Doorlopend krediet

Het doorlopend krediet wordt algemeen bestempeld als één van de meest interessante kredieten voor mensen die behoeften hebben aan flexibele kredietvoorwaarden. Het is net op dit vlak dat deze kredietvorm zich weet te onderscheiden ten opzichte van de persoonlijke lening. Bij deze laatstgenoemde is het zo dat je bij de start van de kredietovereenkomst meteen precies weet hoe het verloop van de lening eruit zal komen te zien. Dat geldt niet helemaal voor het doorlopend krediet.

Natuurlijk worden er ook bepaalde kredietvoorwaarden opgesteld, maar deze kunnen gedurende de looptijd van de lening veranderen. Ben jij als kredietnemer vooral op zoek naar een lening waarbij je kan rekenen op flexibele voorwaarden? Dan is het zeker een aanrader om even kennis te maken met de voordelen waar je op kan rekenen bij een doorlopend krediet.

Een doorlopend krediet aanvragen

Een doorlopend krediet is een kredietvorm waarbij er sprake is van flexibele voorwaarden. In principe is het zo dat er op de Nederlandse markt grofweg twee verschillende soorten kredieten worden aangeboden. We maken wat dit betreft een onderscheid tussen:

 • Kredieten met strikte, lineaire kredietvoorwaarden
 • Kredieten met flexibele kredietvoorwaarden
Doorlopend krediet aanvragen
Een doorlopend krediet aanvragen.

Voor het doorlopend krediet geldt duidelijk dat deze toebehoort tot deze laatste groep. Wanneer we een antwoord moeten formuleren op de vraag “wat is een doorlopend krediet” zouden we concreet kunnen stellen dat dit een kredietvorm is waarbij je eigenlijk eindeloos terug geld kan opnemen dat je eerder reeds hebt afbetaald. Er is dan ook eigenlijk bijna niets dat vaststaat. Bij het afsluiten van de kredietovereenkomst zullen doorgaans de volgende zaken worden bepaald:

 • Voor welk bedrag wordt het doorlopend krediet initieel afgesloten?
 • Welke (variabele) einddatum wordt er in het vooruitzicht gesteld?
 • Weke rente wordt er op het doorlopend krediet in rekening gebracht?

Een belangrijk aandachtspunt bij het beantwoorden van de vraag “wat is een doorlopend krediet” heeft te maken met de kosten die erop moeten worden betaald. Voor de persoonlijke lening geldt bijvoorbeeld dat er doorgaans altijd sprake is van een vaste rente. Dat geldt niet voor een doorlopend krediet. Hierbij wordt er namelijk veelal altijd een flexibele rente of intrest aangerekend. Dit brengt wel een extra risico met zich mee. Het is namelijk zomaar mogelijk dat jouw afgesloten financiering naargelang de marktomstandigheden plots een flink stuk duurder wordt. Uiteraard is ook het omgekeerde mogelijk en kan je doorlopend krediet ook goedkoper uitvallen.

In menig aantal situaties kan er worden vastgesteld dat mensen het afsluiten van een doorlopend krediet verkiezen boven een persoonlijke lening. Dit geldt in het bijzonder voor de gevallen waarin het niet helemaal duidelijk is met welke kosten men te maken krijgt. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de studieschulden van de kinderen of wat mogelijks zelfs ook te denken van bepaalde verbouwingen die je van plan bent om uit te voeren? In het bijzonder voor deze laatste geldt dat ze erom bekend staan al snel veel hogere kosten met zich mee te brengen dan je zou verwachten.

De vraag wat is een doorlopend krediet is met de hierboven aangegeven informatie reeds deels beantwoord. Er is echter meer. Heel wat potentiële kredietnemers die kijken in de richting van het doorlopend krediet denken namelijk dat ze zomaar eender welk bedrag kunnen aanvragen. Dat is niet juist. Het bedrag dat je kan lenen wordt in de praktijk namelijk bepaald aan de hand van je kredietwaardigheid of solvabiliteit. Aan de hand van een bepaald onderzoek dat je kredietverstrekker zal uitvoeren zal worden bepaald hoeveel jouw afbetalingscapaciteit bedraagt. Ook wanneer je over de mogelijkheid beschikt om reeds afbetaalde bedragen terug op te vragen blijft deze van belang.

Bij het raadplegen van de informatie die je krijgt naargelang je vraag “wat is een doorlopend krediet” zal er je ook altijd worden gewaarschuwd voor het laten aanslepen van deze financiering. Wees je als kredietnemer dan ook altijd bewust van het feit dat, hoe langer je deze lening in stand houdt, des te meer kosten je uiteraard op het einde van de rit zal hebben betaald.

De voordelen van een doorlopend krediet

Het doorlopend krediet vormt samen met de persoonlijke lening ongetwijfeld de groep met populairste kredietvormen op de markt. Ondanks het feit dat er aan een doorlopend krediet wat hogere kosten zijn verbonden moet het toch gezegd dat heel wat mensen erbij zweren. Dit is het gevolg van de vele interessante voordelen waar je op kan rekenen. Wat deze voordelen betreft kan er onder meer rekening worden gehouden met de volgende:

 1. Een doorlopend krediet beschikt niet over een vastgestelde einddatum
 2. Je hebt als kredietnemer de mogelijkheid om reeds afbetaalde bedragen terug op te vragen
 3. De rente die wordt aangerekend betaal je alleen over het openstaande bedrag

Voor heel wat mensen geldt dat ze over een wankele financiële situatie beschikken. Heel wat verschillende zaken kunnen daarvan aan de basis liggen. Dit zorgt er in de praktijk evenwel voor dat het afsluiten van een sterk lineair krediet zoals bijvoorbeeld de persoonlijke lening voor deze personen helemaal niet interessant is. De eerste maand waarin ze mogelijks niet in staat zijn om het krediet volgens de geldende voorwaarden af te lossen kan men reeds geconfronteerd worden met bepaalde kosten of boetes. Dat is niet het geval bij een doorlopend krediet.

De flexibiliteit van het doorlopend krediet zorgt ervoor dat je gedurende verschillende jaren stelselmatig je afgesloten kredietlijn naar wens kan benutten. Heb je de reeds afbetaalde bedragen niet meer nodig? Dan hoef je ze niet meer terug op te vragen waardoor je de kosten op je doorlopend krediet binnen de perken kan houden. Vergis je namelijk niet, deze kredietvorm hoeft in de praktijk helemaal niet zo duur uit te pakken als veel mensen op het eerste zicht vermoeden.

Tip! De kosten op je doorlopend krediet hoeven helemaal niet duur te zijn!

Voordat we ook even de mogelijke nadelen van het doorlopend krediet voor je op een rijtje gaan zetten is het ook interessant om het nog even extra te hebben over de kosten die je moet betalen bij deze kredietvorm. Volgens heel wat (potentiële) kredietnemers is dit namelijk zowat het belangrijkste nadeel dat is verbonden aan het doorlopend krediet. Toch is dit niet helemaal juist. Je kan de kosten die worden aangerekend op deze kredietvormen dan ook drukken door bijvoorbeeld:

 • Te zorgen voor een solvabele financiële situatie
 • Je kredietdossier grondig voor te bereiden
 • Het bedrag dat je open hebt staan zo beperkt mogelijk te houden

In het bijzonder dit laatste is een zeer belangrijk punt om rekening mee te houden. Voor heel wat mensen die een doorlopend krediet afsluiten geldt immers dat ze continue tegen de limieten aanleunen waar hun krediet over beschikt. Dit is een grote fout, tenzij men natuurlijk niet over een andere mogelijkheid beschikt. Het continue aanleunen tegen de limieten van je doorlopend krediet zorgt ervoor dat je uiteraard de hoogste kosten zal moeten betalen. In dat geval kunnen we ons best voorstellen dat je deze lening als bijzonder duur zal ervaren. Vraag je echter uitsluitend het bedrag op dat je hoognodig hebt? Dan zal je kunnen vaststellen dat het met de kosten goed meevalt.

De nadelen van een doorlopend krediet

We zouden niet zover willen gaan om te zeggen dat er echt grote nadelen zijn verbonden aan het doorlopend krediet. Wel is het natuurlijk zo dat deze kredietvorm niet voor iedereen de beste keuze is. Enkele niet onbelangrijke aandachtspunten waar je rekening mee moet houden zijn de volgende:

 1. De kosten liggen hoger in vergelijking met deze van de persoonlijke lening
 2. Je loopt het risico om in een vicieuze cirkel terecht te komen

Wat de kosten betreft die verbonden zijn aan het doorlopend krediet hebben we hierboven reeds aangegeven dat je ze op verschillende manieren kan drukken. Dit gezegd hebbende is het zo dat ze altijd hoger zal blijven liggen in vergelijking met de persoonlijke lening. Dat kan eigenlijk niet anders. Bovendien is het ook zo dat je bij een doorlopend krediet doorgaans rekening moet houden met een variabele en dus niet met een vastgestelde rente. Dat is eigenlijk ook logisch. Het feit dat deze kredietvorm beschikt over een variabele einddatum zorgt er immers voor dat geen enkele kredietverstrekker anders het renterisico zou willen lopen.

Naast bovenstaande dien je er ook rekening mee te houden dat er een reden is waarom er soms naar het doorlopend krediet wordt verwezen als zijnde een doodlopend krediet. Dat is natuurlijk het gevolg van het feit dat je de einddatum eigenlijk zoveel keer kan uitstellen als je zelf wil. In principe zou dit dus als gevolg kunnen hebben dat je zowat eindeloos bezig blijft met het aflossen (en terug opvragen) van je krediet.

Zonder dat je er goed en wel bij stil blijft staan spreekt het voor zich dat je hierdoor een behoorlijke kostprijs zal betalen en dat voor een significant aantal jaren. Hier zal je dus beslist als kredietnemer rekening mee willen houden wanneer je een doorlopend krediet afsluit.

Een doorlopend krediet aanvragen zonder BKR

Voor heel wat potentiële kredietnemers is het niet zo vanzelfsprekend om een lening aan te vragen bij een financiële instelling waar een BKR-toetsing bij wordt uitgevoerd. Zij gaan dan ook specifiek op zoek naar een doorlopend krediet zonder BKR. De vraag die in eerste instantie moet worden gesteld is echter of het afsluiten van een dergelijk krediet wel tot de mogelijkheden behoort. Een doorlopend krediet aanvragen zonder BKR is mogelijk, alleen betekent dit uiteraard niet dat er geen voorwaarden aan verbonden zullen zijn.

Doorlopend krediet aanvragen zonder BKR
Een doorlopend krediet aanvragen zonder BKR.

Zoals hierboven reeds aangegeven betekent een doorlopend krediet aanvragen zonder BKR in het geheel niet dat er helemaal geen voorwaarden aan verbonden zijn. Er wordt dan wel geen BKR toetsing uitgevoerd, toch is het zo dat de kredietverstrekker een bepaalde controle zal doen. Deze controle moet verschillende zaken duidelijk maken. Het gaat hierbij concreet om de volgende:

 1. Hoeveel bedraagt de afbetalingscapaciteit van de potentiële kredietnemer?
 2. Is er reeds sprake van openstaande schulden door het bestaan van andere kredieten?

In het bijzonder de hoogte van het kredietbedrag zal meer dan waarschijnlijk worden ingeperkt. Op deze manier zal de kredietverstrekker het risico willen beperken.

Op basis van de antwoorden op de bovenstaande vragen zal er door de kredietverstrekker worden bepaald of er een doorlopend krediet zonder BKR kan worden verstrekt en indien ja hoeveel het maximumbedrag dan precies kan zijn. Een doorlopend krediet aanvragen zonder BKR is dus een mogelijkheid, maar dit betekent zeker niet dat er op geen enkele manier een controle wordt uitgevoerd.

Mocht dat wel het geval zijn dan zou de kredietverstrekker een ontzettend hoge rente in rekening moeten brengen om het risico in te kunnen dekken. Het spreekt voor zich dat dit eigenlijk voor geen van beide partijen interessant zou zijn. Zorg er dus altijd voor dat je de kredietverstrekker ook in dit geval kan overtuigen om je de aangevraagde lening ook daadwerkelijk toe te kennen.

Bij een doorlopend krediet aanvragen zonder BKR controle dien je er mogelijks wel rekening mee te houden dat er iets hogere kosten in rekening zullen worden gebracht. Dit gezegd hebbende is dit niet meteen iets waar je, je zorgen om hoeft te maken. Vroeger lag de meerprijs voor een doorlopend krediet zonder BKR namelijk een behoorlijk stuk hoger dan tegenwoordig het geval is. Dat is onder meer het gevolg van het feit dat niet bij het BKR aangesloten kredietverstrekkers ervoor kiezen om een beroep te doen op een kredietverzekeraar. Op die manier kan men het extra risico dat het gevolg is van het ontbreken van een BKR toetsing eigenlijk zonder probleem ruimschoots indekken.

Hoe bekom je de laagste rente doorlopend krediet?

De laagste rente doorlopend krediet verkrijgen kan ongelofelijk belangrijk zijn. Zoals eerder op deze pagina reeds enkele keren benadrukt dient er rekening mee te worden gehouden dat het doorlopend krediet niet de voordeligste kredietvorm is die je kan afsluiten, in tegendeel. In vergelijking met de intrest die wordt aangerekend op bijvoorbeeld een persoonlijke lening liggen de kosten toch echt significant hoger. Dit heeft alles te maken met het feit dat de kredietverstrekker een groter risico loopt. De kredietvoorwaarden van de persoonlijke lening zijn ongelofelijk strikt wat ervoor zorgt dat er eigenlijk vrij weinig risico’s aan verbonden zijn. Dat is anders bij het doorlopend krediet.

Doorlopend krediet laagste rente
Laagste rente voor een doorlopend krediet.

Standaard zal je bij het doorlopend krediet dus moeten rekenen op wat hogere kosten. Toch zijn er verschillende belangrijke tips waar je rekening mee kan houden voor wat het bekomen van de laagste rente doorlopend krediet betreft. De eerste tip die we je op dit vlak kunnen geven is om even goed de verschillende kredietverstrekkers met elkaar te vergelijken die een doorlopend krediet in hun aanbod hebben zitten.

Wanneer je dit doet zal je namelijk kunnen vaststellen dat er onderling tussen deze verschillende partijen doorgaans altijd sprake is van een significant verschil in kosten. Een eenvoudige vergelijking uitvoeren zou dan ook zomaar als gevolg kunnen hebben dat je de rente op je doorlopend krediet al een behoorlijk stuk ziet dalen. Dit is alvast een eerste goede tip.

Uiteraard is er meer dan alleen maar bovenstaande. Nog een zeer interessante tip voor wat het bekomen van de laagste rente doorlopend krediet betreft heeft te maken met het voorbereiden van een zo optimaal mogelijk kredietdossier. Veel mensen gaan er zomaar vanuit dat de rente die ze moeten betalen op in dit geval een doorlopend krediet door de kredietverstrekker is vastgesteld. In de praktijk is dat echter helemaal niet zo. Vaak is het zo dat een bank of andere financiële instelling een rente bepaald voor haar kredieten die is gelegen tussen een bepaald minimum- en een bepaald maximumpercentage. Het spreekt voor zich dat jij graag tegen het minimum aan wil zitten.

Factoren die je kredietbeoordeling positief beïnvloeden zijn bijvoorbeeld je inkomsten en het mogelijke gebrek aan andere schulden buiten dit krediet om. Moet er door de kredietverstrekker worden vastgesteld dat je eigenlijk slechts over een zeer beperkte afbetalingscapaciteit en een wankele financiële situatie beschikt? Dan zal je wellicht geen aanspraak kunnen maken op de laagste rente doorlopend krediet. Zorg er dus voor dat je het risico voor de kredietverstrekker zo beperkt mogelijk weet te houden. Op deze manier kan je namelijk een aardige besparing realiseren.

Let altijd op het openstaande kredietbedrag!

Bij het afsluiten van een doorlopend krediet is het verleidelijk om stelselmatig tegen de limiet van je krediet aan te gaan leunen. Voor deze kredietvorm geldt namelijk dat je als kredietnemer perfect de mogelijkheid hebt om eerder reeds afbetaalde bedragen terug op te vragen. In het bijzonder wanneer je de laagste rente op je doorlopend krediet hebt gekregen zal je wat losser omgaan met het bedrag dat je tussentijds kan afbetalen. Dat is logisch, maar niet interessant. Ook lage kosten blijven immers uiteraard kosten. Zorg er dan ook steeds voor dat je het openstaande bedrag zo beperkt mogelijk weet te houden. Op deze manier voorkom je dat de lening te fel door gaat wegen.

Is de rente op een doorlopend krediet fiscaal aftrekbaar?

Wanneer je een persoonlijke lening afsluit voor het financieren van verbouwingen aan de hoofdwoning is het zo dat je de rente die je betaalt in box 1 van de belastingaangifte kan aftrekken. Dat is een voordeel waar ook kredietnemers die een doorlopend krediet afsluiten wel graag op willen kunnen rekenen. Helaas is dat niet mogelijk. De rente die je betaalt op een doorlopend krediet kan je helaas nooit fiscaal aftrekken. Dat lijkt op het eerste zicht niet helemaal eerlijk. Toch is er een goede reden voor aan te halen.

Voor een doorlopend krediet geldt immers dat je reeds afbetaalde bedragen terug kan opvragen. Er wordt dus niet consequent afbetaald. Omwille van deze reden is het eigenlijk onmogelijk om de rentes die je betaalt in mindering te brengen op je belastingen.

Veel mensen denken dat er op bovenstaande regel wel één of meerdere uitzonderingen zullen gelden, maar dat is jammer genoeg niet het geval. Ook wanneer je dus met andere woorden de verbouwingen aan je hoofdwoning gaat financieren met een doorlopend krediet is het helaas niet mogelijk om de rente die je betaalt in box 1 af te trekken. Hier moet je wel rekening mee houden.

Voorkom extra kosten door het afsluiten van een doorlopend krediet

Het is algemeen bekend dat de periodieke kosten die je betaalt bij een doorlopend krediet wat hoger zijn gelegen in vergelijking met de kosten die je moet betalen voor bijvoorbeeld een persoonlijke lening. Dit gezegd hebbende geldt voor menig aantal kredietnemers dat ze vergeten dat ze bij een persoonlijke lening nog geconfronteerd kunnen worden met menig aantal extra kosten. Dit is bij een doorlopend krediet niet het geval. De flexibele kredietvoorwaarden van deze kredietvorm voorkomen bijvoorbeeld dat je als kredietnemer extra kosten moet betalen wanneer je:

 1. Tussentijds reeds afgeloste bedragen terug wenst op te vragen
 2. Tussentijds meer wenst af te betalen dan oorspronkelijk werd overeengekomen

Op het moment dat je vroegtijdig af wil geraken van je persoonlijke lening en je deze tussentijds extra wenst af te lossen zal dit je zo goed als altijd op een bepaalde boete komen te staan. Wanneer je de keuze maakt om een doorlopend krediet af te sluiten geldt dit niet. Je kan in principe zo vaak als je maar wil eerder afbetaalde bedragen terug opvragen of extra aflossen van het openstaande bedrag. Dit is een belangrijk verschil om bij stil te blijven staan. Voor menig aantal kredietnemers geldt namelijk dat ze dit aspect niet mee in de weegschaal leggen wanneer ze een keuze moeten maken tussen het doorlopend krediet en de persoonlijke lening.

Veelgestelde vragen over het doorlopend krediet

Kan ik mijn doorlopend krediet tussentijds boetevrij aflossen?

Een vaak gestelde vraag met betrekking tot het doorlopend krediet heeft te maken met het feit of je deze tussentijds kan aflossen. Indien dit mogelijk is kan dit dan ook boetevrij of dient er toch een bepaalde kost voor te worden betaald? Wel, in eerste instantie geldt voor het doorlopend krediet dat je eigenlijk over een flexibele kredietlijn komt te beschikken. Dit betekent dat je niet alleen naar hartenlust afbetaalde bedragen terug kan opvragen, daarnaast is het ook mogelijk om tussentijds extra af te lossen. Dit zonder dat je rekening moet houden met een bepaalde boete. Eventueel is het mogelijk dat jouw kredietverstrekker hier andere voorwaarden op nahoudt, maar de kans is klein.

Het tussentijds boetevrij kunnen aflossen van een doorlopend krediet is één van de belangrijkste voordelen waarover je als kredietnemer beschikt ten opzichte van de persoonlijke lening. Heb je op een bepaald moment te veel terugbetaald en blijkt dan ook dat je terug behoeften hebt aan een stukje van de afbetaalde bedragen? Dan kan je deze gewoon meteen terug opvragen.

Waarvoor kan ik een doorlopend krediet allemaal afsluiten?

Je kan een doorlopend krediet omwille van verschillende redenen en in diverse situaties afsluiten. In eerste instantie is het bijvoorbeeld mogelijk dat je dringend bepaalde verbouwingen dient uit te voeren aan je woning waar je niet voldoende beschikbare financiële middelen voor hebt. Omdat verbouwingen snel duurder kunnen uitvallen dan in eerste instantie verwacht is het vrij risicovol om hiervoor te kiezen voor een standaard, persoonlijke lening.

Bij deze kredietvorm krijg je immers vanaf het begin de beschikking over een bepaald geldbedrag welke je vervolgens in vastgestelde termijnen moet terugbetalen. Reeds afbetaalde bedragen kan je niet meer opvragen. Dat is wel zo bij een doorlopend krediet waardoor eventuele extra werken niet meteen een probleem opleveren.

Het afsluiten van een doorlopend krediet is in de praktijk ook een ongelofelijke populaire keuze bij mensen die zichzelf even wat meer financiële ademruimte willen geven. Het is bijvoorbeeld best mogelijk dat je net bent geconfronteerd met een aantal niet onaanzienlijke kosten. Misschien hebben bijvoorbeeld net je koelkast en je wasmachine het wel begeven waardoor je helemaal geen geld meer overhoudt om bijvoorbeeld de boodschappen aan het eind van de maand te kunnen betalen. Het spreekt voor zich dat je hiervoor een oplossing zal willen zoeken.

De flexibele voorwaarden die zijn verbonden aan het doorlopend krediet zorgen ervoor dat ze de perfecte oplossing kan bieden voor een financieel mindere periode. Heb je even behoeften aan wat extra geld en kan je de volgende maand weer wat extra’s missen? Dan beschik je door middel van het doorlopend krediet altijd over een financiële stok achter de deur.

Is een doorlopend krediet met vaste rente mogelijk?

Eén van de verschillen tussen een doorlopend krediet en een persoonlijke lening heeft betrekking tot het soort rente waar gebruik van wordt gemaakt. In het geval van een persoonlijk krediet is het zo dat er doorgaans altijd sprake is van een vastgestelde rente. Deze moet ervoor zorgen dat de kredietnemer op geen enkel ogenblik tegen financiële verrassingen aan kan lopen. Aan de kant beschermt een vaste rente tegen een potentiële stijging van de marktrente, maar anderzijds zorgt ze er ook voor dat je niet kan genieten van een mogelijks nog verder dalende rente.

Voor een doorlopend krediet geldt dat er geen sprake is van een vaste rente. In plaats daarvan wordt er bij dit type van krediet gekozen voor een variabele rente. Dit betekent dat de kosten die je moet betalen op het geleende bedrag kunnen variëren afhankelijk van de marktomstandigheden. Daalt de marktrente? Dan zal de rente op je doorlopend krediet wellicht ook enigszins zakken. Stijgt de marktrente echter? Dan kan dat er zomaar voor zorgen dat je doorlopend krediet een stuk duurder wordt. Dit is dus wel iets om rekening mee te houden.

Het is in de praktijk niet mogelijk om te kiezen voor een doorlopend krediet met een vaste rente. In principe zouden kredietverstrekkers deze mogelijkheid kunnen aanbieden, maar de kans dat ze dat gaan doen is ongelofelijk klein. Dit is het gevolg van het feit dat een doorlopend krediet voor een ongelofelijk lange periode kan blijven doorlopen. Mocht de kredietverstrekker er dan voor kiezen om een vaste rente aan te bieden zou hij zich daarmee met een stevig verlies kunnen opzadelen. Dit is de belangrijkste reden waarom er bij een doorlopend krediet altijd sprake is van een variabele rente.

Hoeveel kan ik lenen met een doorlopend krediet?

De flexibiliteit waar een doorlopend krediet over beschikt zorgt er in de praktijk voor dat het bedrag dat je ermee kan lenen enigszins lager ligt in vergelijking met het maximumbedrag bij een persoonlijke lening. Dit is eigenlijk ook niet meer dan logisch en vormt in de praktijk bovendien geen enkel probleem. Het is immers zo dat je eerder afbetaalde bedragen gewoon terug eenvoudig kan opvragen. Dit betekent dat je eigenlijk helemaal geen behoeften hebt aan een groter kredietbedrag. In het merendeel van de gevallen zorgen de flexibele voorwaarden voor meer dan voldoende ademruimte.

Hoeveel je precies kan lenen met een doorlopend krediet zal worden bepaald door je financiële situatie. Er zal door de kredietverstrekker worden gekeken naar de inkomsten waarover je beschikt evenals naar de kosten die je op periodieke basis dient te betalen. Een bepaald percentage van het verschil tussen de inkomsten en de vaste kosten mag worden aangewend voor het afbetalen van een krediet. Uiteraard wordt er hierbij ook rekening gehouden met de gezinssituatie.

Net zoals geldt voor een persoonlijke lening is het doorgaans zo dat je geen specifieke offertes of aankoopfacturen hoeft voor te leggen voor het doorlopend krediet. Dit betekent dat mensen ook de mogelijkheid hebben om zichzelf gewoon even wat extra financiële ademruimte te verschaffen met behulp van dit krediet. Of je nu dus met andere woorden een grote aankoop hebt gepland of je bepaalde werkzaamheden wil laten uitvoeren of gewoon wat meer ademruimte wil realiseren, het is allemaal mogelijk wanneer je overgaat tot het aanvragen van een doorlopend krediet.

Conclusie; het doorlopend krediet is een uiterst flexibele kredietvorm

Voor heel wat mensen en in menig aantal situaties geldt dat de lineaire kredietvoorwaarden van bijvoorbeeld een persoonlijke lening helemaal niet interessant zijn. Enerzijds mogen deze voorwaarden dan zorgen voor een lage rente, tegelijkertijd maken ze ook het risico om tegen een boete aan te lopen aanzienlijk groter. Voor menig aantal mensen die een persoonlijke lening afsluiten geldt dat ze minstens één keer niet over de mogelijkheid beschikken om aan hun periodieke betalingen te voldoen. Bij een doorlopend krediet is dit geen enkel probleem. In het geval van een persoonlijke lening betekent dit meteen dat je tegen extra kosten aan zal lopen.

Het doorlopend krediet is een uiterst flexibele kredietvorm
Flexibele kredietvorm.

In menig aantal situaties is het zo dat je als kredietnemer onmogelijk precies kan voorspellen met welke kosten je zal worden geconfronteerd. Heel wat mensen kiezen er bijvoorbeeld voor om geld te lenen voor het uitvoeren van verbouwingen aan hun woning. Dat is natuurlijk best interessant, alleen dient er rekening mee te worden gehouden dat deze kosten in de praktijk niet zelden aanzienlijk hoger kunnen oplopen dan verwacht. Wanneer je er dan voor hebt gekozen om een standaard, zeer strikt krediet zoals de persoonlijke lening af te sluiten kan dat zorgen voor ernstige problemen.

Door middel van een doorlopend krediet kan je als kredietnemer altijd rekenen op precies die vrijheid en flexibiliteit die je nodig hebt om zelfs onverwachte kosten het hoofd te kunnen bieden. Zelfs wanneer je reeds een significant bedrag van de lening hebt afbetaald en je dus mogelijks niet meer over veel financiële reserves beschikt is het altijd mogelijk om terug wat geld op te vragen. Dit zorgt er voor dat je eigenlijk altijd een financiële stok achter de deur hebt. In het bijzonder wanneer je bijvoorbeeld verbouwingen gaat uitvoeren zal je kunnen vaststellen dat dit beslist geen overbodige luxe zal zijn. Het doorlopend krediet biedt op dit vlak dus een zeer belangrijke meerwaarde.

Bovenstaande is nog niet alles. Een doorlopend krediet afsluiten doe je in de praktijk ook omdat je tussentijds extra aflossingen kan doen zonder dat je daarvoor een boete moet betalen. Voor menig aantal kredietnemers geldt dat ze het liefst van allemaal zo snel mogelijk terug van hun lening verlost willen zijn. Indien je kiest voor een persoonlijke lening ben je eigenlijk verplicht om de volledige kredietperiode uit te doen. Dit althans wanneer je niet opnieuw met een boete geconfronteerd wil worden. Voor een doorlopend krediet geldt helemaal niet. Bij deze kredietvorm is het zo dat je altijd tussentijds meer kan aflossen dan standaard is afgesproken. Zo beperk je ook direct de kosten.

Voel jij je niet echt comfortabel bij de zeer strikte voorwaarden die zijn verbonden aan de persoonlijke lening? Wil je dan ook als kredietnemer graag kunnen rekenen op wat meer extra vrijheid en flexibiliteit? Dan staat het als een paal boven water dat kiezen voor het doorlopend krediet voor jou veruit de beste keuze zal zijn. Hou je bovendien het openstaande bedrag van je lening zoveel mogelijk binnen de perken? Dan zal je kunnen vaststellen dat ook de wat hoger uitvallende kosten geen enkel probleem zullen vormen.