Bigbank Review

Bigbank review
Bigbank logo.

Bigbank is een van oorsprong Estse digitale bank die is gespecialiseerd in het aanbieden van onder meer termijndeposito's. De bank werd opgericht in het jaar 1992 in Tartu in Estland. Ze biedt haar diensten ondertussen aan in verschillende Europese landen. Het gaat hierbij niet alleen om het thuisland Estland, maar ook om onder meer Spanje, Oostenrijk en Zweden. Bigbank is een honderd procent online bank die in de Baltische staten ook bekend staat als een uitstekend kredietverstrekker.

Buiten haar spaardeposito’s biedt het bovendien ook een flexibele spaarrekening aan. Wil je graag meer te weten komen over deze online bank met Estse roots? Dan is het zeker de moeite waard om even de Bigbank review op deze pagina door te nemen!

Wat moet je weten over het Bigbank depositogarantiestelsel?

Eén van de eerste zaken waar je ongetwijfeld aandacht aan zal willen besteden heeft betrekking tot het Bigbank depositogarantiestelsel. Voor Bigbank geldt dat het geen houder is van een Nederlandse bankvergunning. Bovendien beschikt de bank ook niet over een bijkantoor in Nederland. Dit zorgt ervoor dat Bigbank niet onder de controle valt van de Nederlandsche Bank.

De spaarproducten die door deze online bank worden aangeboden vallen dus ook niet onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Dat lijkt in eerste instantie een belangrijk nadeel te zijn, maar dat is het in de praktijk eigenlijk niet. Voor de Bigbankgroep geldt immers dat het onder toezicht staat van de Estse financiële toezichthoudende autoriteit.

Het lokale garantiestelsel voorziet een indekking van spaartegoeden welke sterk doet denken aan deze van ons eigen depositogarantiestelsel. Ook zij dekt bedragen dan ook in tot 100.000 per rekeninghouder. Je geniet dus van een prima bescherming.

Een Bigbank deposito afsluiten, de voorwaarden?

Indien je een Bigbank deposito wenst af te sluiten zijn er verschillende voorwaarden waar je graag rekening mee zal willen houden. In eerste instantie dien je rekening te houden met de vereiste minimale inleg van 1.000 euro. Deze vereiste inleg werd door de Estse bank zo beperkt mogelijk gehouden omdat het op die manier iedereen de mogelijkheid kan bieden om een deposito af te sluiten. Dit dus ook wanneer je slechts een vrij beperkt spaarbedrag voor handen hebt.

Voor een Bigbank deposito geldt dat je kan rekenen op de aanwezigheid van een vaste spaarrente. Dat is een belangrijk voordeel. Op deze manier is het namelijk reeds bij het afsluiten van het deposito duidelijk op welk rendement je op het einde van de rit zal kunnen rekenen. Let wel, het spaardeposito verschilt uiteraard op vlak van voorwaarden ten opzichte van de flexibele spaarrekening die wordt aangeboden. Voor deze laatste geldt dan ook dat gelden die daarop terug te vinden zijn altijd opvraagbaar zijn.

Dat is dus niet het geval indien je kiest voor het deposito. In principe wordt er dan ook verwacht dat de bedragen daarop aangehouden worden tot de einddatum is bereikt. Wil je ze graag toch voortijdig terug opvragen? Dan moet je er rekening mee houden dat je daarvoor mogelijks een bepaalde (vrij aanzienlijke) boete zal moeten betalen.

Flexibel bij Bigbank sparen, hier let je op

Wil je graag flexibel bij Bigbank sparen? Dat kan! De flexibele spaarrekening van deze bank maakt het mogelijk om geld te sparen zonder vaste looptijd terwijl je toch kan rekenen op een aantrekkelijke spaarrente. Indien je een dergelijke spaarrekening bij deze bank wenst af te sluiten is het wel belangrijk om reeds houder te zijn van een Nederlandse tegenrekening. Voor de flexibele spaarrekening geldt dat er in tegenstelling tot bij het Bigbank deposito geen vereiste minimuminleg wordt gehanteerd. Het maximumbedrag dat je er op kan sparen bedraagt 100.000 euro.

Voor de flexibele spaarrekening van Bigbank geldt dat ze uiteraard steeds op je persoonlijke naam wordt geopend. De rentebetaling gebeurt steeds op 31 december van het jaar. Heb je ervoor gekozen om een bepaald bedrag op te vragen? Dan kan je deze binnen de drie kalenderdagen op je tegenrekening verwachten. Bij Bigbank sparen met zowel de flexibele spaarrekening als het deposito zorgt ervoor dat je zowel voor de korte als voor de lange termijn over een interessant spaarproduct beschikt. Zo profiteer je van het beste van twee werelden!

Wat doet Bigbank met de opgehaalde spaargelden?

Wil je graag bij Bigbank sparen? Dan zal je meer dan waarschijnlijk ook graag willen weten wat de bank precies doet met de spaargelden die het ophaalt. Voor Bigbank geldt dat het beschikt over een vrij traditioneel bedrijfsmodel. Dit betekent concreet dat de gelden uit het deposito worden gebruikt voor het financieren van sterk gespreide en vrij kleinschalige consumentenkredieten. Voor deze bank geldt dat het niet investeert in bijvoorbeeld aandelen of andere vormen van investeringen.

De opgehaalde gelden worden uitsluitend gebruikt voor de consumentenleningen. Dat zorgt ervoor dat het financiële risico bij Bigbank vrij beperkt is. Dit gezegd hebbende spreekt het wel voor zich dat de bank door deze keuze voor een groot deel afhankelijk is van de vraag naar consumentenleningen.

Is sparen bij Bigbank veilig?

Wanneer je de Bigbank ervaringen doorneemt die op het internet zijn terug te vinden zal je tot de conclusie komen dat er eigenlijk maar weinig klachten bestaan. Het feit dat het Bigbank depositogarantiestelsel niet deze van Nederland is kan in eerste instantie een beetje wantrouwen inboezemen. Dat is op zich ook vrij logisch. Dit gezegd hebbende is het zo dat Bigbank veilig is in gebruik. Haar spaarproducten zijn in principe door de indekking van het Estse depositogarantiestelsel even veilig als de producten die worden aangeboden door een Nederlandse bank.

Bovendien ontvang je op de spaarproducten van deze bank een beduidend hogere spaarrente waardoor de impact van inflatie op je vermogen aanzienlijk kan worden gereduceerd. Ook dat is interessant.

Met welke kosten moet je rekening houden bij Bigbank?

Wil je graag een Bigbank spaardeposito afsluiten? Of wil je graag kiezen voor één van de andere spaarmogelijkheden die worden aangeboden zoals de flexibele spaarrekening? In dat geval zal je natuurlijk ook graag willen weten welke kosten Bigbank hanteert. De Bigbank rentetarieven mogen immers wel aantrekkelijk zijn, maar geldt dat ook voor de kosten die mogelijks in rekening worden gebracht? Absoluut! Bij deze bank open je dan ook geheel gratis een depositorekening. Er zijn geen kosten verbonden aan het openen van de rekening en ook voor de uitbetaling van de jaarlijkse rente en het bedrag aan het einde van de looptijd worden geen kosten in rekening gebracht.

Met welke nadelen Bigbank moet je rekening houden?

In elke review van Bigbank spreekt het voor zich dat er ook aandacht moet worden besteed aan de potentiële nadelen die er verbonden zijn aan sparen bij deze bank. Indien je gaat sparen bij een buitenlandse bank kan je geconfronteerd worden met verschillende risico’s of problemen, namelijk:

  • Een mogelijks valutarisico;
  • De inflatie die geldt in het spaarland in kwestie;
  • De politieke en economische situaties in het land;
  • Lokale wetgeving (en dan vooral veranderingen in die wetgeving);
  • Het al dan niet aanwezig zijn van een depositogarantiestelsel;

Zoals reeds aangegeven geldt voor Bigbank dat het haar roots heeft in Estland. Sinds het jaar 2011 is dit land lid van de Europese Monetaire Unie. Dit betekent dat de bank de euro hanteert als wettelijk betaalmiddel. Dit heeft als gevolg dat het zogenaamde valutarisico bij Bigbank niet van toepassing is. Het feit dat Estland de euro gebruikt maakt ook het inflatierisico niet hoger dan hier in Nederland.

Alles bij elkaar gezien mag het dan ook duidelijk zijn, de mogelijke nadelen Bigbank zijn zeker niet van die aard dat ze ervoor zorgen dat je beter twee keer na kan denken voordat je één van haar spaarproducten af gaat sluiten, in tegendeel. Je geniet in principe van min of meer dezelfde zekerheid als waar je ook op kan rekenen bij het afsluiten van een spaarproduct bij een Nederlandse bank.

Wie kan bij Bigbank sparen?

Wil jij ook graag kunnen rekenen op de interessante rente Bigbank die wordt aangeboden? Dat kan! In principe is het voor nagenoeg elke Nederlander mogelijk om één van de spaarproducten bij deze bank af te sluiten. De enige voorwaarden waar je aan moet zien te voldoen zijn de volgende:

  • Je bent minstens 18 jaar oud;
  • Je beschikt over een Nederlands adres;
  • Er kan een geldig legitimatiebewijs worden bezorgd;
  • Je bent houder van een Nederlandse betaal- of tegenrekening;
  • Je beschikt over een Nederlands mobiel telefoonnummer en je hebt een e-mailadres;

Let op! Beschik je over een belastingplicht in de Verenigde Staten? In dat geval is het niet mogelijk om één van de spaarproducten van Bigbank af te sluiten. Dit als gevolg van beperkingen opgelegd door de Amerikaanse FATCA belastingwet. Heb je geen belastingplicht in de Verenigde Staten en voldoe je aan de hierboven aangehaalde voorwaarden? Dan kan je zonder probleem klant worden bij Bigbank!

Veelgestelde vragen over Bigbank

Is sparen bij Bigbank veilig?

Bij sparen bij Bigbank kan je eigenlijk rekenen op min of meer dezelfde zekerheid als wanneer je zou sparen bij een Nederlandse bank. Het Nederlandse depositogarantiestelsel mag dan wel geen dekking bieden, dat geldt wel voor het gelijkaardige Estse alternatief. Ook zij biedt een dekking tot 100.000 euro per rekeninghouder.

Hoe betrouwbaar is Bigbank?

Is Bigbank betrouwbaar of niet? Voor deze bank geldt dat deze reeds een behoorlijke tijd meedraait op de financiële markt. Ook het feit dat Bigbank onder toezicht staat van de Estse financiële autoriteit zorgt ervoor dat je als spaarder bij deze bank kan rekenen op een uitstekende betrouwbaarheid.

Waar zit Bigbank?

Bigbank is gevestigd in Estland. Het biedt haar diensten ook aan in tal van verschillende andere Europese landen. Het gaat hierbij dan niet alleen om Spanje en Oostenrijk, maar ook om Zweden. Op moment van schrijven heeft Bigbank geen bijkantoor in Nederland en heeft het ook geen Nederlandse banklicentie.