Waardering voor financieel welzijn in Nederland stijgt

Nederlanders zijn weer meer tevreden over hun financiële welzijn. Tachtig procent van de Nederlanders geeft de situatie een voldoende op dit moment. Al zijn daar wel wat kanttekeningen bij. Zo stelt twintig procent dat de gestegen energieprijzen wel een aanslag op de spaartegoeden en beleggingen betekenen. Dit is nodig om aan de maandlastent te kunnen voldoen. Het is interessant om eens naar de verdere uitkomsten van het onderzoek te kijken. Dit geeft de nodige inzichten in het positieve gemoed. 

Lagere waardering jongvolwassenen

Het eerst wat opvalt is dat de waarderingen veranderen onder de leeftijdsgroepen. Zo zijn de jongvolwassenen minder tevreden over hun financiële welzijn. De groepen van 45 jaar en ouder zijn in dat opzicht juist een stuk meer tevreden over de stand van hun financiële zaken. De AFM gebruikt voor deze onderzoeken de Consumentenmonitor. Doordat dit onderzoek met regelmaat wordt uitgevoerd is een beter beeld te vormen en kan ook de consument een rol spelen bij beslissingen op het gebied van AFM-beleid. Dit geldt dus bijvoorbeeld met betrekking tot jongvolwassenen wanneer naar dit voorbeeld wordt gekeken.

Gemiddeld een 7

Wordt naar de uitkomst van het onderzoek gekeken, dan komt daar gemiddeld een 7 voor het financieel welzijn uit. Bij de groep tot 34 jaar is dit dus wel wat lager en bij de groepen boven 45 jaar worden allemaal hogere cijfers dan een 7 uitgedeeld. Ook de hoogte van het netto maandloon speelt een rol in de waardering. Wie 1500 euro of minder per maand verdiend, geeft het welzijn een lager cijfer dan de respondenten die een hoger netto inkomen per maand hebben. Dit is echter logisch en is dan ook altijd het geval wanneer dit onderzoek weer wordt uitgevoerd. 

Meer dan alleen financiën

De uitkomsten van dit onderzoek hebben ook een sociaal belang. Wie financiële nood kent, is vaak ook fysiek en mentaal in slechtere gezondheid. Ook zitten deze mensen vaak in een isolement en kunnen zij minder doen. Dit maakt dat het belangrijk is om in de weerbaarheid van deze groep te investeren. Zo stelt de AFM als conclusie. Zo wil de autoriteit bijvoorbeeld dat er een periodiek financieel onderhoud komt. Op die manier kunnen problemen worden voorkomen. Nu wordt vooral gekeken naar hoe problemen die zijn ontstaan opgelost kunnen worden. Dit een stap voor zijn kan een groot verschil maken.

Mogelijkheden om te sparen

Uit het onderzoek is ook gekomen dat 40 procent van de Nederlanders door de hogere prijzen niet meer goed in staat zijn om te sparen of beleggen. Zij hadden juist wel de plannen om dit te doen. Dit is overig ook onder alle groepen te zien, van mensen in loondienst tot ZZP’ers en gepensioneerden. 20 procent heeft zelfs de tegoeden moeten aanspreken voor de maandlasten. 6 procent van de Nederlanders is minder gedekt om goedkoper verzekerd te zijn. 5 procent van de Nederlanders blijkt bij familie of vrienden te moeten lenen om rond te kunnen komen. Dit is ook door de gestegen prijzen gekomen.