Spaardeposito

Wanneer je van plan bent om geld opzij te zetten voor een lange(re) periode zal je daarvoor meer dan waarschijnlijk in de richting kijken van een zogenaamd spaardeposito. Voor een dergelijk deposito geldt dat ze over iets andere voorwaarden beschikt in vergelijking met een gewone spaarrekening. Deze verschillen zorgen ervoor dat heel wat mensen er tegenwoordig voor kiezen om beide spaarproducten af te sluiten.

De spaarrekening wordt dan gebruikt omwille van haar flexibiliteit terwijl de depositorekening wordt gebruikt om wat extra rendement te kunnen behalen op de spaartegoeden die je op de korte termijn toch helemaal niet nodig hebt.

Spaardeposito
Sparen via een spaardeposito.

Voor een deposito rekening geldt dat het eigenlijk een zeer lineair spaarproduct is. De voorwaarden zijn bij het afsluiten van het termijndeposito gekend en zullen gedurende de looptijd waarvoor ze is afgesloten niet veranderen. Dit betekent meteen ook dat de rente die wordt bepaald bij afsluiten vast staat.

Ben jij ook op zoek naar een interessante mogelijkheid om een stukje van je kapitaal opzij te zetten en wat meer rendement op te laten brengen op lange(re) termijn? Dan is het zeker een aanrader om je even te verdiepen in de voorwaarden en mogelijkheden van het spaardeposito.

Wat is een spaardeposito?

Voor veel mensen geldt dat de deposito betekenis niet meteen helemaal duidelijk is. Zij stellen zich dan ook de vraag; “wat is een deposito”? Het is wat dit betreft vooral van belang om te begrijpen dat een spaardeposito niet hetzelfde is als een spaarrekening. Je zal in het geval van een deposito doorgaans een éénmalige storting doen waarna het bedrag dat je hebt gestort gedurende een bepaalde periode vast zal worden gezet. Daar waar je dus met andere woorden bij een spaarrekening altijd je spaartegoeden vrij kan opvragen is dat bij een deposito niet het geval. Er wordt op dit vlak wel een uitzondering gemaakt voor bepaalde, specifieke situaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Werkloosheid;
  • Arbeidsongeschiktheid;
  • Bij de aankoop van een woning;

Welke specifieke uitzonderingen er worden gemaakt is in de praktijk altijd afhankelijk van het spaardeposito van je keuze. Raadpleeg daarom altijd grondig de geldende voorwaarden.

Welke voorwaarden kunnen gelden bij deposito sparen?

Ondanks het feit dat een spaardeposito een behoorlijk lineair spaarproduct is moet het gezegd dat er meer voorwaarden voor gelden in vergelijking met bijvoorbeeld een standaard spaarrekening. De kans bestaat bijvoorbeeld dat er sprake is van een bepaalde vereiste minimale inleg. Dit bedrag zal je dus minstens moeten storten. Meer is vaak geen probleem, maar minder kan niet. Hou er rekening mee dat er ook een bepaald maximumbedrag kan gelden bij het afsluiten van een spaardeposito.

Zoals hierboven reeds aangegeven is het doorgaans ook niet mogelijk om bedragen die je hebt gestort in het spaardeposito vroeger dan de einddatum op te vragen. Dit enkele uitzonderingen daar gelaten. Wil je dit toch doen? Dan is er eigenlijk sprake van een vroegtijdige beëindiging van de afgesloten overeenkomst. Deze vroegtijdige beëindiging zorgt er in de praktijk voor dat je bepaalde kosten zal moeten betalen aan de uitgevende partij van het deposito. Dit kan een vrij aanzienlijke boete zijn waardoor je in één klap al het (vooropgestelde) rendement terug zal inleveren.

De deposito rente, de vergoeding op je spaartegoeden

In ruil voor het vastzetten van een gedeelte van je spaargeld kan je rekenen op het ontvangen van een bepaalde deposito rente. Voor deze rente geldt dat ze is vastgesteld. Ze is bekend bij het afsluiten van het spaardeposito en blijft hetzelfde percentage gedurende de volledige looptijd van het deposito. Voor deze rente geldt dat ze doorgaans een stukje hoger is gelegen in vergelijking met de spaarrente die je ontvangt op een traditionele spaarrekening. Dat is uiteraard het gevolg van het feit dat een deposito voor een lange termijn wordt afgesloten. Het komt niet zelden voor dat er door een bank meerdere deposito’s worden aangeboden.

De rente kan daarbij verschillen afhankelijk van de looptijd waar het deposito over beschikt. Hoe langer de looptijd des te hoger de rente doorgaans is gelegen. Hoeveel de deposito rente zal bedragen is afhankelijk van de marktomstandigheden.

Wil je graag kunnen rekenen op de hoogste spaarrente deposito? Dan zal je kunnen vaststellen dat je potentiële deposito vergelijken altijd een goed idee is. Tijdens de deposito rente vergelijken zal je tot de conclusie komen dat verschillende elementen de hoogte van de rente kunnen beïnvloeden. Zoals eerder reeds aangehaald gaat het hierbij onder meer om de looptijd van het deposito. Des te langer die looptijd, des te hoger de vergoeding doorgaans is gelegen. Wil je graag aan deposito sparen doen? Hou er dan rekening mee dat ook de aanbieder van het deposito een niet onbelangrijke rol kan spelen bij het bepalen van de rente die wordt aangeboden.

Hoe kan de deposito rente worden uitbetaald?

Ga je de deposito rente vergelijken? Dan zal je tot de vaststelling komen dat deze ook op verschillende manieren kan worden uitbetaald. Hoe dat nu precies gebeurt bij de bank van jouw keuze wordt altijd duidelijk gemaakt in de geldende depositovoorwaarden. We maken hierbij een onderscheid tussen deze twee verschillende opties, namelijk:

  • De rente op het deposito kan worden bijgeschreven op het deposito zelf;
  • De deposito rente kan worden uitbetaald op een bepaalde tegenrekening;

Je kan in de praktijk als spaarder dus in grote lijnen zelf bepalen hoe je de rente op het spaardeposito wenst te ontvangen. Indien je kiest voor de eerste optie kan je profiteren van een belangrijk extra voordeel welke het rente-op-rente effect wordt genoemd. Omdat de rente in het deposito wordt gestort vergroot het bedrag waar de volgende keer rente op zal worden uitgekeerd. Dat zorgt er dus voor dat je stelselmatig meer rendement zal kunnen realiseren. Dat is uiteraard mooi meegenomen.

Wil je graag daadwerkelijk kunnen werken met de rente die je ontvangt uit het afgesloten spaardeposito? In dat geval kan je ze dus ook gewoon op een tegenrekening naar wens laten storten.

Wanneer wordt de rente op een deposito uitbetaald?

De rente op het deposito welke je hebt afgesloten kan op verschillende manieren worden uitbetaald. In het merendeel van de gevallen gebeurt dit één keer per jaar. Er zijn echter ook aanbieders van spaardeposito’s die ervoor kiezen om de rente sneller uit te betalen. Dit kan dan per kwartaal of zelfs per maand gebeuren. Op deze manier zou je zomaar een stukje passief inkomen kunnen realiseren.

Spaardeposito vergelijken, waar rekening mee houden?

Wil je graag aan deposito sparen gaan doen? Dan zal je al vrij snel tot de conclusie komen dat er op de markt menig aantal van deze spaarproducten zijn terug te vinden. Wil je kunnen rekenen op de hoogste rente spaardeposito? Dan zal je kunnen vaststellen dat je potentiële spaardeposito vergelijken altijd een interessante keuze is. Omdat je een dergelijk spaarproduct voor een langere periode gaat afsluiten spreekt het namelijk voor zich dat je graag zal willen kunnen rekenen op een zo hoog mogelijk gelegen deposito rente.

Deposito sparen vergelijken
Spaardeposito vergelijken.

Bij een spaardeposito vergelijken zijn er in ieder geval meerdere zaken waar je aandacht aan zal willen en moeten besteden, namelijk:

  • Hoeveel deposito rente wordt er aangeboden?
  • Voor welke periodes kan het deposito worden afgesloten?
  • Zijn tussentijdse geldopnames mogelijk of niet?
  • Op welke manier kan de rente op het deposito worde uitbetaald?

De verschillende bestaande mogelijkheden op het gebied van deposito sparen vergelijken zorgt ervoor dat je in de praktijk altijd de meest interessante optie kan afsluiten. Kies je voor een spaardeposito welke niet de meest optimale rente biedt? Dan is dat toch best zonde. Zoals reeds aangegeven wordt een deposito veelal afgesloten voor verschillende jaren. Dit zorgt ervoor dat je dus niet één keer verlies maakt, maar wel heel wat jaren op rij. Het uitvoeren van een vergelijking zorgt ervoor dat je jezelf kan verzekeren van de meest optimale depositorente. Op het einde van de rit kan dit een meer dan behoorlijk financieel verschil betekenen.

De hoogste rente deposito sparen claimen? Let op de voorwaarden!

Wil jij graag alleen maar genoegen nemen met de hoogste rente deposito sparen? Hou er dan wel rekening mee dat je wellicht ook zal worden geconfronteerd met de meest strikte voorwaarden. Concreet betekent dat in de praktijk bijvoorbeeld dat er zo goed als geen mogelijkheden worden aangeboden om spaartegoeden tussentijds op te vragen. Gebeurt dat wel? Dan dien je daar mogelijks stevige opnamekosten voor te betalen. Staar je dus tijdens het uitvoeren van een vergelijking niet alleen maar blind op de deposito rente die wordt aangeboden, maar controleer ook steeds of de voorwaarden in lijn liggen met jouw vooropgestelde verwachtingen.

Groen sparen met een groen spaardeposito

Voor heel wat mensen geldt dat de focus bij geld sparen niet langer uitsluitend is gelegen op het spaarrendement dat er kan worden gerealiseerd. In het bijzonder groen sparen zit de voorbije jaren stevig in de lift. Voor deze vorm van sparen geldt dat het spaargeld zoals de naam reeds aangeeft hoofdzakelijk wordt geïnvesteerd in groene projecten. In de regel geldt dat groene projecten om als dusdanig in aanmerking te kunnen komen hun gelden voor minstens 70 procent dienen te investeren in duurzame initiatieven. Dit geldt dus eveneens voor het geld op een groen spaardeposito.

Indien je een groen spaardeposito wenst af te sluiten zal je kunnen vaststellen dat de voorwaarden die daarvoor gelden doorgaans net wat strikter zijn. Zo moet je er bijvoorbeeld bij stil blijven staan dat er in het merendeel van de gevallen geen rente-op-rente effect mee kan worden gerealiseerd. Concreet betekent dit dat de rente doorgaans wordt uitbetaald op een tegenrekening en dus niet in het spaardeposito zelf. Daar staat wel tegenover dat er bij deze vorm van sparen sprake kan zijn van een bepaald belastingvoordeel. Ook deze kan je uiteraard extra rendement opleveren.

Waarom kiezen voor een groen deposito?

De mogelijkheden op vlak van groen sparen vergelijken zal in de praktijk al snel duidelijk maken dat er een keuze kan worden gemaakt uit verschillende groene spaarrekeningen en groene spaardeposito’s. Daarbij zal je tot de conclusie komen dat de aangeboden rentes niet onaanzienlijke verschillen kunnen vertonen. Dat is bovendien nog niet alles. Daarnaast komen verschillende groene deposito’s ook in aanmerking voor een bepaald belastingvoordeel.

Voor groen sparen 2022 geldt bijvoorbeeld in de praktijk dat de totale inleg tot 61.215 euro niet meetelt voor het vermogen in box 3 van de belastingaangifte. Voor mensen die beschikken over een fiscale partner loopt dit bedrag zelfs op tot zo’n slordige 122.430 euro. Over dit bedrag kan je de vermogensheffing dus uitsparen.

Bovenstaande is nog niet alles. Voor een groen spaar deposito geldt in de praktijk immers dat er (indien goedgekeurd) ook een heffingskorting van 0,7 procent op wordt toegekend. Deze kan vervolgens worden afgetrokken van jouw inkomstenbelasting. Ondanks het feit dat de gemiddelde rente die wordt aangeboden bij groen sparen dus vrij beperkt is zijn er heel wat andere manieren om (extra) rendement te kunnen behalen met je spaargeld. Tegelijkertijd beleg je uiteraard ook nog eens op een lekker duurzame manier waardoor je, je steentje bijdraagt aan een groene(re) planeet.

Veelgestelde vragen over deposito sparen

Wat is een deposito rekening?

Een deposito rekening is een soort van spaarrekening die vooral wordt afgesloten voor de lange(re) termijn. In tegenstelling tot bij een echte, traditionele spaarrekening is het immers niet mogelijk om tussentijds (kosteloos) bedragen van de rekening af te halen. De deposito rente ligt hoger dan de spaarrente op een spaarrekening.

Wat is het nadeel van een spaardeposito?

Een spaardeposito is een spaarproduct dat duidelijk de nadruk legt op de lange termijn. Het belangrijkste nadeel is dan ook dat je voor de einddatum van het deposito niet (kosteloos) het geld terug kan vragen. Dit met uitzondering van bepaalde situaties zoals bij de aankoop van een woning.

Wat is het beste spaardeposito?

Het beste spaardeposito is voor veel mensen deze die de hoogste deposito rente weet aan te bieden. Echter mag je, je hier niet blind op staren. Het is immers zo dat je er altijd goed aan doet om je te verdiepen in de specifieke voorwaarden die verbonden zijn aan het spaardeposito.

Wat is termijndeposito sparen?

Termijndeposito sparen staat gelijk aan geld sparen voor een vastgestelde termijn. Bij het afsluiten van een termijndeposito wordt er altijd een bepaalde einddatum vastgelegd. Voordat deze einddatum is behaald is het doorgaans niet mogelijk om de gespaarde bedragen terug op te vragen.

Wat zijn deposito kosten?

Deposito kosten zijn kosten die aangerekend (kunnen) worden wanneer je vroegtijdig onder een afgesloten spaardeposito uit wil. Banken bieden je vaak de mogelijkheid om voor de einddatum van een deposito bepaalde gelden terug op te vragen. Daarvoor betaal je echter aldus deposito kosten.

Hoe werkt een deposito rekening?

Een deposito rekening is een rekening waar je spaartegoeden als het ware op “bevroren” worden. Dit betekent dat je ze in tegenstelling tot bij een spaarrekening niet zomaar te allen tijde kan opvragen. Doe je dat wel? Dan worden daarvoor vaak (hoge) opnamekosten aangerekend.

Wat is het verschil tussen een spaarrekening en een deposito?

Een spaarrekening wordt afgesloten voor de korte termijn. Ze is bovendien erg flexibel omdat je gespaarde tegoeden altijd terug kan opvragen zonder dat daar bepaalde kosten aan verbonden zijn. Voor een spaardeposito geldt dat opnames voor de einddatum in principe niet mogelijk zijn. Het deposito is daardoor een lange termijn spaarproduct.

Waarom is de depositorente altijd lager dan de reporente?

De depositorente ligt in de praktijk altijd lager dan de reporente of refirente. Dit is immers de rente die door bancaire instellingen moet worden betaald aan de centrale bank. Voor de depositorente geldt dat ze wordt betaald door de centrale bank aan de algemene bank.