Alles wat je moet weten over beleggen in een REIT

Beleggen in vastgoed wordt door menig aantal experten bestempeld als één van de interessantste investeringen die je kan doen. Dit gezegd hebbende is het uiteraard ook één van de investeringen die over de hoogste instapdrempel beschikt. Het spreekt namelijk voor zich dat niet iedereen zomaar over de mogelijkheid beschikt om een woning of ander vastgoed aan te kopen. Dat gezegd hebbende is het zo dat er op de markt ook nog een andere mogelijkheid is terug te vinden om te kunnen rekenen op een bepaalde blootstelling aan de vastgoedmarkt. Het gaat hierbij dan om de zogenaamde REITs.

Voor REITs geldt dat ze speciale vastgoedbedrijven zijn die wettelijk verplicht zijn om het overgrote merendeel van het belastbaar inkomen uit te betalen aan de investeerders in het bedrijf. Dat maakt ze uitermate geschikt voor op dividend gerichte beleggers. Wil je hier nu graag meer over te weten komen? Dan moet je vooral verder blijven lezen!

Een toegankelijke manier om te investeren in vastgoed

Voor menig aantal kleine(re) investeerders geldt dat zij van mening zijn dat investeren in vastgoed voor hen waarschijnlijk nooit tot de mogelijkheden zal behoren. Dat is natuurlijk ontzettend jammer. Dit niet alleen omdat de vastgoedmarkt één van ’s werelds meest lucratieve markten is, maar ook omdat je op die manier een aardig passief inkomen kan opbouwen. Het aankopen en vervolgens verhuren van vastgoed is namelijk nog steeds één van de beste manieren om jezelf te verzekeren van interessante en grote passieve inkomstenstromen. Voor menig aantal mensen die over geen grote bedragen beschikken om te investeren geldt dus dat dit geen optie zou zijn, of toch?

Investeren in vastgoed is niet alleen maar mogelijk door het fysiek aankopen van een woning of een appartement en deze vervolgens verhuren. Daarnaast is het namelijk op vandaag ook zeer populair om te investeren in speciale vastgoedbedrijven. Voor deze ondernemingen geldt dat ze je eigenlijk alle werk uit handen nemen. Dit betekent concreet dat zij gaan investeren in het vastgoed en zij ook verantwoordelijk zijn voor het vinden van geschikte huurders.

De inkomsten die ze halen uit de verhuur worden vervolgens voor een significant gedeelte verdeeld onder de investeerders. Dat geldt dus eveneens voor jou als aandeelhouder van het vastgoedbedrijf in kwestie.

Waarom een investering in een REIT overwegen?

Investeren in een REIT brengt verschillende niet onbelangrijke voordelen met zich mee. In eerste instantie zal je kunnen vaststellen dat er op deze manier een toegankelijke mogelijkheid wordt gecreëerd om te investeren in een markt die doorgaans over een vrij hoge instapdrempel beschikt. Lang niet iedereen heeft immers een even groot budget voor handen om te investeren in vastgoed. Dat spreekt voor zich.

Daarnaast is het zo dat verschillende REITs eveneens eigenaar zijn van industrieel vastgoed. Het spreekt voor zich dat dit nog een apart deel is van de vastgoedmarkt dat doorgaans nog complexer is om in te kunnen investeren.

Voor een REIT geldt bovendien dat ze er bekend om staat een meer dan aantrekkelijk dividendrendement aan te bieden. Niet zelden is het dan ook zo dat je kan rekenen op een rendement dat boven de 4 à 5 procent uitkomt. Voor op inkomsten georiënteerde investeerders geldt uiteraard dat een dergelijk dividend bijzonder aantrekkelijk kan zijn. Daarnaast is het zo dat verschillende REITs hun dividend niet één keer per kwartaal, maar wel maandelijks uitbetalen. Het spreekt voor zich dat ook dat alleen maar mooi meegenomen is.

Verschillende REITs met een uitstekend track record

Voor verschillende vastgoedbedrijven geldt dat ze reeds een behoorlijke tijd meedraaien op de markt. Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om enkele Amerikaanse ondernemingen. In eerste instantie is er de REIT Realty Income Inc. Voor dit bedrijf geldt dat ze reeds werd opgericht in het jaar 1969. Sinds die tijd heeft ze haar portefeuille met vastgoed stelselmatig weten uit te breiden.

Bovendien is er nog een sterke troef waar je als investeerder in deze onderneming op kan rekenen. Het is immers zo dat Realty Income Inc haar dividend niet per kwartaal, maar wel elke maand uitbetaald.

Voor heel wat mensen is dit zeer belangrijk. Gebruik jij je dividenden om je vaste lasten mee te betalen? Dan spreekt het voor zich dat deze vaste lasten ook geen drie maanden op zich zullen laten wachten. Investeren in een REIT die maandelijks dividend uitbetaald is dan ook altijd mooi meegenomen.

Het spreekt voor zich dat niet alleen Realty Income een potentieel interessante REIT kan zijn om in te investeren. Door de jaren heen zijn er op de markt menig aantal vastgoedbedrijven geïntroduceerd die een interessant investeringspotentieel met zich meebrengen. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan STAG Industrial (waar Amazon een bekende afnemer van is) evenals aan W.P. Carey.

Ook voor STAG geldt dat ze haar dividend per maand uitbetaald. W.P. Carey doet dit niet. Zij heeft er dan ook voor gekozen om haar dividend één keer per kwartaal uit te betalen aan haar aandeelhouders.

Welke risico’s zijn er verbonden aan investeren in een REIT?

Het belangrijkste risico dat je loopt wanneer je gaat investeren in een REIT heeft betrekking tot de vrij strenge voorwaarden die voor deze ondernemingen gelden. Op moment van schrijven is het bijvoorbeeld zo dat deze bedrijven verplicht zijn om zowat 90 procent van het belastbaar inkomen uit te keren aan de aandeelhouders. Dat betekent dat er niet veel meer overblijft om verdere investeringen mee te kunnen doen en kosten mee te betalen.

Dit gezegd hebbende moet dit wel een beetje in lijn worden gezien met de inkomsten die binnen worden gehaald. Het spreekt namelijk voor zich dat deze inkomsten behoorlijk hoog zijn gelegen. Ook die 10 procent vertegenwoordigt in de praktijk dan ook nog steeds een meer dan behoorlijke waarde.

Specifieke investeringen in de vastgoedmarkt

Het tweede potentiële risico gaat schuil in het gebrek aan diversiteit. Concreet geldt voor een REIT dat ze verplicht is om minstens 75 procent van haar vermogen te beleggen in onroerend goed. Dat zorgt ervoor dat je als investeerder of belegger in een dergelijk bedrijf voor het overgrote merendeel wordt blootgesteld aan de vastgoedmarkt. Van diversiteit is dus maar weinig sprake.

Dat hoeft natuurlijk geen groot probleem te zijn wanneer je hier rekening mee houdt bij je andere investeringen, maar het kan wel een probleem zijn wanneer je nog maar alleen in een REIT investeert. Zo snel mogelijk je portefeuille diversifiëren kan dan immers noodzakelijk zijn.

Conclusie; geniet van unieke blootstelling aan de vastgoedmarkt door te beleggen in een REIT

De twee voornaamste redenen om te beleggen in een REIT mogen na het lezen van bovenstaande informatie wel duidelijk zijn. In eerste instantie is dit interessant omdat je kan investeren in een deel van de markt dat anders meer dan waarschijnlijk buiten bereik zou blijven. Dat is echter niet alles. Daarnaast is het namelijk eveneens zo dat je vergelijkbaar met het aankopen en verhuren van vastgoed kan rekenen op een aantrekkelijke passieve inkomstenstroom.

In plaats van huurinkomsten gaat het hierbij dan uiteraard wel om dividenden waardoor je rekening dient te houden met de dividendbelasting die in rekening wordt gebracht. Toch, wanneer je graag een stukje van je vermogen wil blootstellen aan de vastgoedmarkt en wanneer je daar graag passieve inkomsten mee wil kunnen realiseren is het zeker een aanrader om daarvoor te kijken in de richting van REITs.