Disclaimer

Moneybob disclaimer Nederland

Laatst bijgewerkt op 22 september 2021

Website disclaimer

De informatie die door Sterk Digital Limited (“wij”, “ons”, of “onze”) op https://www.moneybob.com (de “Site”) wordt verstrekt, is alleen voor algemene informatieve doeleinden. Alle informatie op de Site wordt te goeder trouw verstrekt, maar wij geven geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van enige informatie op de Site. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZULLEN WIJ AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE OF HET VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE DIE OP DE SITE. UW GEBRUIK VAN DE SITE EN UW VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE OP DE SITE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO.

Externe links disclaimer

De Site kan links bevatten (of u kunt via de Site worden gestuurd) naar andere websites of inhoud die toebehoort aan of afkomstig is van derden of links naar websites en functies in banners of andere reclame. Dergelijke externe links worden door ons niet onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OP ONS VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE INFORMATIE DIE WORDT AANGEBODEN DOOR WEBSITES VAN DERDEN WAARNAAR VIA DE SITE EEN LINK IS OPGENOMEN OF ENIGE WEBSITE OF FUNCTIE DIE IS OPGENOMEN IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME. WIJ ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP ENIGERLEI WIJZE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP EEN TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDE AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN.

Het tonen van leningen, creditcards of andere financiële producten, aangeboden door derden, op de website impliceert, suggereert of vormt op geen enkele wijze sponsoring, aanbeveling, mening, advies of goedkeuring van MoneyBob ten gunste/ten nadele van deze derden of hun producten. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT MONEYBOB OP GEEN ENKELE WIJZE VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INFORMATIE DIE ZIJ VAN DEZE DERDEN VERKRIJGT.UW INTERACTIE MET DERDEN WAARTOE U VIA DE WEBSITE TOEGANG HEBT, GESCHIEDT OP UW EIGEN RISICO, EN MONEYBOB IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE HANDELINGEN, OMISSIES, FOUTEN, VERKLARINGEN, GARANTIES, INBREUKEN OF NALATIGHEDEN VAN DEZE DERDEN OF VOOR ENIG PERSOONLIJK LETSEL, OVERLIJDEN, MATERIËLE SCHADE OF ANDERE SCHADE OF KOSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW INTERACTIES MET DEZE DERDEN.

Affiliates disclaimer

De Site kan links bevatten naar affiliate websites, en wij ontvangen een affiliate commissie voor elke aankoop die u doet op de affiliate website met behulp van dergelijke links. Onze filialen omvatten de volgende:

  • Awin
  • Daisycon
  • Tradetracker
  • Impact
  • Financeads

Getuigenissen disclaimer

De Site kan getuigenissen bevatten van gebruikers van onze producten en/of diensten. Deze getuigenissen weerspiegelen de levensechte ervaringen en meningen van dergelijke gebruikers. De ervaringen zijn echter persoonlijk voor die specifieke gebruikers, en zijn niet noodzakelijk representatief voor alle gebruikers van onze producten en/of diensten. Wij beweren niet, en u moet niet aannemen, dat alle gebruikers dezelfde ervaringen zullen hebben. UW INDIVIDUELE RESULTATEN KUNNEN VARIËREN.

De getuigenissen op de Site worden in verschillende vormen ingediend, zoals tekst, audio en/of video, en worden door ons gecontroleerd vooraleer ze worden geplaatst. Ze verschijnen op de Site letterlijk zoals ze door de gebruikers werden gegeven, met uitzondering van de correctie van grammatica- of tikfouten. Sommige getuigenissen kunnen zijn ingekort omwille van de beknoptheid, waar de volledige getuigenis bevatte irrelevante informatie die niet relevant is voor het grote publiek.

De meningen en opinies vervat in de getuigenissen behoren enkel toe aan de individuele gebruiker en weerspiegelen niet onze meningen en opinies. Wij zijn niet verbonden met gebruikers die getuigenissen afleggen, en gebruikers worden niet betaald of anderszins gecompenseerd voor hun getuigenissen.