Investeren in alternatieve assets is vaak ontzettend lucratief

De investeringsmogelijkheden die vandaag de dag op de markt zijn terug te vinden zijn eigenlijk nog nooit zo uitgebreid en divers geweest. Naast de klassieke investeringen die kunnen gebeuren in bijvoorbeeld aandelen en obligaties bestaan er tegenwoordig dan ook nog heel wat andere assets die het overwegen waard zijn. Voor verschillende van deze assets geldt dat ze over een vrij alternatief karakter beschikken. Dat klinkt natuurlijk best bijzonder, maar wat betekent dit eigenlijk? Dit betekent dat er vaak sprake bij is van sterke niche gerichte producten. Klassieke voorbeelden zijn:

  • Bepaalde alcoholische dranken zoals wijn en whisky;
  • Exclusieve munten in goud en zilver;
  • Bijzonder sigaren;
  • Uurwerken;

Voor heel wat verschillende producten is door de jaren heen gebleken dat de juiste exemplaren aankopen en ze op het beste moment terug verkopen bijzonder lucratief uit kan pakken. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat ontzettend veel mensen tegenwoordig geïnteresseerd zijn geraakt in deze alternatieve manier van beleggen. Geldt dat ook voor jou en zou je er bijgevolg graag meer over te weten willen komen? Dan moet je vooral blijven verder lezen!

Wat zijn alternatieve beleggingen?

Alternatieve beleggingen kunnen eigenlijk van alles zijn. De voorbeelden die we hebben aangehaald in de inleiding van deze pagina zijn dan ook louter en alleen voorbeelden. Tijdens de Coronapandemie bleken bijvoorbeeld Pokémonkaarten plots een explosieve prijsstijging te kennen. Sowieso staan speelkaarten er reeds jarenlang om bekend een potentieel zeer lucratieve investering te kunnen zijn. Kijk hiervoor niet alleen in de richting van Pokémon, maar ook naar Magic: The Gathering en natuurlijk ook naar de in de VS razend populaire sportkaarten.

Dit geeft duidelijk aan dat je het vaak helemaal niet ver of zeer exclusief hoeft te gaan zoeken. Ook vrij alledaagse artikelen kunnen je uiteindelijk een niet onaantrekkelijk geldbedrag opleveren.

Voor nagenoeg alle alternatieve beleggingen geldt eigenlijk één belangrijke stelregel. Dat is dat ze vaak slechts over een beperkte intrinsieke waarde beschikken, maar het vooral een kwestie is van wat de gek ervoor geeft. Verschillende whisky’s die in eerste instantie voor een bescheiden bedrag op de markt werden gebracht zijn inmiddels fortuinen waard. Dat geldt ook voor bepaalde inmiddels iconisch geworden uurwerken. Deels gedreven door hype en aldus momentum is het mogelijk dat verschillende artikelen in een snel tempo significant duurder worden.

Wanneer jij op het juiste moment investeert en op het geschikte moment terug verkoopt kan je daar dan ook een behoorlijk rendement mee realiseren. Klinkt eenvoudig, maar in de praktijk is het dat lang niet altijd.

Wat zijn de voordelen van alternatieve beleggingen?

Er zijn absoluut een aantal niet onaanzienlijke voordelen verbonden aan alternatieve beleggingen. Door de jaren heen zijn heel wat mensen er dan ook in geslaagd om daarmee een aanzienlijk vermogen op te bouwen. Een eerste voordeel heeft betrekking tot het feit dat veel mensen op deze manier van hun hobby een lucratieve inkomstenbron kunnen maken. Heel wat mensen beschikken bijvoorbeeld over een aanzienlijke collectie met gelimiteerde whiskyflessen wat als gevolg heeft dat ze de waarde van hun collectie elk jaar opnieuw verder zien toenemen.

Door op het juiste moment en vooral ook op de juiste manier te verkopen kan je in één klap een ongelofelijk rendement realiseren. Bovendien zijn heel wat alternatieve beleggingen helemaal niet moeilijk op te slaan.

Vaak is de drempel om in te stappen vrij beperkt

Voor heel wat verschillende investeringen of beleggingen die op de markt zijn terug te vinden zoals bijvoorbeeld vastgoed geldt dat de instapdrempel ontzettend hoog is gelegen. Dat hoeven we meer dan waarschijnlijk niet eens te benadrukken. Voor alternatieve beleggingen geldt dat vaak niet. Althans niet voor wat het financiële aspect betreft. Een eerste release van een nieuwe whisky distilleerderij kan bijvoorbeeld vaak worden aangekocht voor een basisprijs van minder dan 100 euro. Het is echter niet ondenkbaar dat deze fles door de jaren heen omwille van de eerste editie als iconisch kan worden bestempeld met als gevolg dat ze in waarde toeneemt.

Ook voor dit voordeel kunnen we terug het voorbeeld aanhalen van de Pokémonkaarten. Het aankopen van dergelijke losse kaartjes was jarenlang ontzettend voordelig. Voor slechts een paar euro had je niet zelden al een mooie bundel kaartjes. Had enkele goede kaarten en had je die bijvoorbeeld tijdens het Coronajaar 2020 verkocht? Dan is de kans ontzettend groot dat je op jouw oorspronkelijk aankoopbedrag een stevige meerwaarde hebt weten te realiseren.

Stevige rendementen kunnen op vrij korte termijn gerealiseerd worden

In het verleden hebben er zich verschillende momenten voorgedaan waarop diverse items in één klap ongelofelijk veel duurder werden. Dat zorgde ervoor dat mensen soms in slechts enkele maanden tijd erin slaagden om een behoorlijk geldbedrag te verzamelen. Wanneer het momentum goed zit en de omstandigheden een beetje meezitten is het op deze manier mogelijk om in één klap je financiële mogelijkheden een behoorlijke injectie te geven.

Wat maakt alternatieve beleggingen tegelijkertijd zo risicovol?

De voordelen waar je op kan rekenen bij alternatieve beleggingen zijn duidelijk niet van de minste. Dat geldt ook voor de potentiële rendementen die je er mogelijks mee kan behalen. Dit gezegd hebbende is het wel zeer belangrijk om je ook bewust te zijn van de potentiële risico’s waarmee je te maken kan krijgen. De waarde van alternatieve assets staat er namelijk om bekend ontzettend volatiel te zijn. Dat is het gevolg van het feit dat ze voor een groot deel tot stand komt als gevolg van een hype. Gaat de hype liggen en heb je op het hoogtepunt van die hype aangekocht? Dan bestaat het risico dat je het aangekochte artikel nooit nog voor dezelfde prijs verkocht kan krijgen.

Naast bovenstaande is er ook altijd het risico dat je gaat investeren in alternatieve assets die de vooropgestelde verwachtingen niet zullen weten in te lossen. Dat kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een verandering in momentum. Wanneer de interesse uit de markt wegebt kan de waarde van de verschillende artikelen snel een stevige neerwaartse spiraal laten optekenen.

Bovendien is het ook gewoon mogelijk dat je gaat investeren in assets die helemaal niet investeringswaardig zijn. Het duurt vaak een behoorlijke tijd vooraleer mensen in staat zijn om een goede voeling te krijgen met de alternatieve markt waarin ze wensen te investeren. Het risico op foute beslissingen is mede daardoor natuurlijk ontzettend groot. Met alternatieve beleggingen kan je dan ook niet alleen veel geld verdienen, maar ook verliezen. Hier moet je toch bij stil blijven staan.

Conclusie; voor wie zijn alternatieve beleggingen echt geschikt?

Er zijn duidelijk zowel enkele niet onbelangrijke voor- als nadelen verbonden aan investeren in alternatieve assets. In eerste instantie kan het ontzettend leuk zijn en bovendien is het zeker mogelijk om er een aanzienlijk rendement mee te behalen, maar anderzijds zijn er toch ook vrij significante risico’s aan verbonden. Wanneer je niet bereid bent om je te verdiepen in de markt waarin je wenst te investeren is het een goed idee om dit ook gewoon niet te doen. Voor verschillende whiskyflessen, maar ook wijnen geldt dat ze door de jaren heen een significante meerwaarde in prijs laten optekenen.

Voor andere flessen geldt dan weer dat ze nauwelijks op interesse kunnen rekenen. Je goed verdiepen in de assets waarin je wenst te investeren en een bepaalde voeling met de markt creëren is dan ook beslist geen overbodige luxe.

Zie jij bovenstaande wel zitten? Ben je bijgevolg vastbesloten om je te gaan verdiepen in bijvoorbeeld aankomende releases van bepaalde veelbelovende distilleerderijen, wijnhuizen of horlogemerken? Dan zal je kunnen vaststellen dat je mits het hanteren van goede aankoop- en verkoopmomenten een zeer aantrekkelijke financiële meerwaarde op je investering zal kunnen realiseren.