle dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven waarover wij zeggenschap hebben of die onder gemeenschappelijke zeggenschap met ons staan.

Met wie zal uw informatie worden gedeeld?

In het kort: Wij delen alleen informatie met de volgende derde partijen.

Wij delen uw gegevens alleen met de volgende derde partijen en maken deze aan hen bekend. Indien wij uw gegevens hebben verwerkt op basis van uw toestemming en u wilt uw toestemming intrekken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in het gedeelte hieronder getiteld “HOE KUNT U ONS CONTACTEREN OVER DEZE MEDEDELING?”.

 • Reclame, Direct Marketing en Lead Generation
  OneSignal (https://onesignal.com/privacy_policy) en SendinBlue (https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/)
 • Web en mobiele analytics
  Google Analytics (https://policies.google.com/privacy?hl=en-US) end Microsoft Clarity (https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement)
 • Website Hosting
  Cloud86 (https://cloud86.nl/privacy-policy/)

Maken wij gebruik van cookies en andere traceringstechnologieën?

In het kort: Wij kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

Wij kunnen cookies en soortgelijke traceertechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe wij dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, is te vinden in ons Cookiebeleid: https://www.moneybob.com/nl/cookiebeleid/.

Wordt uw informatie internationaal doorgegeven?

In het kort: Wij kunnen uw informatie overdragen, opslaan en verwerken in andere landen dan uw eigen land.

Onze servers bevinden zich in Nederland. Als u toegang heeft tot onze Website van buiten Nederland, wees u er dan van bewust dat uw informatie kan worden overgebracht naar, opgeslagen en verwerkt door ons in onze faciliteiten en door die derde partijen met wie wij uw persoonlijke informatie kunnen delen (zie “WORDT UW INFORMATIE GEDEELD MET IEDEREEN?” hierboven), in de Verenigde Staten en andere landen.

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) of het Verenigd Koninkrijk (VK), dan is het mogelijk dat deze landen niet noodzakelijk beschikken over wetten inzake gegevensbescherming of andere soortgelijke wetten die even uitgebreid zijn als die in uw land. Wij zullen echter alle nodige maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.

Standaard contractuele clausules van de Europese Commissie:

Clausules voor de overdracht van persoonlijke informatie tussen onze groepsmaatschappijen en tussen ons en onze externe leveranciers. Deze clausules verplichten alle ontvangers om alle persoonlijke informatie die zij verwerken en die afkomstig is uit de EER of het VK te beschermen in overeenstemming met de Europese wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Onze gegevensverwerkingsovereenkomsten met standaard contractuele clausules kunnen op verzoek worden verstrekt. Wij hebben soortgelijke passende waarborgen ingevoerd met onze externe dienstverleners en partners en nadere bijzonderheden kunnen op verzoek worden verstrekt.

Wat is ons standpunt ten aanzien van websites van derden?

Kortom: Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid van informatie die u deelt met derde aanbieders die adverteren voor, maar niet gelieerd zijn aan, onze Website.

De Website kan advertenties bevatten van derden die niet aan ons gelieerd zijn en die kunnen linken naar andere websites, online diensten of mobiele applicaties. Wij kunnen de veiligheid en privacy van gegevens die u aan derden verstrekt niet garanderen. Alle gegevens die door derden worden verzameld, vallen niet onder dit privacybeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy- en veiligheidspraktijken en het beleid van derden, met inbegrip van andere websites, diensten of toepassingen die kunnen worden gekoppeld aan of vanaf de Website. U dient het beleid van dergelijke derden te raadplegen en rechtstreeks contact met hen op te nemen om uw vragen te beantwoorden.

Hoe lang bewaren wij uw informatie?

In het kort: Wij bewaren uw informatie zo lang als nodig is om de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden te vervullen, tenzij anders vereist door de wet.

Wij zullen uw persoonsgegevens slechts zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Voor geen enkel doel in deze kennisgeving zullen wij uw persoonlijke gegevens langer dan 1 maand moeten bewaren.

Wanneer wij geen lopende legitieme zakelijke noodzaak meer hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen wij deze informatie wissen of anonimiseren, of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in backup-archieven), zullen wij uw persoonsgegevens veilig opslaan en van verdere verwerking isoleren totdat verwijdering mogelijk is.

Hoe houden wij uw informatie veilig?

In het kort: Wij streven ernaar uw persoonlijke informatie te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen.

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de veiligheid van de persoonlijke informatie die wij verwerken te beschermen. Echter, ondanks onze beveiligingen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan geen enkele elektronische transmissie via het internet of informatie-opslag-technologie gegarandeerd 100% veilig zijn, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen, of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te verslaan, en op ongepaste wijze uw informatie te verzamelen, te openen, te stelen of te wijzigen. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie naar en van onze Website op uw eigen risico. U dient de Website alleen binnen een beveiligde omgeving te bezoeken.

Verzamelen wij informatie van minderjarigen?

In het kort: Wij verzamelen niet bewust gegevens van of verkopen niet aan kinderen onder de 18 jaar.

Wij vragen niet bewust om gegevens van of verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. Door de Website te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat u de ouder of voogd van een dergelijke minderjarige bent en toestemming geeft voor het gebruik van de Website door een dergelijke minderjarige afhankelijke persoon. Indien wij vernemen dat persoonlijke gegevens van gebruikers jonger dan 18 jaar zijn verzameld, zullen wij de account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze bestanden te verwijderen. Als u erachter komt dat wij gegevens hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via moneybob@sterkdigital.com.

Wat zijn uw privacyrechten?

In het kort: In sommige regio's, zoals de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK), heeft u rechten die u meer toegang geven tot en controle over uw persoonlijke informatie. U kunt uw account op elk gewenst moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio's (zoals de EER en het VK) heeft u bepaalde rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten om (i) toegang te vragen tot en een kopie te krijgen van uw persoonsgegevens, (ii) rectificatie of wissing te vragen, (iii) de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, en (iv) indien van toepassing, op gegevensoverdraagbaarheid. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Om een dergelijk verzoek in te dienen, kunt u gebruik maken van de hieronder vermelde contactgegevens. Wij zullen elk verzoek in overweging nemen en opvolgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Indien wij ons baseren op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, noch voor de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming.

Als u in de EER of het VK woont en van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt hun contactgegevens hier vinden: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Als u in Zwitserland woont, vindt u hier de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Cookies en soortgelijke technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u daar de voorkeur aan geeft, kunt u er meestal voor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies worden verwijderd en dat cookies worden geweigerd. Indien u ervoor kiest om cookies te verwijderen of te weigeren, kan dit bepaalde functies of diensten van onze Website beïnvloeden. Om u af te melden voor op interesses gebaseerde reclame door adverteerders op onze Website, gaat u naar https://www.aboutads.info/choices/. Voor meer informatie, zie ons Cookiebeleid: https://www.moneybob.com/nl/cookiebeleid/.

Bedieningselementen voor do-not-track functies

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele toepassingen hebben een functie of instelling voor Do-Not-Track (“DNT”) die u kunt activeren om aan te geven dat u liever niet hebt dat gegevens over uw online browseactiviteiten worden gecontroleerd en verzameld. Op dit moment is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen vastgesteld. Daarom reageren wij momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme waarmee u automatisch kunt aangeven dat u niet online gevolgd wilt worden. Als er in de toekomst een standaard voor online tracking wordt aangenomen waaraan wij ons moeten houden, zullen wij u over die praktijk informeren in een herziene versie van dit privacybeleid.

Hebben inwoners van Californië specifieke privacyrechten?

In het kort: Ja, als u in Californië woont, hebt u specifieke rechten wat de toegang tot uw persoonlijke informatie betreft.

California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de “Shine The Light” wet, staat onze gebruikers die ingezetenen zijn van Californië toe om eenmaal per jaar en kosteloos informatie op te vragen en te verkrijgen van ons over categorieën van persoonlijke informatie (indien van toepassing) die wij hebben verstrekt aan derden voor direct marketing doeleinden en de namen en adressen van alle derden waarmee wij persoonlijke informatie hebben gedeeld in het direct voorafgaande kalenderjaar. Als u een inwoner van Californië bent en een dergelijk verzoek wilt doen, kunt u uw verzoek schriftelijk bij ons indienen via de onderstaande contactgegevens.

Als u jonger bent dan 18 jaar, woonachtig bent in Californië en een geregistreerde account hebt bij de Website, hebt u het recht om te verzoeken om verwijdering van ongewenste gegevens die u openbaar op de Website plaatst. Om de verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen, neemt u contact met ons op via de onderstaande contactgegevens en vermeldt u het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw account en een verklaring dat u in Californië woont. Wij zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet publiekelijk worden weergegeven op de Website, maar wees u ervan bewust dat de gegevens mogelijk niet volledig of volledig worden verwijderd uit al onze systemen (bijv. back-ups, enz.).

CCPA-privacyverklaring

De California Code of Regulations definieert een “ingezetene” als:

(1) elke persoon die zich in de staat Californië bevindt voor een ander dan tijdelijk of tijdelijk doel en
(2) eenieder die woonachtig is in de staat Californië en die zich voor een tijdelijk of kortstondig doel buiten de staat Californië bevindt

Alle andere personen worden gedefinieerd als “niet-ingezetenen”.

Indien deze definitie van “ingezetene” op u van toepassing is, moeten wij ons houden aan bepaalde rechten en plichten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Wij kunnen ook andere persoonsgegevens verzamelen buiten deze categorieën, wanneer u persoonlijk, online, telefonisch of per post contact met ons hebt in het kader van:

 • Hulp krijgen via onze kanalen voor klantenondersteuning;
 • deelname aan klantenenquêtes of prijsvragen; en
 • Vergemakkelijking van de levering van onze diensten en om te reageren op uw vragen.

Hoe gebruiken en delen wij uw persoonlijke informatie?

Sterk Digital Limited verzamelt en deelt uw persoonlijke informatie via:

 • Targeting cookies/Marketing cookies
 • Klik doorverwijzingen: Awin, Daisycon, Financeads, Tradetracker en Impact.
 • Analytics- en aanpassingscookies


Meer informatie over onze praktijken inzake het verzamelen en delen van gegevens vindt u in dit privacybeleid en in ons cookiebeleid: https://www.moneybob.com/nl/cookiebeleid/.

U kunt contact met ons opnemen per e-mail op moneybob@sterkdigital.com, of door de contactgegevens onderaan dit document te raadplegen.

Indien u gebruik maakt van een gemachtigde om uw recht op opt-out uit te oefenen, kunnen wij een verzoek weigeren indien de gemachtigde geen bewijs overlegt dat hij/zij geldig gemachtigd is om namens u te handelen.

Zal uw informatie met iemand anders worden gedeeld?

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze dienstverleners op grond van een schriftelijk contract tussen ons en elke dienstverlener. Elke dienstverlener is een entiteit met winstoogmerk die de informatie namens ons verwerkt.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor onze eigen zakelijke doeleinden, zoals het verrichten van intern onderzoek voor technologische ontwikkeling en demonstratie. Dit wordt niet beschouwd als het “verkopen” van uw persoonlijke gegevens.

De categorieën van derden aan wie wij persoonsgegevens hebben bekendgemaakt voor zakelijke of commerciële doeleinden vindt u onder “MET WIE WORDT UW INFORMATIE GEDEELD?”.

Sterk Digital Limited heeft in de afgelopen twaalf (12) maanden geen persoonlijke informatie verkocht aan derden voor een zakelijk of commercieel doel. Sterk Digital Limited zal in de toekomst geen persoonlijke informatie verkopen die toebehoort aan websitebezoekers, gebruikers en andere consumenten.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Recht om te verzoeken om verwijdering van de gegevens – Verzoek om verwijdering

U kunt vragen om verwijdering van uw persoonlijke informatie. Als u ons vraagt om uw persoonlijke informatie te wissen, zullen wij uw verzoek respecteren en uw persoonlijke informatie wissen, behoudens bepaalde bij wet bepaalde uitzonderingen, zoals (maar niet beperkt tot) de uitoefening door een andere consument van zijn of haar recht op vrije meningsuiting, onze nalevingsvereisten die voortvloeien uit een wettelijke verplichting of elke verwerking die vereist kan zijn om te beschermen tegen illegale activiteiten.

Recht om te worden geïnformeerd – Verzoek om te weten

Afhankelijk van de omstandigheden, heb je het recht om het te weten:

 • of wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken;
 • de categorieën van persoonsgegevens die wij verzamelen;
 • de doeleinden waarvoor de verzamelde persoonlijke informatie wordt gebruikt;
 • of wij uw persoonlijke informatie aan derden verkopen;
 • de categorieën van persoonsgegevens die wij voor een zakelijk doel hebben verkocht of bekendgemaakt;
 • de categorieën van derden aan wie de persoonsgegevens zijn verkocht of bekendgemaakt voor een zakelijk doel; en
 • het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van persoonlijke informatie.


In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zijn wij niet verplicht om consumenteninformatie te verstrekken of te wissen die in antwoord op een verzoek van een consument is geanonimiseerd, of om individuele gegevens opnieuw te identificeren om een verzoek van een consument te verifiëren.

Recht op non-discriminatie bij de uitoefening van de privacyrechten van een consument

Wij zullen u niet discrimineren als u uw privacyrechten uitoefent.

Verificatieproces

Upon receiving your request, we will need to verify your identity to determine you are the same person about whom we have the information in our system. These verification efforts require us to ask you to provide information so that we can match it with information you have previously provided us. For instance, depending on the type of request you submit, we may ask you to provide certain information so that we can match the information you provide with the information we already have on file, or we may contact you through a communication method (e.g. phone or email) that you have previously provided to us. We may also use other verification methods as the circumstances dictate.

Wij zullen de in uw verzoek verstrekte persoonlijke informatie alleen gebruiken om uw identiteit of uw bevoegdheid om het verzoek in te dienen, te verifiëren. In de mate van het mogelijke zullen wij vermijden u om bijkomende informatie te vragen met het oog op de verificatie. Indien wij uw identiteit echter niet kunnen verifiëren aan de hand van de informatie die reeds door ons wordt bijgehouden, kunnen wij u verzoeken aanvullende informatie te verstrekken ter verificatie van uw identiteit en voor veiligheids- of fraudepreventiedoeleinden. Wij zullen dergelijke aanvullend verstrekte informatie verwijderen zodra wij klaar zijn met uw verificatie.

Andere privacyrechten

 • u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • u kunt verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of niet langer relevant zijn, of vragen om beperking van de verwerking van de gegevens
 • U kunt een bevoegde vertegenwoordiger aanwijzen om namens u een verzoek in te dienen onder de CCPA. Wij kunnen een verzoek weigeren van een gemachtigde vertegenwoordiger die geen bewijs overlegt dat hij/zij geldig gemachtigd is om namens u te handelen in overeenstemming met de CCPA.
 • U kunt verzoeken om af te zien van de toekomstige verkoop van uw persoonlijke informatie aan derden. Na ontvangst van een verzoek tot opt-out zullen wij zo snel als haalbaar is, maar niet later dan 15 dagen na de datum van indiening van het verzoek, gevolg geven aan het verzoek.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op moneybob@sterkdigital.com, of door te verwijzen naar de contactgegevens onderaan dit document. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, horen wij dat graag van u.

Wordt deze mededeling bijgewerkt?

In het kort: Ja, wij zullen deze kennisgeving zo nodig bijwerken om aan de relevante wetgeving te blijven voldoen.

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie zal worden aangegeven met een bijgewerkte “Herziene” datum en de bijgewerkte versie zal van kracht worden zodra deze toegankelijk is. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, kunnen we u daarvan op de hoogte brengen door een duidelijk zichtbare kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. Wij raden u aan dit privacybeleid regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw informatie beschermen.

Hoe kunt u contact met ons opnemen over deze mededeling?

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze kennisgeving, kunt u per e-mail contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer – DPO) op moneybob@sterkdigital.com.

Hoe kunt u de gegevens die wij over u verzamelen inzien, bijwerken of wissen?

Op basis van de toepasselijke wetgeving van uw land kunt u in bepaalde omstandigheden het recht hebben om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die wij over u verzamelen, om die informatie te wijzigen of om die informatie te wissen. Om te verzoeken om uw persoonlijke informatie in te zien, bij te werken of te verwijderen, kunt u ons een e-mail sturen op: moneybob@sterkdigital.com.