Beleggen in fossiele brandstoffen gebeurt steeds minder

Het komt steeds vaker voor dat grote fondsen en beleggers besluiten om niet langer te beleggen in bedrijven die in de fossiele sector actief zijn. Vaak wordt daarbij gekeken hoe goed de vorderingen zijn aan de hand van de afspraken die in het klimaatakkoord zijn vastgelegd. Uit onderzoeken komt dat veel van de fossiele bedrijven hier ver op achter liggen. Deze bedrijven raken steeds vaker hun beleggers kwijt. Zo’n 192 olie- en gasbedrijven hebben hiermee te maken momenteel. Er zijn dan ook verschillende redenen aan te voeren waarom dit gebeurt.

Voldoen aan de voorwaarden

Voor beleggers is het steeds belangrijker dat bedrijven voldoen aan de afspraken zoals die in het klimaatakkoord van Parijs zijn vastgelegd. De vermindering van co2-uitstoot door fossiele brandstoffen staat daarin centraal. Grote beleggers stappen steeds vaker over naar bedrijven die hier wel aan doen. Met name gas en olie raakt daardoor steeds minder in trek. Deze bedrijven hebben bijvoorbeeld geen meetbare doelen. Omdat grote beleggers bijvoorbeeld ook pensioenfondsen zijn, wordt een groep vertegenwoordigd die hier niet blij van wordt. Zij willen niet langer dat hun geld gebruikt wordt om deze bedrijven te financieren.

Geen nieuwe ontwikkeling

Overigens is dit geen nieuwe ontwikkeling. De beleggingen van de grote fondsen is door de jaren heen voortdurend veranderd. Er wordt naar verschillende factoren gekeken. Denk aan de juiste balans tussen aandelen en obligaties. Denk ook aan zaken als vastgoed en private equity. Daarnaast spelen ook sociale factoren een rol, zoals nu het geval is met de bedrijven in de fossiele sector. Rendement en risico zijn minstens zo belangrijk. Een andere factor is bijvoorbeeld eerlijkheid en verantwoordelijkheid. Dat leidde al eens tot het terugtrekken van beleggingen uit bedrijven die mensenrechten onvoldoende respecteerden. Vaak gebeurt dit ook onder druk van de particulieren in het fonds.

Beleggen blijft belangrijk

Dat er bepaalde sectoren zijn die momenteel niet in trek zijn, zegt niets over beleggen in zijn algemeenheid. Het is namelijk zo dat het beleggen onverminderd belangrijk blijft. Zo wordt voor bijvoorbeeld pensioenfondsen nog altijd meer dan 60% van het vermogen vergaard uit rendement op de beleggingen. Op de lange termijn en met goede risicospreiding is het goed mogelijk om dit voor elkaar te blijven krijgen op een verantwoorde manier. Daardoor kunnen sectoren die in het verleden veel opleverden, zoals de fossiele sector, toch uit het pakket worden gehaald.

Snelle daling

De beleggingen in fossiele brandstoffen zijn al langer minder in trek. In de afgelopen periode is er echter een snellere daling te zien. Het is in een goed jaar tijd meer dan gehalveerd. Bovendien is het totaal van de som aan beleggingen nog maar een fractie van het totaal. Als de sector 2 procent aantikt, dan is het veel. In de meeste fondsen zit het daar al onder. Sommige zitten zelfs al onder 1 procent van het totaal van de beleggingen. Bovendien beloven de grote beleggers de percentages nog verder af te bouwen als er geen verbetering zichtbaar is in de ontwikkeling op milieugebied.