Groot pensioenfonds stopt met fossiele beleggingen

Het pensioenfonds PFZW is gestopt met beleggingen in de olie- en gasmarkt. Aandelen van grote partijen als BP en Shell zijn afgestoten. In totaal gaat het om belangen in 310 bedrijven en een waarde van 2,8 mkiljard euro. PZFW is het pensioenfonds voor zorg en welzijn. De plannen om deze investeringen af te stoten waren langere tijd gelden al bekendgemaakt. Inmiddels wordt alleen nog in zeven bedrijven in de olie- en gassector belegd die wel een overtuigende klimaatstrategie kunnen overleggen belegd.

Andere insteek

De bedrijven die nog wel tot het pakket beleggingen van PFZW behoren lopen voorop in de energiesector. Het zijn bedrijven die overtuigend bezig zijn met het omschakelen van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen. Zo wordt veel gewerkt met zonne-energie en met biobrandstoffen. De bedrijven hebben bovendien ambitieuze doelstellingen voor de klimaatoplossingen in 20230. Ook is één van de bedrijven waarin belegd wordt een dienstverlener die diensten biedt voor alternatieven voor fossiele brandstoffen. Deze andere insteek is voor het pensioenfonds een belangrijke reden om juist wel in deze bedrijven te blijven beleggen in tegenstelling tot de 310 die het heeft afgestoten in de afgelopen periode.

Overleg met bedrijven

De desinvesteringen betekenen het einde van het programma dat PFZW de afgelopen twee jaar volgde. In dat programma was eerst ruimte voor dialoog met de bedrijven. Als aandeelhouder probeerde het pensioenfonds de bedrijven aan te sporten om betere oplossingen voor het klimaatvraagstuk te bieden. Daarbij moest worden ingezet op een schonere energiemix. De bedrijven die dit niet kunnen bieden, waaronder grote aanbieders zoals BP en Shell zijn daarom nu afgestoten door het pensioenfonds. Het geld van deze beleggingen wordt nu op een andere manier geïnvesteerd door het pensioenfonds. 

Onvoldoende bereidheid

Als aandeelhouder in de bedrijven in de olie- en gassector was het pensioenfonds de afgelopen jaren actief bezig met het beïnvloeden van het beleid. Daaruit is duidelijk naar voren gekomen dat de meeste bedrijven die zich met fossiele brandstoffen bezighouden onvoldoende bereid zijn om zaken anders aan te pakken en meer duurzaam met energie willen omgaan. Dit trage tempo is dan ook een belangrijke reden om de investeringen in deze bedrijven te willen opzeggen. De zeven bedrijven die zijn overgebleven tonen wel bereidheid om snel stappen te maken. Deze bedrijven zijn dus wel interessant om nog in te beleggen. Al vindt het pensioenfonds het wel teleurstellend dat het er slechts zeven van de 317 zijn.

Aandacht op afnemers van energie

Het is nu voor PFZW belangrijk om zich te richten op grote afnemers van fossiele brandstoffen. Denk dan bijvoorbeeld aan elektriciteitsbedrijven. Ook producenten die veel CO2 uitstoten vallen hieronder. Het is voor het pensioenfonds belangrijk dat ook deze bedrijven met een ambitieuze energietransitie aan de slag gaan. Om op die manier de doelstellingen van het Parijsakkoord te kunnen behalen. De belegger wil een klimaat-neutrale beleggingsportefeuille in 2050. Dat moet stapsgewijs gebeuren, van 50% in 2030 naar 100% in 205 voor aandelen vastgoed en andere beleggingen. Daarom zullen in de komende jaren nog meer van deze stappen volgen in de beleggingsstrategie van het pensioenfonds.