BUX Zero Review

BUX Zero review
BUX Zero review.

De beurs heeft zich door de jaren heen geopend voor steeds meer beleggers. In het verleden was het voor personen met een beperkt budget dan ook vrijwel onmogelijk om te kunnen speculeren op de beurs. Inmiddels heeft de komst van verschillende nieuwe (online) brokers ervoor gezorgd dat dit een flink stuk eenvoudiger is geworden. Eén van de brokers die op dit vlak een zeer belangrijke bijdrage heeft geleverd luistert naar de naam BUX Zero. Niet alleen heeft zij de instapdrempel die geldt voor beleggen significant verlaagd, daarnaast maakt ze het mogelijk om zonder kosten aandelen of ETF’s te kopen.

Ben jij ook benieuwd hoe dit nu precies kan gebeuren en wil je graag alles te weten komen over deze broker? Dat is mogelijk in deze BUX Zero review!

Hoe werkt BUX Zero?

Laat ons in eerste instantie even kijken naar hoe BUX Zero nu precies werkt. Het is namelijk zo dat de werking van deze broker enigszins verschilt ten opzichte van de andere brokers die op de markt zijn terug te vinden. Dit uit zich onder meer in het feit dat er enkel en alleen mobiel kan worden belegd. Dit betekent dat je als gebruiker van BUX Zero verplicht bent om gebruik te maken van de app. Deze mobiele applicatie is beschikbaar voor zowel Android als voor iOS gebruikers.

Wanneer je gaat beleggen bij BUX Zero zal je kunnen vaststellen dat je een keuze kan maken uit drie verschillende soorten orders. We maken hierbij een onderscheid tussen:

 • Marktorder;
 • Limietorder;

Bij het plaatsen van een marktorder zal je kunnen vaststellen dat de order instant wordt doorgevoerd. Dit gebeurt altijd tegen de actuele marktprijs. Voor een limietorder geldt dat je als belegger zelf dient aan te geven voor welke prijs je bereid bent om het aandeel of de ETF in kwestie te kopen. Pas wanneer deze koers daadwerkelijk is behaald wordt de order doorgevoerd.

Beleggen zonder transactiekosten bij BUX Zero

Zoals hierboven reeds aangegeven is er geen sprake van twee soorten BUX Zero orders, maar van drie. Wanneer je een BUX review doorneemt wordt er dan ook doorgaans vooral bijzondere aandacht besteed aan de zogenaamde Zero Orders. Het gaat hierbij om orders waarbij er zoals de naam reeds aangeeft geen kosten in rekening worden gebracht. De zogenaamde transactiekosten staan erom bekend vaak een aanzienlijke impact te kunnen hebben op je potentiële rendement als belegger. Het is dan ook altijd interessant wanneer je deze kan voorkomen. Door gebruik te maken van een Zero Order van BUX Zero is dit dus perfect mogelijk.

Let wel, voor een dergelijke order geldt dat ze altijd wordt uitgevoerd na 16h00. Hier dien je dus wel rekening mee te houden.

Hoe verdient BUX Zero geld?

Wanneer je een bij BUX beleggen review leest zal je kunnen vaststellen dat er in het merendeel van de gevallen dezelfde vragen worden beantwoord. Dit zijn de belangrijkste vragen die door potentiële beleggers over BUX Zero worden gesteld. Enkele vaak terugkerende vragen zijn bijvoorbeeld:

 • Is BUX Zero betrouwbaar?
 • Hoe verdient BUX Zero geld?

Beide bovenstaande vragen zijn uiteraard zeer logische vragen. Wat de eerste vraag betreft moet het gezegd dat de ervaringen BUX die je op het internet terug kan vinden over het algemeen zeer lovend zijn. De app doet wat ze belooft. Dit betekent onder meer dat de BUX Zero kosten tot de laagste op de markt behoren. Daarnaast is het zo dat de app er bekend om staat ontzettend toegankelijk te zijn. Dit dus ook voor de jonge of beginnende belegger.

Het antwoord op de tweede vraag, namelijk “hoe verdient BUX Zero geld?” is er eveneens één die vrij eenvoudig kan worden beantwoord. Zoals eerder in deze BUX Zero review reeds aangegeven is het zo dat er door deze broker verschillende soorten orders worden aangeboden. Alleen de Zero Order is gratis. Dit betekent dat BUX op de andere orders wel degelijk geld verdient.

Hoe ontvang je een gratis aandeel bij BUX Zero?

Voor heel wat mensen die voor het eerst aan de slag gaan bij BUX Zero geldt dat ze vaak een gratis aandeel cadeau krijgen van de broker. Zo’n gratis aandeel BUX Zero bemachtigen klinkt natuurlijk als muziek in de oren. Het is voor iedereen mogelijk om een dergelijk aandeel te kunnen bemachtigen. Je moet er echter uiteraard wel iets voor doen. Eigenlijk kan je op twee verschillende manieren zo’n gratis aandeel bemachtigen. Denk hierbij concreet aan:

 • Iemand registreert zich bij BUX Zero met jouw unieke code;
 • Jij registreert je bij BUX Zero met de unieke code van iemand anders;

In beide bovenstaande gevallen zal je een gratis aandeel ontvangen. Dit aandeel kan je uiteraard niet zelf kiezen. Tijdens bepaalde periodes is het overigens mogelijk dat het gratis aandeel wordt vervangen door een gratis ETF. In dat geval is het wel vaak bekend om welke ETF het precies gaat. Hoe dan ook, door vrienden uit te nodigen die vervolgens gaan beleggen bij BUX Zero mag het duidelijk zijn dat je ook jouw eigen beleggingsportefeuille aanzienlijk (en gratis) kan uitbreiden.

Wat maakt bij BUX beleggen interessant?

Wanneer je wil beginnen met beleggen of wanneer je graag gebruik wenst te maken van de diensten van een extra broker zal je, je natuurlijk even willen verdiepen in de sterke troeven waar bepaalde brokers over beschikken. Het spreekt voor zich dat BUX Zero hier geen uitzondering op vormt, in tegendeel. Bij BUX beleggen zorgt ervoor dat je concreet kan rekenen op de volgende voordelen:

 • Je maakt gebruik van een ongelofelijk toegankelijk (mobiel) handelsplatform;
 • Beleggen kan waar en wanneer je dat maar wenst;
 • Het plaatsen van Zero Orders kan je ongelofelijk veel geld besparen;
 • Het is vaak mogelijk om gratis aandelen en ETF’s te bemachtigen;
 • Een beleggingsplan opstellen maakt passief beleggen nog eenvoudiger;

Voor heel veel mensen, in het bijzonder voor beginnende beleggers, geldt dat het merendeel van de handelsplatformen bij andere brokers wel eens wordt bestempeld als zijnde te complex. Dat is bij BUX absoluut niet het geval, in tegendeel. Ook wanneer je nog helemaal over geen ervaring beschikt met beleggen zal je dan ook kunnen vaststellen dat je meteen met dit platform uit de voeten kan.

Uiteraard zijn ook de lage BUX kosten een zeer belangrijk voordeel waar je op kan rekenen. Dit is ook één van de belangrijkste voordelen die steevast in de verschillende BUX ervaringen wordt aangehaald. De mogelijkheid tot het plaatsen van Zero Orders kan je vooral op termijn ongelofelijk veel geld besparen. Zo wordt ook het risico van je belegging uiteraard sterk ingeperkt.

Een groot aantal BUX Zero aandelen en ETF’s

Naast bovenstaande voordelen spreekt het voor zich dat ook het aanbod dat een broker weet aan te bieden een belangrijke reden kan zijn voor veel beleggers om er al dan niet bij aan de slag te gaan. Wat dit betreft kunnen we vaststellen dat BUX Zero erin is geslaagd om een prachtig aanbod samen te stellen bestaande uit een enorme hoeveelheid aandelen en ETF’s. Zowat alle grote en bekende aandelen zijn bij deze broker dan ook te kopen.

In eerste instantie ging het daarbij voornamelijk om Amerikaanse aandelen, maar daar is ondertussen verandering in gekomen. Wil je bijvoorbeeld graag belegen in een Nederlands aandeel als ASML? Dan is ook dat bij BUX Zero perfect mogelijk!

Een beleggingsplan maken bij BUX Zero

Beleggen was nog nooit zo passief mogelijk als vandaag de dag het geval is. Ook dit is een niet onbelangrijke reden waarom veel mensen ervoor kiezen om te gaan beleggen bij BUX Zero. Bij BUX beleggen zorgt er namelijk eveneens voor dat je gebruik kan maken van een (automatisch) beleggingsplan. Indien je een dergelijk plan opmaakt ga je op volledig automatische piloot beleggen. Om dit plan op te maken dien je eigenlijk slechts een beperkt aantal gegevens in te voeren, namelijk:

Vervolgens zal de BUX Zero ETF in kwestie elke maand automatisch voor je aangekocht worden. Dit voor een fee van slechts 1 euro. Dit voor alle duidelijkheid ongeacht hoeveel ETF’s je wenst aan te schaffen. Voor iedereen die interesse heeft in passief beleggen is dit uiteraard een prima optie.

BUX Crypto, beleggen in crypto bij BUX Zero

Buiten beleggen in traditionele aandelen en ETF’s is het bij BUX Zero eveneens mogelijk om te beleggen in cryptocurrencies. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het BUX Crypto platform. De eigenschappen van dit platform zijn vergelijkbaar met deze waar je gebruik van maakt voor het kopen van de traditionele beleggingsproducten. Dit betekent dat je ook hierbij kan rekenen op een zeer overzichtelijke en vooral erg toegankelijke opzet. Daarnaast geldt ook voor crypto dat commissievrij handelen wordt aangeboden. Daarover verder op deze pagina echter meer.

Wanneer je gebruik maakt van de BUX crypto app zal je in eerste instantie kunnen vaststellen dat er wel degelijk bepaalde handelskosten in rekening gebracht kunnen worden. Voor deze kosten geldt dat ze zijn vastgesteld op 0,50 procent op elke trade die wordt gemaakt. Dat zijn natuurlijk wel kosten om rekening mee te houden, maar wanneer we deze gaan vergelijken met andere aanbieders zien we dat deze toch echt wel bijzonder laag zijn gelegen. Voor het merendeel van de andere crypto brokers geldt dan ook dat de handelskosten al snel zijn gelegen rond de 2,5 à 3 procent.

Bij BUX Zero crypto kopen is dus duidelijk financieel interessant. Toch zijn er buiten de handelskosten nog enkele andere BUX Crypto kosten waar je wel graag rekening mee zal willen houden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de opnamekosten. Wil je graag een uitbetaling doen in euro’s? Dan betaal je daarvoor op moment van schrijven een opnamekost van 2 euro. Dat is natuurlijk vrij veel. Bij het merendeel van de andere brokers wordt deze optie eigenlijk gratis aangeboden.

Wat moet je weten over de eigen BUX token?

Voor BUX geldt dat ze over haar eigen BUX token beschikt. Dit is eigenlijk de oude Blockport Token (BPT). Tijdens de Blockport ICO ontvingen alle investeerders deze token. Inmiddels is uiteraard bekend dat Blockport failliet is gegaan. Als gevolg hiervan daalde de waarde van de token met zomaar even meer dan 90 procent. Voor BUX Crypto geldt dat ze deze token graag terug nieuw leven in wil blazen. Zij heeft de token dan ook gerebrand tot BUX. De eigenschappen van de token zijn onveranderd gebleven.

Het spreekt voor zich dat deze token binnen het platform van BUX een bepaalde functie vertegenwoordigt. Houders van deze token kunnen immers commissievrij beleggen in de verschillende cryptocurrencies die door de broker worden aangeboden.

Zijn er ook nadelen waar je aandachtig voor moet zijn?

Gebruikmaken van BUX Zero betekent niet alleen dat je kan rekenen op een aantal interessante voordelen. Er zijn dan ook zeker ook een aantal nadelen waar je aandachtig voor zal willen zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor het feit dat je op moment van schrijven bij BUX alleen over de mogelijkheid beschikt om te beleggen middels de BUX Zero app. Voor menig aantal beleggers geldt in de praktijk toch dat ze er de voorkeur aan geven om te kunnen beleggen op een groot scherm. Dat kan bij deze broker dus helaas niet.

Dit is ook niet het enige nadeel waar je aandachtig voor moet zijn.
Een tweede nadeel heeft betrekking tot het feit dat bijvoorbeeld de analysemogelijkheden waarover je kan beschikken bij deze broker vrij beperkt zijn. Dat ligt natuurlijk in lijn met het minimalistische karakter waar het mobiele handelsplatform van deze broker over beschikt.

BUX Zero; één van de meest voordelige brokers op de markt

De introductie van de broker BUX Zero op de markt heeft ervoor gezorgd dat beleggen voor heel wat mensen nog een stuk toegankelijker is geworden. Dat is in eerste instantie het gevolg van het feit dat ze natuurlijk een zeer eenvoudig handelsplatform gebruikt. Dit brengt niet alleen voordelen, maar ook nadelen met zich mee. De ingebouwde tools voor het uitvoeren van een analyse zijn namelijk ontzettend beperkt. Ze zijn in ieder geval veel beperkter in vergelijking met menig aantal andere brokers. Voor de doelgroep van deze broker is dat echter wellicht niet echt een probleem.

Niet alleen de eenvoud van het handelsplatform, maar ook de zeer lage BUX Zero tarieven zijn uiteraard een belangrijke troef van deze broker. Voor elke belegger, zowel beginner als meer ervaren, is het altijd belangrijk om de transactiekosten zoveel mogelijk binnen de perken te houden. De Zero Orders van BUX Zero kunnen daar perfect voor zorgen. In ieder geval, indien je op zoek bent naar een toegankelijke en voordelige broker en je geen probleem hebt met het uitsluitend “mobiel beleggen” aspect is BUX meer dan waarschijnlijk een interessante broker om te overwegen.