Straattaal voor geld

Binnen de straattaal zijn er voor heel wat woorden die we allemaal wel kennen heel wat alternatieven verschenen. Dit geldt ook voor het woord geld. Wanneer je niet bekend bent met straattaal is de kans ongelofelijk groot dat je nog nooit eerder van deze woorden hebt gehoord. Toch kunnen ze zeker interessant zijn om te ontdekken. Wil jij ook graag jezelf een stukje straattaal aanleren? Zou je dan ook graag vooral graag te weten willen komen welke bijzondere alternatieve woorden er bestaan als straattaal voor geld? Dat is precies wat we je op deze pagina laten ontdekken!

Vaak gebruikte straattaal voor geld

Vergis je niet, er kunnen binnen de straattaal heel wat verschillende woorden worden gebruikt voor geld. Laat ons omwille van deze reden alvast even beginnen met enkele van de populairste alternatieven. Wanneer we dit doen denken we onder meer aan de woorden:

 • Pap
 • Millies
 • Ekkie
 • Doekoe
 • Stacken

Het woord “pap” wordt binnen de straattaal gewoon gebruikt als alternatief voor geld. Dit geldt overigens ook voor het woord “do”. Wanneer er wordt gepraat over miljoenen, dan zegt men veelal “millies”. Wil je graag te weten komen wat het alternatieve woord is voor euro? Dan kan je binnen de straattaal hiervoor gebruikmaken van het woord “ekkie”.

doekoe
Doekoe is straattaal voor geld.

Het laatste woord uit het bovenste overzichtje, namelijk “stacken” wordt gebruikt als alternatieve verwoording voor het verzamelen van geld. Binnen de straattaal wordt er dan ook nooit gesproken over “verzamelen”, maar wel over het “stacken”.

Connectie met Engelse woorden

Wanneer we kijken naar een groot aantal woorden die deel uitmaken van de straattaal kunnen we vaststellen dat er veelal een link bestaat met de Engelse taal. Dit geldt bijvoorbeeld voor het woord “stacken”. Hiervoor geldt dat ze gelinkt kan worden aan het Engelse woord “stacking”. Bovendien geldt dit ook voor het woord “monnie”.

In de straattaal is het zo dat er ook vaak gebruik wordt gemaakt van deze naam als alternatief voor geld. Misschien niet zozeer de schrijfwijze, maar zeker wel de uitspraak maakt duidelijk dat de link met het Engelse woord “money” niet ver te zoeken is. In principe is het zelfs zo dat binnen de straattaal ook het woord money zelf wordt gebruikt. Dan is de link met de Engelse taal natuurlijk meteen helemaal duidelijk.

Meer alternatieven voor het woord geld in straattaal

Met de bovenstaande informatie zijn er reeds verschillende alternatieven duidelijk geworden voor het woord geld binnen de straattaal. Dit is echter nog niet alles. Wanneer we even verder kijken zullen we kunnen vaststellen dat er nog heel wat meer alternatieven bestaan. Wat dit betreft zou je onder meer kunnen denken aan de opties zoals hieronder opgelijst.

 • Duku
 • Paper
 • Od
 • Vloes
 • Uang

Alle bovenstaande woorden kunnen eveneens binnen de straattaal worden gebruikt als alternatief voor geld. Dit gezegd hebbende is het zo dat de alternatieven die binnen de straattaal bestaan niet altijd betrekking moeten hebben tot de globale naam “geld”. Het gebeurt dan ook niet zelden dat er ook gebruik wordt gemaakt van alternatieve benamingen voor een specifiek bedrag.

Straattaal voor specifieke bedragen

Ondertussen hebben we je verschillende alternatieve benamingen uit de straattaal aangegeven voor het woord geld. Dit is echter natuurlijk zeer algemeen. Binnen de straattaal ontdekken we verder eveneens verschillende benamingen die concreet gelden voor specifieke bedragen. Enkele voorbeelden waar je op dit vlak aan kan denken zijn degene die je hieronder terug kan vinden.

100 Euro Barkie
100 Euro, of wel een Barkie.
 • Jarra als alternatief voor 1 euro
 • Millie als alternatief voor 1 miljoen euro
 • Rug als alternatief voor 1000 euro
 • Tjawa als alternatief voor 25 euro
 • Lotto als alternatief voor 5 euro
 • Bankoe als alternatief voor 50 euro
 • Barkie als alternatief voor 100 euro
 • Donnie als alternatief voor 10 euro
 • Doezoe als alternatief voor 1000 euro

Bovenstaande is nog lang niet alles. Door de jaren heen zijn er binnen de straattaal zelfs verschillende alternatieve bewoordingen verschenen voor verschillende, specifieke bedragen. Dit betekent dat je vaak over meerdere opties beschikt om een keuze uit te maken. De reden hiervoor is niet ver te zoeken. Straattaal is namelijk doorgaans afkomstig uit verschillende scenes. Wil je hier nu graag meer over te weten komen? Dan moet je nog even verder lezen.

Waar komen deze alternatieve benamingen vandaan?

Voor heel wat benamingen die binnen de straattaal worden gebruikt moet er worden gekeken naar andere, “echte” talen. Neem nu bijvoorbeeld het woord “walou” welke vaak wordt gebruikt voor situaties waarin iemand over geen geld beschikt. Dit woord is afkomstig uit het Marokkaans. Gecombineerd met het woord “flous” betekent dit zoveel als geen geld hebben.

Voor heel wat andere woorden geldt zoals eerder reeds aangegeven dat ze afkomstig zijn of een link hebben met het Engels.

Echter zijn er ook nog heel wat andere woorden die eveneens als inspiratie hebben gediend. Denk op dit vlak bijvoorbeeld maar eens aan het Indonesische woord “uang”. Het is duidelijk dat men voor het samenstellen van de straattaal heeft gekeken naar heel wat verschillende landen en culturen. Dat maakt ze ongelofelijk divers en uiteraard ook ontzettend multicultureel.

Inspiratie uit nog meer verschillende talen en scenes

Met de hierboven terug te vinden informatie heb je reeds een aardig beeld gekregen van een aantal verschillende verwoordingen die worden gebruikt voor geld of specifieke bedragen binnen de straattaal. Dit is echter nog niet alles. Wist je bijvoorbeeld al dat er voor bepaalde woorden werd gekeken in de richting van de Amerikaanse hip-hop scene? Denk hierbij bijvoorbeeld maar eens aan de naam “scrilla”. Deze staat voor geld en vindt haar oorsprong binnen deze scene. Tegenwoordig is het een zeer vaak gehoord woord voor geld binnen de straattaal.

Helemaal opmerkelijk wordt het wanneer we ook een link kunnen leggen met verschillende oude talen. Neem nu bijvoorbeeld het woord “pecunia”. Ook deze wordt vaak gebruikt als alternatief voor het woord “geld” binnen de straattaal en is afkomstig uit… het latijn! Het gezegde “pecunia non olet” betekent zoveel als “geld stinkt niet”.

In eerste instantie geldt voor veel mensen dat ze niet zoveel interesse hebben in wat straattaal nu precies is. De straattaal voor geld maakt echter duidelijk dat het eigenlijk een bijzondere taal is die haar oorsprong kent in heel wat verschillende culturen die op onze planeet zijn terug te vinden. Hopelijk heeft de informatie op deze pagina je toch alvast het één en ander bijgebracht over wat straattaal nu precies is.

Veelgestelde vragen over straattaal en geld

Wat is €1000 in straattaal?

1000 Euro noemt men in straattaal een Doezoe of een Rug. Voorbeeld: 5000 Euro is 5 Doezoe

Hoeveel geld is een Bankoe?

Een bankoe is 50 Euro. Ofwel 5 Donnies.

Wat is 20 Ekkies?

20 Ekkies betekend 20 Euro.

Hoeveel geld is een Meijer?

Met een Meijer bedoelt men 100 Euro en het stamt af van het Hebreeuwse woord mei'oh.

Wat is een Barkie?

Met een Barkie bedoelt men 100 Euro. Vijfduizend Euro zou bijvoorbeeld 50 Barkie zijn.

Hoeveel is een Donnie?

Met een Donnie doelt men op 10 Euro. Dus als je 10 Euro in straattaal wilt zeggen dan zeg je een Donnie. Voorbeeld: 50 Euro is 5 Donnie in straattaal.

Hoeveel geld is een rug?

Met een rug of een rooie doelt men op 1000 Euro.