Nieuwe en oude regelingen voor starters in trek

Nu het dalen van de huizenprijzen gestokt is, is het voor starters weer lastiger aan het worden om de woningmarkt op te gaan. Uit onderzoek blijkt echter dat zowel nieuwe als oude regelingen die op starters gericht zijn wel flink in trek zijn. Daar zitten per gemeente wel ook de nodige verschillen tussen. Dit heeft onder andere te maken met het huuraanbod en de gemiddelde koopprijs voor een huis in de betreffende gemeente. NHG en SVn hebben in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening uitgezocht welke regelingen het populairst zijn.

Kiezen voor de starterslening

In de meeste gemeentes is de Starterslening nog altijd de populairste optie. Dit is een manier om bovenop de maximale hypotheek een extra lening af te sluiten. Het voordeel hiervan is dat er in de eerste jaren geen rente en aflossing betaald hoeft te worden. Pas wanneer daarvoor ruimte ontstaat in het inkomen wordt hiermee begonnen. Het bedrag dat geleend kan worden verschilt wel per gemeente, maar volgens SVn is het zo dat er gemiddeld zo’n 30.000 euro extra geleend wordt. Om de lening aan te vragen moet je bij de gemeente zijn. Zoals gezegd zitten er wel grote verschillen tussen gemeentes.

Gebruikmaken van korting

Een andere regeling die veel voorkomt is het kopen met korting. Dit is aan de orde wanneer je als starter een corporatiewoning koopt, of wanneer je een nieuwbouwwoning van een stichting koopt. Het is dan mogelijk om van een flinke korting gebruik te maken. Het is wel zo dat je wanneer je deze woning verkoopt, de korting en een deel van de meerwaarde alsnog betaald moeten worden. Er zijn verschillende stichtingen die deze mogelijkheid bieden. Het is fijn om te kunnen kopen met een lagere prijs, waarbij je dan ook nog eens gebruik kan maken van een terugkoopgarantie. 

Vormen van erfpacht

In sommige gemeenten is er erfpacht. Dat betekent dat de starter de woning koopt, maar de grond eigendom blijft van iemand anders. Dat betekent dan wel dat je een soort huur moet betalen, dit kennen we dan als erfpacht. Het is ook nog eens mogelijk om deze erfpacht te combineren met een koopkorting. Dit betekent dat de starter de woning met korting kan kopen en de grond waarop deze staat in eigendom van iemand anders blijft. Dat betekent dus wel dat de erfpacht over de grond betaald moet worden. Deze vormen komen door elkaar voor in Nederland.

Huren met een optie tot koop

Een andere regeling die veel door starters benut wordt is die van het huren met optie tot koop of het opbouwen van vermogen. De woning wordt dan in de eerste jaren gehuurd, maar op een later moment als de financiën toereikend zijn alsnog gekocht. Soms wordt het kapitaal alvast opgebouwd voor de latere koop. Wie met deze regeling werkt, doet dat vooral via stichtingen. Op die manier is dan alvast een huis te krijgen, ook al is het op dat moment dus nog geen eigendom.