Persoonlijke lening

Geld lenen kan op tal van verschillende manieren. Eén van de ongetwijfeld meest lineaire kredietvormen op de markt is de persoonlijke lening. Op deze manier geld lenen zorgt ervoor dat je kan rekenen op verschillende interessante voordelen. Niet alleen heb je de zekerheid dat je krediet tegen de eindvervaldag zal zijn afbetaald, daarnaast is het ook zo dat je als gevolg van de lineaire kredietvoorwaarden kan rekenen op zeer lage kosten.

Nog een ander voordeel heeft betrekking tot het feit dat er doorgaans geen offertes of facturen zijn vereist voor het kunnen aanvragen van deze kredietvorm. Lijkt de persoonlijke lening ook voor jou de beste keuze te zijn? Dan is het zonder meer de moeite waard om je even grondig te verdiepen in de onderstaande informatie!

Wat zijn de voordelen van een persoonlijke lening?

Er zijn menig aantal interessante voordelen verbonden aan het afsluiten van een persoonlijke lening. Zoals in de inleiding van deze pagina reeds aangegeven kan je in eerste instantie altijd rekenen op zeer toegankelijke kredietvoorwaarden. Deze zorgen ervoor dat het afsluiten van de persoonlijke lening in principe geen enkel probleem hoeft te vormen. Dit uiteraard wel op voorwaarde dat je financiële situatie de aflossingen die moeten gebeuren toestaat.

Persoonlijke lening
Persoonlijke lening.

Een tweede niet onbelangrijk voordeel is terug te vinden in de kostprijs die moet worden betaald voor het krediet. De persoonlijke lening heeft ontzettend lineaire voorwaarden wat als gevolg heeft dat er eigenlijk niet vanaf kan worden geweken. Dit zorgt ervoor dat de kredietverstrekker in principe slechts een zeer beperkt risico loopt. Dat resulteert in een intrest die aanzienlijk lager ligt in vergelijking met de kosten die worden aangerekend op bijvoorbeeld een doorlopend krediet. De impact van de intrest op de totale kostprijs van je persoonlijke lening is dus zeer beperkt.

Nog een extra voordeel waar je op kan rekenen bij de persoonlijke lening heeft betrekking tot het feit dat je deze kredietvorm voor tal van verschillende aankopen of investeringen kan gebruiken. Het is in tegenstelling tot bij menig aantal andere kredietvormen dan ook niet zo dat je bij deze verplicht bent om aankoopfacturen of offertes voor te kunnen leggen. Meer informatie over de verschillende zaken waarvoor je een persoonlijke lening kan afsluiten ontdek je verderop dit artikel.

Tussentijds aflossen bij een persoonlijke lening?

Een belangrijke vraag die door veel potentiële kredietnemers wordt gesteld heeft betrekking tot het feit of het mogelijk is om bij een persoonlijke lening tussentijdse extra aflossingen te doen of niet. Dat is een belangrijke vraag waar geen eenduidig antwoord op kan worden gegeven. Dat heeft te maken met het feit dat dit voor elke kredietverstrekker anders kan zijn. Standaard is het zo dat er in principe geen extra tussentijdse aflossingen bij een persoonlijke lening mogelijk zijn.

Dit gezegd hebbende geldt voor verschillende kredietverstrekkers dat ze dit wel aanbieden. Dit echter wel op voorwaarde dat er een bepaalde boete wordt betaald. Deze boete zorgt er in de praktijk niet zelden voor dat het eigenlijk helemaal niet meer interessant is om de lening tussentijds af te betalen.

Waarvoor een persoonlijke lening afsluiten?

Het afsluiten van een persoonlijke lening kan in principe gebeuren voor tal van uiteenlopende zaken. In eerste instantie geldt voor veel mensen dat ze door middel van deze kredietvorm bijvoorbeeld een financieel lastige situatie kunnen overbruggen. Het is altijd mogelijk dat je omwille van een bepaald voorval terecht komt in de financiële problemen. Dat is vervelend, maar gelukkig bestaan er op de financiële markt verschillende oplossingen die je kunnen helpen om het hoofd boven water te houden. De persoonlijke lening is zeker en vast één van deze oplossingen.

Een persoonlijke lening afsluiten kan je in de praktijk ook doen voor het kopen van bijvoorbeeld een auto. Voor mensen die zowel een nieuwe of een tweedehandse auto aan willen kopen kan er worden vastgesteld dat het afsluiten van het persoonlijk krediet doorgaans de financieel meest interessante mogelijkheid is die er op de markt is terug te vinden. Dit niet in het minst omdat de kosten die worden aangerekend op het krediet bijzonder beperkt zijn.

Een auto wordt vaak beschouwd als een “verloren investering” omdat de waarde er van meer dan waarschijnlijk nooit meer zal stijgen. Omwille van deze reden is het kunnen afsluiten van een zo goedkoop mogelijke autofinanciering dan ook eigenlijk een absolute must. Wel, met de persoonlijke lening kan dat perfect.

Tot slot is het zo dat je door middel van een persoonlijke lening ook geld kan lenen voor bijvoorbeeld bepaalde verbeteringswerken die uitgevoerd moeten worden aan de woning. Heel wat mensen kiezen ervoor om daarvoor te gaan lenen zodat ze hun spaargeld niet moeten aanspreken. Geldt dat ook voor jou? Dan zal je kunnen vaststellen dat gebruikmaken van de persoonlijke lening meer dan waarschijnlijk de beste keuze zal zijn.

Hou er trouwens ook rekening mee dat je wellicht aanspraak kan maken op een bepaald belastingvoordeel. Indien de verbouwingen gebeuren aan je hoofdwoning kan je de intresten op je lening dan ook inbrengen in box 1 van je belastingaangifte. Het spreekt voor zich dat ook dit bijzonder mooi meegenomen is.

Voor wie is de persoonlijke lening interessant?

De persoonlijke lening is interessant voor iedereen die graag op een zo toegankelijk en vooral voordelig mogelijke manier geld wil lenen. Belangrijk om rekening mee te houden is wel dat dit een kredietvorm is die over geen enkele flexibiliteit beschikt. Dit betekent dat je er bijvoorbeeld niet voor kan kiezen om de looptijd van het krediet zomaar te verlengen.

Daarnaast heb je in tegenstelling tot bij het doorlopend krediet ook niet de mogelijkheid om bedragen die je eerder reeds hebt afbetaald terug op te vragen. Dit zijn belangrijke aandachtspunten om bij stil te blijven staan. Heel wat mensen zien dit over het hoofd, maar lopen al snel tegen de nodige problemen aan.

Het afsluiten van een persoonlijke lening is dus in het bijzonder interessant voor mensen die er honderd procent zeker van zijn dat hun financiële situatie een periodieke afbetaling van het vast maandelijks bedrag toestaat. Voor mensen die het gevoel hebben dat ze meer gebaat kunnen zijn bij een kredietvorm met wat meer flexibele voorwaarden is het mogelijks een betere keuze om te kiezen voor het afsluiten van een doorlopend krediet. Let wel, voor deze kredietvorm geldt dat de kosten aanzienlijk hoger zijn gelegen in vergelijking met deze op een persoonlijke lening.

Hoeveel bedraagt de rente op een persoonlijke lening?

Eén van de belangrijkste redenen voor veel kredietnemers om te kiezen voor de persoonlijke lening heeft te maken met de lage rente die er op in rekening wordt gebracht. De rente persoonlijke lening kan zo laag worden gehouden omdat ook de risico’s voor de kredietverstrekker zeer beperkt zijn. Dit is het gevolg van het feit dat alle kredietvoorwaarden vastliggen en er ook niet of nauwelijks van kan worden afgeweken. Het is meteen ook omwille van deze reden dat de rente op een persoonlijke lening aanzienlijk lager ligt in vergelijking met deze op een doorlopend krediet.

Rente persoonlijke lening
Rente op een persoonlijke lening.

Voor deze laatste kredietvorm geldt namelijk dat kredietnemers over de mogelijkheid beschikken om eerder reeds afbetaalde bedragen terug op te vragen. Hierdoor kan er uiteindelijk sprake zijn van een “doodlopend krediet” in plaats van een doorlopend krediet. De kredietverstrekker wil deze extra risico’s ingedekt zien worden door hoofdzakelijk de (hoger gelegen) rente die in rekening wordt gebracht. Dit is een probleem dat je bij de persoonlijke lening dus niet hebt.

Bovenstaande gezegd hebbende is het zo dat de rente op een persoonlijke lening wel door verschillende factoren wordt beïnvloed. Het gaat hierbij in eerste instantie om de kredietverstrekker die ze aanbiedt. Denk namelijk niet dat de rente die wordt aangerekend op een persoonlijke lening is vastgesteld. Dat is namelijk niet correct. Elke kredietverstrekker kan binnen bepaalde grenzen dan ook perfect zelf bepalen hoeveel kosten zij in rekening brengt. Onder meer de zekerheid die je de kredietverstrekker als kredietnemer kan bieden speelt op dit vlak een zeer belangrijke rol.

Het spreekt voor zich dat iedereen over een andere financiële situatie beschikt. Dit is het gevolg van het verschil in inkomen, maar ook het verschil in kosten die moeten worden betaald. Des te solider je financiële situatie is, des te eenvoudiger je een persoonlijke lening zal kunnen afsluiten en des te lager ook de rente van je persoonlijke lening zal komen te liggen. Het loont dan ook zeker de moeite om te zorgen voor een stabiele financiële situatie voordat je een krediet aan gaat vragen.

Indien je wil kunnen rekenen op de laagste rente voor je persoonlijke lening zijn er dus verschillende zaken waar je aandacht aan zal moeten besteden. In eerste instantie zal je de goedkoopste kredietverstrekker moeten zien te vinden. Hiervoor kan je een vergelijking uitvoeren tussen de verschillende kredietverstrekkers die een persoonlijke lening aanbieden. Daarnaast zal je er dus ook voor willen zorgen dat je de bank of andere kredietverstrekker kan overtuigen van je financiële mogelijkheden. Alleen op deze manier kan je met zekerheid rekenen op de laagst mogelijke kosten.

Hoe een persoonlijke lening vergelijken?

Een persoonlijke lening vergelijken lijkt op het eerste zicht kinderspel. Toch blijkt in de praktijk doorgaans al vrij snel dat dit helemaal niet het geval is. Vaak is het dan ook zo dat mensen verschillende zaken over het hoofd zien wat als gevolg heeft dat men mogelijks toch niet de meest interessante persoonlijke lening afsluit. Dat is natuurlijk zonde. Dit brengt ons meteen bij de volgende vraag, namelijk hoe je een dergelijk krediet dan wel precies moet vergelijken. In ieder geval moet je stil blijven staan bij de onderstaande zaken:

  1. Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk kredietverstrekkers meeneemt in je vergelijking
  2. Controleer of de kredietvoorwaarden bij alle kredietverstrekkers wel dezelfde zijn

Het gebeurt in de praktijk behoorlijk vaak dat potentiële kredietnemers ervoor kiezen om een vergelijking uit te voeren tussen slechts een handvol kredietverstrekkers. Natuurlijk zal je dan volgens de vergelijking de goedkoopste optie vinden, maar is deze ook echt de beste keuze? Mogelijks is het namelijk zo dat er nog een bank of andere financiële instelling is welke je toch nog een interessanter aanbod kan doen. Omwille van deze reden moet je er absoluut zeker van zijn dat er zoveel mogelijk partijen die je een persoonlijke lening kunnen aanbieden mee opgenomen worden in de vergelijking.

Naast bovenstaande dien je er ook rekening mee te houden dat de kredietvoorwaarden van een persoonlijke lening niet altijd honderd procent dezelfde zijn bij verschillende kredietverstrekkers. Een bekend punt waarop er sprake kan zijn van een niet onaanzienlijk verschil heeft betrekking tot de mogelijkheid om tussentijds extra af te lossen. Voor menig aantal kredietverstrekkers geldt dat ze deze mogelijkheid niet aanbieden bij een persoonlijk krediet.

Voor andere partijen geldt dat deze mogelijkheid wel wordt aangeboden, maar dan uitsluitend wanneer er een bepaalde boete voor wordt betaald. Deze boete kan doorgaans als gevolg hebben dat het niet langer financieel interessant is om een tussentijdse aflossing te doen. Dit is dus zeker iets om naar te kijken.

Een persoonlijke lening vergelijken op de website van een kredietverstrekker?

Je zal kunnen vaststellen dat er verschillende kredietverstrekkers op de markt zijn terug te vinden die hun eigen website de mogelijkheid aanbieden om hun persoonlijke lening te vergelijken. In dit geval wordt de eigen persoonlijke lening dan afgewogen tegen deze van de (belangrijkste) concurrenten. Het spreekt echter voor zich dat een dergelijke vergelijking natuurlijk niet helemaal objectief is.

De kredietverstrekker in kwestie zal namelijk alles in het werk stellen om diens eigen krediet als beste uit de vergelijking te laten komen. Dat kan je de partij in kwestie uiteraard ook niet echt kwalijk nemen. Wil je echter een echt neutraal beeld krijgen van de beste kredietverstrekker met de interessantste voorwaarden en de laagste kosten? Dan is echt objectief je potentiële persoonlijke lening vergelijken toch zeker en vast een veel betere keuze.

Een persoonlijke lening berekenen hoeft niet moeilijk te zijn

Voordat je een bepaalde kredietvorm zal afsluiten spreekt het voor zich dat je, je altijd goed bewust zal willen zijn van twee verschillende zaken. Het gaat hierbij concreet om:

  • Hoe het verloop van het krediet er precies uit zal komen te zien
  • Hoeveel kosten je voor het krediet in kwestie zal moeten betalen

De beste manier om dit te kunnen achterhalen is bijvoorbeeld je persoonlijke lening berekenen. Het uitvoeren van een dergelijke berekening lijkt op het eerste zicht misschien niet zo eenvoudig, maar in de praktijk valt dit ongelofelijk goed mee. In het merendeel van de gevallen is het zelfs mogelijk om een dergelijke berekening uit te voeren gewoon rechtstreeks op de website van de kredietverstrekker.

De zaken die je wel moet weten voor het uitvoeren van een dergelijke vergelijking zijn degene die we hieronder voor je op een rijtje hebben gezet:

Eventueel zal er je ook nog worden gevraagd naar het verschil in rentevoet. Kies jij bijvoorbeeld voor een vaste rente of kies je eerder voor een variabele rentevoet? Je dient er rekening mee te houden dat dit op het einde van de rit een significant verschil kan betekenen. Door te kiezen voor een vaste rentevoet ben je, je vanaf de start van je krediet bewust van de exacte kosten die eraan verbonden zullen zijn. Kies je voor het afsluiten van een variabele rentevoet? Dan zullen die kosten (binnen bepaalde limieten) mee fluctueren met de markt.

Vergis je niet, ondanks het feit dat het hierbij gaat om een zeer lineaire kredietvorm blijft je toekomstige persoonlijke lening berekenen altijd een absolute aanrader. Alleen op deze manier weet je immers precies wat je van je krediet kan verwachten en vooral wat niet.

Let op het verschil tussen een vaste en variabele rentevoet!

Bij een persoonlijke lening berekenen dien je, je er wel van bewust te zijn dat deze kredietvorm met twee verschillende soorten rentevoeten kan worden afgesloten. We maken hierbij een onderscheid tussen enerzijds de vaste rentevoet en anderzijds de variabele rentevoet. Voor beide opties geldt dat ze interessant kunnen zijn. In het merendeel van de gevallen geldt voor kredietnemers evenwel dat ze bij een persoonlijke lening kiezen voor het afsluiten van een vaste rentevoet. Dit wordt echter eveneens bepaald door de actuele marktomstandigheden waarvan sprake is.

Een vaste rentevoet is in principe voor je persoonlijke lening alleen maar de beste keuze wanneer de marktrente op het moment van afsluiten echt laag staat. Is er sprake van een hoge rente en zijn de vooruitzichten een stuk positiever omdat er een rentedaling wordt verwacht? In dat geval kan het bij een persoonlijke lening berekenen mogelijks ook interessant zijn om even te kijken naar de kosten die het afsluiten van een krediet met een variabele rente met zich meebrengt.

Een persoonlijke lening aanvragen

Wil je graag een persoonlijke lening aanvragen? Dan spreekt het voor zich dat je daarbij met verschillende zaken rekening zal moeten houden. Allereerst zal je kunnen vaststellen dat het bijvoorbeeld een absolute vereiste is om eerst even voorafgaand aan je aanvraag zelf je financiële situatie grondig door te nemen. Veel mensen doen dit niet waardoor hun kredietaanvraag eigenlijk maar weinig kans op slagen heeft.

Persoonlijke lening aanvragen
Een persoonlijke lening aanvragen.

Door zelf even goed te bekijken hoeveel je afbetalingscapaciteit bedraagt zal je bijvoorbeeld meteen kunnen achterhalen hoeveel slaagkans je aanvraag heeft.

Wanneer je bovenstaande hebt gedaan is het natuurlijk tijd geworden om je aanvraag in te dienen. Bij een persoonlijke lening aanvragen dien je er rekening mee te houden dat je over de informatie dient te beschikken die hieronder staat aangegeven:

  • Het exacte bedrag dat je wenst te lenen
  • De looptijd van de persoonlijke lening
  • Of je wenst te kiezen voor een vaste of voor een variabele intrest

Aan de hand van de bovenstaande informatie kan uiteindelijk je kredietaanvraag worden ingediend. Wanneer de aanvraag door de kredietverstrekker is ontvangen zal deze eerst nog een bepaalde controle willen uitvoeren. Hij zal dan ook in eerste instantie bekijken of je financiële situatie het al dan niet mogelijk maakt om te voldoen aan de maandelijkse afbetalingen.

Is dat het geval? Dan wordt er ook nog een BKR-toetsing uitgevoerd. Deze toetsing moet aan het licht brengen of de potentiële kredietnemer bijvoorbeeld reeds over (achterstallige) schulden beschikt of niet. Wanneer de volledige controle is uitgevoerd kan het aangevraagde krediet dan vervolgens aan je worden verstrekt. Dit uiteraard op voorwaarde dat er geen lijken uit de kast vallen.

Een persoonlijke lening aanvragen kan je tot slot ook doen in heel wat verschillende situaties. Veel mensen kiezen voor deze kredietvorm wanneer ze bijvoorbeeld een nieuwe auto wensen te kopen, maar ook voor het uitvoeren van bepaalde verbouwingen kan deze kredietvorm worden aangewend. Daarnaast geldt voor de persoonlijke lening eveneens dat ze een prima kredietvorm is voor mensen die gewoon even wat financiële ademruimte nodig hebben.

Misschien heb je bijvoorbeeld wel net enkele grote kosten moeten maken in je woning waardoor je reserves uitgeput zijn geraakt. In dat geval kan een persoonlijke lening afsluiten je even uit de behoeften helpen.

Dit laatste wordt mogelijk gemaakt door het feit dat er bij een persoonlijke lening aanvragen geen specifieke documenten worden gevraagd die de aankoop van een bepaald goed aantonen. Zo dien je bijvoorbeeld geen offertes voor te kunnen leggen en is het ook niet verplicht om over een factuur te beschikken. Let wel, wanneer het gaat om de aankoop van een auto kan dit eventueel wel het geval zijn. In deze situatie hoeft dat echter uiteraard ook helemaal geen probleem te zijn.

Veelgestelde vragen over persoonlijke leningen

Wat is een persoonlijke lening?

Een persoonlijke lening is een kredietvorm waarbij het verloop van begin tot eind is vastgesteld. Als kredietnemer dien je er dan ook rekening mee te houden dat er niet van de kredietvoorwaarden kan worden afgeweken. Wel is het zo dat je doorgaans over de mogelijkheid beschikt om een keuze te maken tussen twee verschillende soorten intresten. Zo kan je kiezen voor een vastgestelde intrest en voor een flexibele intrest. Voor deze eerste geldt dat ze gedurende de volledige looptijd van de kredietovereenkomst is vastgesteld.

Dit dus niet alleen wanneer de marktrente daalt, maar ook wanneer ze stijgt. Voor de flexibele intrest geldt dat ze altijd wordt bepaald door de geldende marktintrest. Stijgt deze op een bepaald ogenblik dus exponentieel? Dan zou dat er zomaar voor kunnen zorgen dat jouw persoonlijke lening in één klap een behoorlijk stuk duurder kan worden.

Hou er bovendien ook rekening mee dat de strikte voorwaarden van de persoonlijke lening kunnen voorkomen dat je tussentijds (boetevrij) extra kan aflossen. Mogelijks kan je wel extra aflossen, maar zal dit zo’n hoge kosten met zich meebrengen dat dit eigenlijk helemaal niet meer interessant is.

Een persoonlijke lening voor verbouwing afsluiten of niet?

Wil je graag geld lenen voor het uitvoeren van verbouwingswerken aan je woning? In dat geval zijn er verschillende mogelijkheden die je kan benutten. In principe zou je er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om het bedrag extra in je hypothecaire lening te stoppen. In het bijzonder wanneer het gaat om kleine verbouwingen zal echter al snel duidelijk worden dat er hier veel te hoge kosten aan verbonden zijn.

Een potentieel interessant alternatief kan dan zijn om een persoonlijke lening voor je verbouwing af te sluiten. Dit is interessant omwille van verschillende redenen, namelijk:

1. Je bent niet verplicht om aankoopfacturen voor te leggen dus je kan wat marge inbouwen
2. Het is onder voorwaarden mogelijk om de rente af te trekken in box 1

De persoonlijke lening is een kredietvorm waarbij er doorgaans niet wordt gevraagd om aankoopfacturen of offertes voor te kunnen leggen. Iedereen die al eens verbouwingen heeft gedaan weet dat extra kosten altijd op de loer liggen. Wanneer je dan uitsluitend het bedrag van bijvoorbeeld de offerte kan lenen brengt dat al snel een aardig risico met zich mee. Door te kiezen voor het afsluiten van een persoonlijke lening kan je altijd een beetje extra marge voorzien.

Kiezen voor een persoonlijke lening verbouwing kan ook interessant zijn omdat je in bepaalde situaties kan rekenen op een fiscaal voordeel. Het is bijvoorbeeld zo dat je de rente over je persoonlijke lening kan aftrekken in box 1 van je belastingaangifte. Dit is echter uitsluitend het geval wanneer het gaat om verbouwingen aan de hoofdwoning. Gaat het om verbouwingen die gebeuren aan bijvoorbeeld je vakantiehuis? Dan kan je de rente in box 1 niet aftrekken.

Hou er ook rekening mee dat de persoonlijke lening niet mag worden afgesloten voor het kopen van spullen die je kan meeverhuizen naar een andere woning… althans dat mag wel, maar ook dan mag de rente niet worden afgetrokken in box 1 van je belastingaangifte.

Kan je een persoonlijke lening voor een auto afsluiten?

Kan je met een persoonlijke lening een auto financieren? Het antwoord is een volmondige ja! Dit geldt overigens niet alleen voor een nieuwe auto, maar ook voor een tweedehands voertuig. Door ervoor te kiezen om geld te lenen voor de aankoop van je auto door middel van een persoonlijke lening zijn er best een aantal voordelen waar je op kan rekenen. In vergelijking met een operationele leasing zal je bijvoorbeeld kunnen vaststellen dat je vanaf het begin de eigenaar bent van het voertuig. Dit is toch altijd net een fijner gevoel.

Op deze manier betaal je namelijk echt je eigen auto af in plaats van een soort van huur te betalen aan een leasingbedrijf. De lage intrest die doorgaans wordt aangerekend op een persoonlijke lening auto zorgt er bovendien eveneens voor dat je, je gloednieuwe voertuig kan kopen tegen zeer beperkte kosten.

Goed om te weten is dat de kredietvoorwaarden van een persoonlijke lening auto van A tot Z zijn vastgesteld. Dit brengt zowel voor- als nadelen met zich mee. Het nadeel is dat je eerder afgeloste bedragen niet meer terug kan opvragen. Het belangrijkste voordeel schuilt echter in de zekerheid die er op deze manier wordt geboden. Heel wat mensen die er bijvoorbeeld voor kiezen om een doorlopend krediet af te sluiten worden geconfronteerd met onverwachte gebeurtenissen of extra kosten.

Dat is bij een persoonlijke lening uitgesloten. In het bijzonder wanneer je kiest voor het afsluiten van een persoonlijke lening voor een auto met een vaste intrestvoet zal je kunnen vaststellen dat je elk mogelijk risico kan uitsluiten. Het enige waar je rekening mee moet houden is dat tussentijds extra aflossen meer dan waarschijnlijk niet boetevrij tot de mogelijkheden behoort.

Hoeveel kan ik lenen met een persoonlijke lening?

Eén van de eerste vragen die zowat elke kredietnemer zich stelt die van plan is om een krediet af te sluiten is “hoeveel kan ik lenen met een persoonlijke lening”? Deze vraag kunnen we hier op deze pagina niet zomaar beantwoorden omdat ze afhankelijk is van een groot aantal verschillende factoren. Er zal door de bank grofweg worden gekeken naar twee verschillende zaken, namelijk:

1. De hoeveelheid aan inkomsten waarover je beschikt
2. De vaste kosten die door jou moeten worden betaald

Wanneer het verschil tussen beiden duidelijk is geworden betekent dit nog niet dat je dit bedrag voor de volle honderd procent kan aanwenden om een persoonlijke lening mee af te betalen. Er moet bijvoorbeeld nog een beetje marge worden ingebouwd voor het kunnen betalen van onverwachte (extra) kosten. Daarnaast spreekt het voor zich dat je ook moet eten en drinken en wellicht ook wat brandstof in je auto moet doen.

Voor elke bank geldt dat zij haar eigen marge kan hanteren. Komt de afbetaling voor het bedrag dat je wenst te lenen te hoog uit? Dan zou je eventueel nog een langere aflossingsperiode kunnen overwegen. Hierdoor zal je uiteindelijk natuurlijk wel hogere kosten moeten betalen. Het is dus een beetje afwegen wat voor jou de beste optie is.

Is de rente van een persoonlijke lening aftrekbaar?

De rente van een persoonlijke lening is in bepaalde gevallen aftrekbaar van je belastingen. In box 1 van je belastingaangifte kan de rente van de persoonlijke lening worden afgetrokken op voorwaarde dat het geleende geld is gebruikt voor het uitvoeren van verbeteringen aan de woning. Ook wanneer het geld is gebruikt voor het kopen van vastgoed kan de rente worden ingebracht. Let wel, dit geldt uitsluitend voor de hoofdwoning. Wanneer het gaat om bijvoorbeeld verbeteringswerken aan een vakantiehuis mag de rente niet worden afgetrokken.

In principe is het bovendien ook zo dat je zaken die je hebt betaald met de lening niet mee mag kunnen nemen wanneer je gaat verhuizen. Koop je dus met andere woorden nieuwe meubels? Dan mag je de rente over de persoonlijke lening niet aftrekken in box 1 van je belastingaangifte. Ook hier moet je zeker rekening mee houden.

Bovenstaande is niet het enige fiscale voordeel waar je mogelijks aanspraak op kan maken wanneer je een persoonlijke lening gaat afsluiten. Er is namelijk in je belastingaangifte ook sprake van box 3. In bepaalde gevallen is het mogelijk om de rente die je niet mag aftrekken in box 1 alsnog af te trekken in box 3. In deze box zal je uitsluitend belastingen betalen over je spaargeld en je vermogen.

Voor het jaar 2021 geldt dat, wanneer je ten minste over 3.000 euro (voor fiscale partners 6.000 euro) aan openstaande schulden beschikt, je de openstaande leenbedragen mag aftrekken van de spaargelden en beleggingen waarover je beschikt. Op deze manier zal je uiteindelijk minder belastingen dienen te betalen over je vermogen. Ook dit kan uiteraard mooi meegenomen zijn.

Welke documenten heb ik nodig voor een persoonlijke lening?

Er zijn verschillende documenten die relevant kunnen zijn voor de persoonlijke lening die je wenst af te sluiten. Welke documenten je exact voor zal moeten leggen kan afhankelijk zijn van de kredietverstrekker in kwestie. In ieder geval zal je de volgende documenten moeten voorleggen:

1. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs
2. Een recente loonstrook die je inkomsten bewijst

Naast bovenstaande is het zo dat er ook vaak een bankafschrift wordt gevraagd waar niet alleen je inkomen op bijgeschreven wordt, maar ook je woonlasten van worden afgeboekt. Is er sprake van reeds lopende kredieten bij een andere kredietverstrekker? Dan zal er je worden gevraagd om aan te geven welke bedragen er voor die lening nog openstaan. Het spreekt namelijk voor zich dat de aflossingen die daarvoor dienen te gebeuren mee zullen worden opgenomen in de eindconclusie van de nieuwe kredietverstrekker.

Ook deze zullen immers naast de nieuwe aflossing nog moeten worden betaald. Hoe korter de resterende looptijd van de lening des te minder uiteraard de impact zal zijn van deze aflossingen. Toch zijn ze zeker een factor om rekening mee te houden.

Zorg er in de praktijk altijd voor dat je precies weet welke documenten jouw specifieke kredietverstrekker vereist voor het kunnen toekennen van een persoonlijke lening. Eén of meerdere documenten niet bijhebben of niet tijdig kunnen aanleveren kan namelijk wantrouwen opwekken.

Bovendien spreekt het voor zich dat dit ook een vlotte afhandeling van je kredietaanvraag niet ten goede komt. In ieder geval, wanneer je rekening houdt met de hierboven aangehaalde documenten ben je doorgaans goed voorbereid voor wat het aanvragen van je persoonlijke lening betreft.

Hoelang duurt de aanvraag van een persoonlijke lening?

De tijd die is vereist voor het aanvragen van een persoonlijke lening wordt in de praktijk door verschillende factoren beïnvloed. In eerste instantie moet je als potentiële kredietnemer natuurlijk de aanvraag indienen voor een persoonlijke lening. Om deze aanvraag te kunnen doen dien je in het bezit te zijn van verschillende informatie. Het gaat hierbij om:

– Het doel waarvoor je wenst te lenen
– Je persoonsgegevens
– De inkomsten waarover je beschikt
– De vaste lasten die je moet betalen

Wanneer je de aanvraag voor je persoonlijke lening hebt gedaan zal de potentiële kredietverstrekker deze in behandeling nemen en een offerte voorbereiden. In het bijzonder zal er nu worden afgetoetst of je als mogelijke kredietnemer wel in staat bent om te voldoen aan de afbetalingsvoorwaarden voor het aangevraagde krediet. Dit wordt afgetoetst op basis van je inkomsten en kosten en uiteraard wordt er ook een BKR-toetsing uitgevoerd. Deze beoordeling verloopt vrij vlot en neemt doorgaans niet meer dan één werkdag in beslag.

Finaal moet je als kredietnemer bij goedkeuring van de aangevraagde persoonlijke lening uiteraard nog je akkoord geven. Eenmaal dit is gebeurd is de aanvraagfase eigenlijk afgerond. Het aangevraagde kredietbedrag zal dan zo snel mogelijk door de kredietverstrekker op je bankrekening worden overgemaakt. Afhankelijk van de kredietverstrekker in kwestie neemt dit gemiddeld tussen de één en vijf werkdagen in beslag. Vaak staat het geld echter de volgende dag al op je bankrekening.

Alles bij elkaar gezien verloopt het aanvragen en toegekend krijgen van een persoonlijke lening behoorlijk vlot. Veel is ook afhankelijk van hoe keurig en snel je als potentiële kredietnemer de vereiste documenten aanlevert. In het bijzonder wanneer er sprake is van een online persoonlijke lening zal je kunnen vaststellen dat de afwikkeling ervan vaak ongelofelijk snel kan gebeuren. Dat is natuurlijk mooi meegenomen wanneer je het aangevraagde kredietbedrag snel nodig hebt.

Conclusie; de persoonlijke lening is een veilig en voordelig krediet

Sinds jaar en dag staat de persoonlijke lening erom bekend de meest veilige manier te zijn om geld te lenen. Dit in eerste instantie omdat alle voorwaarden van het krediet van bij het begin zijn vastgelegd. De strikte kredietvoorwaarden laten bovendien ook helemaal geen ruimte om hiervan af te wijken. Daarmee weet de persoonlijke lening zich te onderscheiden ten opzichte van bijvoorbeeld het doorlopend krediet. Ondanks het feit dat er aan de start ook bij deze laatste bepaalde voorwaarden worden opgesteld is het zo dat hier gedurende de looptijd van kan worden afgeweken.

De strikte kredietvoorwaarden waarvan sprake is bij de persoonlijke lening zorgen ervoor dat er aan deze kredietvorm zowel voor- als nadelen zijn verbonden. Wat de voordelen betreft kunnen we vaststellen dat dit krediet gegarandeerd de laagste kosten weet aan te rekenen. Voor heel wat kredietnemers is dit het belangrijkste punt waar ze rekening mee willen houden bij het aanvragen van een lening. Wanneer dat ook geldt voor jou zal je kunnen vaststellen dat de persoonlijke lening voor jou gegarandeerd de meest interessante keuze zal zijn.

Bovendien ben je er ook van verzekerd dat het geleende bedrag op de eindvervaldag van het krediet is afgelost. Op deze manier kan je heel wat vervelende verrassingen het hoofd bieden.

Toch zijn er niet alleen maar voordelen verbonden aan het afsluiten van een persoonlijke lening. De zeer lineaire voorwaarden waarvan sprake is bij deze kredietvorm mogen dan zorgen voor een zeer lage kostprijs, tegelijkertijd laten ze ook weinig ruimte voor afwijkingen. Zo is het bijvoorbeeld bij een persoonlijke lening niet mogelijk om reeds afbetaalde bedragen terug op te vragen.

Bovendien zal je ook kunnen vaststellen dat boetevrij tussentijds aflossen veelal niet tot de mogelijkheden behoort. Dit gezegd hebbende is dit wel afhankelijk van de kredietverstrekker in kwestie. Het is dus best mogelijk dat jouw kredietverstrekker dit wel aanbiedt.

Alles bij elkaar gezien mag het duidelijk zijn dat de persoonlijke lening een interessante en vooral voordelige kredietvorm is die je in heel wat verschillende situaties kan helpen. Geld lenen met behulp van deze kredietvorm is dan ook mogelijk wanneer je bijvoorbeeld een auto wenst te kopen, maar ook wanneer je bijvoorbeeld een verbouwing wenst te financieren en ga zo maar door.