ETF Beleggen

ETF beleggen is vandaag de dag ontzettend populair. Door de jaren heen is vaak gebleken dat beleggers telkens met dezelfde problemen werden geconfronteerd. Niet zelden had dit probleem betrekking tot het niet kunnen realiseren van een voldoende spreiding binnen hun portefeuille. Om een dergelijke spreiding te kunnen bekomen dien je namelijk over de mogelijkheid (en vooral het kapitaal) te beschikken om een behoorlijke investering te doen. Dat is niet voor iedereen even voor de hand liggend. ETF beleggen maakt dit echter heel wat eenvoudiger.

Wil jij ook graag meer te weten komen over ETF beleggen, welke voordelen er nu precies aan verbonden zijn en hoe ook jij erin kan beleggen? Dan moet je vooral verder blijven lezen!

Wat is ETF beleggen?

ETF beleggen staat voor beleggen in zogenaamde exchange traded funds. In eerste instantie gaan veel mensen ervan uit dat het hierbij gaat om een soort van indexfondsen. Dat is geen compleet foute gedachte, maar anderzijds is het wel zo dat trackers niet één op één hetzelfde zijn als indexfondsen. Voor deze laatste geldt namelijk dat ze vaak slechts één keer per dag kunnen worden verhandeld. Dat is niet het geval bij ETF beleggen.

Voor deze exchange traded funds geldt immers in de praktijk dat ze continue kunnen worden verhandeld tijdens de openingstijden van de beurs waarop ze worden aangeboden. Dat maakt ze natuurlijk veel meer liquide. Bovendien is het op deze manier ook veel efficiënter mogelijk om in te kunnen spelen op veranderingen in de markt.

ETF beleggen is door de jaren heen alleen maar populairder geworden. Dat is ook grotendeels te wijten aan de opkomst van (nieuwe) online brokers. Bovendien is het zo dat ETF beleggen een zeer vaak gehoord pijnpunt weet aan te pakken. Zo kan er bijvoorbeeld worden vastgesteld dat je met behulp van een dergelijke tracker op een zeer efficiënte manier erg divers kan investeren.

Investeer je op deze manier bijvoorbeeld in een index? Dan zal je kunnen vaststellen dat je meteen kan rekenen op blootstelling aan de volledige inhoud van deze index. Dat is natuurlijk erg interessant.

ETF Beleggen
Wat is ETF beleggen.

Waarom beleggen in Exchange Traded Funds?

Het spreekt voor zich dat ETF beleggen een aantal niet onbelangrijke voordelen met zich meebrengt. In eerste instantie is het zo dat op deze manier beleggen eigenlijk voor iedereen tot de mogelijkheden behoort. Het aan- en verkopen van deze beleggingsproducten gebeurt op exact dezelfde manier als aandelen. Dat betekent concreet dat elke ETF op de markt eveneens over een bepaalde ticker beschikt. Deze ticker zorgt ervoor dat je nooit onverhoopt gaat investeren in een exchange traded fund die je verwart met een ander exemplaar. De toegankelijkheid waarmee je kan beleggen is slechts één van de verschillende voordelen van ETF beleggen waar je op kan rekenen.

Naast bovenstaande is het eveneens zo dat een ETF het mogelijk maakt om met een bescheiden bedrag toch een stevige diversiteit te realiseren. Stel je bijvoorbeeld maar eens voor dat je één aandeel zou moeten kopen van elke onderneming die deel uitmaakt van de S&P 500 index. In de praktijk vereist dit een behoorlijk aanzienlijk kapitaal dat niet zomaar iedereen voor handen heeft. Door te beleggen in een ETF die de koers volgt van de S&P 500 zal je kunnen vaststellen dat dit behoorlijk wat toegankelijker wordt. Het ETF beleggen rendement waar je op kan rekenen is op dat ogenblik overigens sterk gerelateerd aan het rendement dat de S&P 500 index weet te realiseren.

Wat zijn de risico’s van beleggen in een ETF?

Ga je aan ETF beleggen doen? Dan dien je er rekening mee te houden dat je niet alleen maar te maken zal krijgen met een reeks voordelen, in tegendeel. Het is namelijk bovendien eveneens zo dat er een aantal nadelen verbonden zijn aan deze vorm van beleggen. Het belangrijkste nadeel is terug te vinden in het feit dat ETF aandelen vaak een vals gevoel van veiligheid creëren. De toegankelijkheid waarmee je kan beleggen in dergelijke beleggingsproducten zorgt er dan ook in de praktijk niet zelden voor dat mensen minder onderzoek gaan doen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. In de basis zijn de risico’s bij ETF’s immers even groot als bij aandelen het geval is.

Een significant deel van de risico’s van beleggen in een ETF wordt natuurlijk wel de wereld uitgeholpen door de vaak grotere mate aan diversiteit die wordt gecreëerd. Toch is het van belang om er rekening mee te houden dat er niet altijd sprake is van een optimale diversiteit. Ga je bijvoorbeeld investeren in een specifieke sector ETF? Dan zal je tot de conclusie komen dat je alsnog enkel en alleen investeert in één bepaalde sector. Gaat het op een bepaald ogenblik fout binnen deze sector? Dan kan je portefeuille daardoor toch behoorlijk rake klappen incasseren. Het mag dan ook duidelijk zijn, ook bij ETF beleggen is er zeker wel wat risico aanwezig.

Wat is de beste ETF om in te beleggen?

Het vinden van de beste ETF om in te beleggen is niet zo eenvoudig als het mogelijks op het eerste zicht lijkt. Dat is onder meer het gevolg van het feit dat het aanbod met exchange traded funds door de jaren heen sterk is toegenomen. Bovendien kan er worden vastgesteld dat ETF’s met nagenoeg dezelfde inhoud door verschillende uitgevende partijen worden aangeboden. In eerste instantie lijken deze beleggingsproducten veelal exact hetzelfde te zijn, maar niet zelden is er wel degelijk sprake van bepaalde verschillen. Dit geldt niet in het minst voor de beheerskosten.

Voor het samenstellen en beheren van een ETF wordt er door de uitgevende partij een bepaalde vergoeding in rekening gebracht. Deze vergoeding wordt volledig bepaald door de uitgever in kwestie. Dit zorgt ervoor dat er zo goed als altijd sprake is van een bepaald verschil in kosten. Voor veel mensen is de beste ETF om in te beleggen diegene die de laagst mogelijke kosten in rekening brengt. Toch spreekt het voor zich dat er ook moet worden gekeken naar de inhoud van de ETF.

Wil je bijvoorbeeld gebruikmaken van een zo gediversifieerd mogelijk exemplaar? Dan zou je kunnen kijken in de richting van een index ETF. Wil je graag op een toegankelijke manier investeren in een specifieke sector? Dan zijn er ook daarvoor ongetwijfeld bepaalde ETF’s beschikbaar.

In ieder geval mag het duidelijk zijn, in welke ETF beleggen voor jou nu precies het meest interessant is, is in de praktijk altijd grotendeels afhankelijk van jouw specifieke voorkeur(en). De ETF beleggen tips die je aantreft hieronder kunnen je echter wel helpen bij het maken van je keuze.

Belangrijke ETF beleggen tips

Ga je voor het eerst beleggen in een ETF? Dan zal je kunnen vaststellen dat het altijd interessant is om te kunnen rekenen op één of meerdere beleggen in ETF tips. Heel wat mensen gaan immers beleggen in deze beleggingsproducten zonder dat ze concreet weten wat ze daarvan kunnen en mogen verwachten. Bovendien blijken heel wat beleggers zich ook niet bewust te zijn van de potentiële risico’s die ze lopen.

Geldt dat ook voor jou en zou je, je toch graag op de meest optimale wijze willen voorbereiden op jouw (eerste) ETF kopen? Dan is het zeker de moeite waard om je even te verdiepen in de ETF beleggen tips die je hieronder aantreft.

Tip 1: Niet elke ETF beschikt over hetzelfde karakter

Eén van de belangrijkste beleggen in ETF tips die we je kunnen geven heeft betrekking tot de inhoud waar deze beleggingsproducten over beschikken. Vaak wordt als één van de belangrijkste voordelen bij ETF beleggen aangehaald dat ze je de mogelijkheid biedt om voordelig op een gespreide manier te beleggen. Dat is niet altijd het geval. Bovenstaande stelling is het gevolg van het feit dat het merendeel van de mensen bij ETF beleggen kiezen voor een ETF die een index volgt. In dat geval is er uiteraard wel sprake van een aanzienlijke spreiding. Er bestaan echter ook andere gevallen.

Voor menig aantal ETF’s geldt dat ze een veel kleinere bundel zijn met aandelen. Neem nu bijvoorbeeld de iShares Global Water UCITS ETF. Dit is een ETF die eigenlijk een bundel vormt bestaande uit een aantal verschillende waterbedrijven. Ondanks het feit dat je op deze manier dus wel degelijk in één klap investeert in een aantal verschillende bedrijven maken ze wel allemaal deel uit van dezelfde sector. Echt een optimale spreiding kan je dit bijgevolg toch niet noemen. Verdiep je dus altijd even grondig in de inhoud of samenstelling van je ETF voordat je er echt in gaat beleggen.

Tip 2: Hou altijd rekening met de beheerskosten

Zoals op andere plaatsen op deze pagina ook reeds aangegeven is het zo dat er altijd sprake is van een verantwoordelijke uitgever bij een ETF. Voor deze partij geldt dat ze twee taken heeft:

  • De initiële samenstellingen uitgifte van de ETF;
  • Het up 2 date houden van de ETF;

Het spreekt voor zich dat het voor de uitgever van een ETF altijd van belang is dat diens beleggingsproduct op de meest optimale aandacht kan blijven rekenen. Dat niet alleen voor de evolutie van de waarde van de tracker, maar ook voor de verhandelbaarheid. De inspanningen die de uitgever op dit vlak levert dienen uiteraard te worden vergoed. Voor deze kost geldt dat ze wordt betaald door alle investeerders in het product in kwestie. Deze kost is de zogenaamde beheerdersvergoeding die elk jaar opnieuw in rekening wordt gebracht.

Tip 3: Voorkom dat je twee keer dezelfde ETF in portefeuille hebt

Er zijn tegenwoordig verschillende uitgevers van ETF’s op de markt terug te vinden. Enkele bekende uitgevers zijn bijvoorbeeld Vanguard en iShares. Voor beide partijen geldt dat ze bijvoorbeeld over een eigen S&P 500 indexfonds beschikken. Dat is natuurlijk interessant. Door beide ETF’s te vergelijken zal het dan ook voor jou als belegger meteen duidelijk worden welke van beide opties bijvoorbeeld de laagste kosten in rekening brengt.

Het verschil in beheerskosten zoals hierboven reeds aangegeven kan immers vrij stevig uitvallen. Voor verschillende beleggers geldt dat ze in hun portefeuille beschikken over twee exact dezelfde ETF’s maar dan wel van verschillende uitgevers. Op deze manier hopen ze extra diversiteit te creëren terwijl dat eigenlijk helemaal niet het geval is.

De samenstelling van bijvoorbeeld een S&P 500 ETF is in elk geval precies hetzelfde. Dit aldus ongeacht de uitgever die ervoor verantwoordelijk is. Verschil is wel dat je door deze ETF van verschillende aanbieders in je portefeuille op te nemen nooit kan rekenen op de laagste kosten. Je zal immers ook altijd een duurder exemplaar kopen en aanhouden. Vergeet niet dat de beheerskosten jaarlijks in rekening worden gebracht. Je zal dus elk jaar opnieuw eigenlijk meer betalen dan strikt noodzakelijk is. Dat is natuurlijk behoorlijk zonde.

Tip 4: ETF’s bieden geen 100% garantie tegen verlies

De manier waarop ETF’s zijn samengesteld zorgt er volgens veel mensen voor dat ze als het ware een garantie bieden tegen verlies. Is dat echter in de praktijk ook wel echt het geval? Uiteraard niet. Wanneer je bijvoorbeeld de evolutie van de S&P 500 index door de jaren heen bekijkt zal je kunnen vaststellen dat er daar op verschillende momenten toch niet onbehoorlijke dalingen in afgetekend staan. Deze dalingen zullen ook de ETF treffen waarin je hebt geïnvesteerd. Dat geldt overigens niet alleen voor index gerelateerde ETF’s.

De zogenaamde sector ETF’s zijn zelfs nog risicovoller. Voor deze trackers mag dan wel gelden dat ze onderliggende waarde van een groep aandelen kunnen tracken, daar tegenover staat dat ze zich allemaal binnen dezelfde sector bevinden. Mocht er op een bepaald moment sprake zijn van een negatief sentiment binnen de sector in kwestie zal je dat zeker en vast ook gaan merken in jouw portefeuille. Hier moet je dus wel altijd aandachtig voor zijn.

Tip 5: Let op de transactiekosten bij ETF beleggen

De beheerskosten waar je op jaarbasis rekening mee moet houden zijn niet de enige kosten waarmee je zal worden geconfronteerd bij ETF beleggen. Net zoals wanneer je gaat beleggen in aandelen is het namelijk zo dat je rekening moet houden met zogenaamde transactiekosten. Voor deze kosten geldt dat ze zoals de naam reeds aangeeft in rekening worden gebracht op eender welke transactie die wordt uitgevoerd. Met andere woorden, je moet er rekening mee houden dat dit zowel het geval is wanneer je een bepaalde ETF gaat kopen als wanneer je ze gaat verkopen.

In bepaalde gevallen en vooral bij bepaalde ETF brokers is het mogelijk om deze transactiekosten aanzienlijk te drukken. Sterker nog, in bepaalde gevallen worden er zelfs geen transactiekosten aangerekend. Dat is onder meer het geval bij de broker DeGiro.

Indien je ervoor kiest om één (of meerdere) van de exchange traded funds uit haar aanbod aan te schaffen zal je namelijk kunnen vaststellen dat je één keer per maand geen transactiekosten zal moeten betalen. Heb je voor jezelf uitgemaakt dat je maandelijks in een bepaalde ETF wil beleggen? Dan spreekt het voor zich dat deze besparing je op de lange(re) termijn heel wat (extra) rendement zal opleveren.

Tip 6: Kies je voor kapitalisatie of voor dividend?

De laatste uit deze reeks met ETF beleggen tips heeft betrekking tot het eventuele dividend dat kan worden uitgekeerd door ETF’s. Voordat je gaat investeren is het dan ook altijd de moeite waard om na te gaan of je wenst te investeren in een kapitalisatie ETF of in een uitkerende ETF. In het laatste geval betekent dit dat je elk kwartaal een bepaald dividend zal ontvangen. In het eerste geval is dat niet zo.

Kies je voor een kapitaliserend exchange traded fund? Dan zal je kunnen vaststellen dat de koers van die ETF in de praktijk uiteraard aanzienlijk sneller zal oplopen. Daar tegenover staat dus wel dat er geen passieve inkomstenstroom mee kan worden gerealiseerd.

In welke ETF beleggen in 2022?

In welke ETF beleggen in 2022? Het is een vraag die je ontzettend vaak voorbij ziet komen. Dat is uiteraard het gevolg van het feit dat de actuele marktomstandigheden allesbehalve eenvoudig zijn. Het probleem met het beantwoorden van deze vraag is terug te vinden in het feit dat de eisen waar beleggers over beschikken vaak sterk uiteenlopend kunnen zijn.

Het is bijvoorbeeld best mogelijk dat jij vooral aan indexbeleggen wil doen terwijl een andere belegger vooral geïnteresseerd kan zijn in een ETF die zich richt op een specifieke sector. Het bepalen van de voor jou beste ETF voor 2022 is dan ook vooral een kwestie van even goed de persoonlijke eisen waarover je beschikt op een rijtje te zetten. Op basis van deze eisen kan je dan vrij eenvoudig de meest interessante ETF vinden.

Bovenstaande gezegd hebbende zijn er uiteraard ook enkele concrete tips die we je kunnen geven voor het ETF beleggen in 2022. Wanneer je een blik werpt op de markt zal je al vrij snel tot de conclusie komen dat deze op moment van schrijven sterk overgewaardeerd is. Dat geldt niet alleen voor heel wat losse aandelen, maar ook voor indexen in hun totaliteit en aldus ook voor ETF’s. Hoe je ook investeert of gaat beleggen in 2022, je dient er altijd rekening mee te houden dat het belangrijk is om wat extra kapitaal aan de zijlijn te hebben staan.

Al was het maar om je GAK na verloop van tijd te kunnen verlagen. Even goed kijken naar de actuele waarderingen van de verschillende aandelen en ETF’s waarin je wenst te investeren is uiteraard ook een absolute must.

Hoe kan je de beste ETF broker vinden?

ETF’s zijn razend populaire beleggingsproducten. De sterk toegenomen populariteit van deze trackers heeft ervoor gezorgd dat ze in het aanbod van nagenoeg elke broker zijn terug te vinden. Dat is interessant, maar tegelijkertijd zorgt het er natuurlijk in de praktijk wel voor dat het vinden van de beste ETF broker een flink stuk wordt bemoeilijkt. Het is dan ook mede omwille van deze reden dat heel wat beleggers met recht en rede kiezen voor ETF brokers vergelijken. Tijdens het uitvoeren van een dergelijke vergelijking zal je altijd aandacht willen besteden aan de volgende zaken:

  • Welke ETF’s worden er precies aangeboden door de ETF broker in kwestie?
  • Hoeveel bedragen de transactiekosten voor de ETF waarin je wenst te beleggen?

ETF brokers vergelijken is in de praktijk zeer belangrijk omdat de verschillen tussen de diverse brokers meer dan aanzienlijk kunnen zijn. In ETF beleggen doe je in de praktijk meer dan waarschijnlijk ook niet één keer, maar wel op periodieke basis. Dit zorgt ervoor dat het uitkiezen van de beste broker alleen maar nog belangrijker is. Maak je gebruik van de foute broker? Dan levert je dat niet één keer, maar wel meerdere keren vervelende nadelen op. Het spreekt voor zich dat, dat in de praktijk helemaal niet de bedoeling kan zijn.

Doe dus zeker en vast de nodige moeite om een vergelijking tussen de verschillende ETF brokers op de markt uit te voeren. Alleen op die manier zal je immers altijd op de meest interessante manier in de voor jou beste ETF kunnen beleggen.

Regelmatig opnieuw vergelijken kan interessant zijn!

Ben je erin geslaagd om de voor jou beste ETF broker te vinden? Dat is goed nieuws! Je zal namelijk nu kunnen vaststellen dat je op de meest interessante manier kan beleggen in precies die ETF’s waar jij interesse in hebt. Dit gezegd hebbende is het sterk aan te bevelen om regelmatig even opnieuw een vergelijking uit te voeren tussen de verschillende ETF brokers die op de markt zijn terug te vinden. Het spreekt immers voor zich dat voor brokers geldt dat ze hun voorwaarden en dus ook hun tarieven naar believen kunnen aanpassen.

Het is dan ook niet omdat je huidige broker op dit eigenste moment over de interessantste voorwaarden beschikt dat dit ook in de (nabije) toekomst nog het geval zal zijn. Regelmatig opnieuw een vergelijking uitvoeren kan dan ook zeker geen kwaad.

Beleggen in een ETF, het overwegen waard?

Een beleggingsportefeuille is maar zo sterk als het fundament waarover ze beschikt. Het is de volatiliteit van dat fundament dat ervoor zal zorgen in welke mate je portefeuille ten prooi kan vallen aan een eventuele correctie of crash op de markt. Vergis je namelijk niet, een beurscrash treft alle aandelen en alle sectoren, maar de intensiteit waarmee dat gebeurt verschilt wel degelijk.

ETF beleggen zorgt ervoor dat je ook met een kleine investering instant kan zorgen voor een meer dan solide fundament dat bovendien niet over een extreem volatiel karakter hoeft te beschikken. Het is mede omwille van deze reden dat mensen die veelvuldig investeren in losse aandelen bijvoorbeeld ook elke maand de VWRL-ETF kopen.

Hier in Nederland is dat één van de meest populaire ETF’s die er op de markt zijn terug te vinden. Dat omdat je met deze ETF in één klap zo goed als de volledige markt koopt. Zelfs wanneer bepaalde segmenten van de markt hard onderuit gaan zal je kunnen vaststellen dat andere segmenten die negatieve reactie minstens gedeeltelijk kunnen opvangen.