Eenmaal afgesloten worden verzekeringen vaak vergeten

Iedereen in Nederland kent het belang van goed verzekerd zijn. Daarom worden de verzekeringen ook trouw afgesloten. Wat echter opvalt, is dat er daarna eigenlijk geen aandacht meer aan geschonken wordt. Uit onderzoek blijkt dat meer dan veertig procent nooit meer naar bijvoorbeeld een reis- of aansprakelijkheidsverzekering kijkt. Meer dan dertig procent kijkt nooit meer naar de autoverzekering nadat deze is afgesloten. Het is voor velen zo dat na het afsluiten de gedachte leeft dat alles wel goed geregeld is. Er zit echter nog wel iets meer achter, zo stellen de specialisten.

Wanneer verzekeringen bekijken?

Een groot deel van de ondervraagden zegt dus nooit meer naar verzekeringen te kijken nadat deze zijn afgesloten. Hoe zit dat echter bij de groep die zegt nog wel te kijken? Uit onderzoek blijkt dat zij alleen kijken op momenten wanneer daar aanleiding voor is. Dat kan bijvoorbeeld zijn wanneer een verhuizing aanstaande is. Of wanneer er iets in de levenssituatie verandert. Denk aan trouwen, of juist aan scheiden. Ook samenwonen wordt vaak genoemd. Ook voor andere verzekeringen geldt dat er op deze manier naar gekeken wordt. Denk aan het doen van een grote aankoop of het maken van een reis.

Het belang van nakijken

Het is bij velen nog altijd niet goed bekend wat het nakijken van verzekeren eigenlijk kan doen. Het is namelijk zo dat een afgesloten verzekering nog eens nalopen na enige tijd ook een financieel voordeel kan bieden. Denk bijvoorbeeld aan het verlagen van de dekking na enige jaren. Daardoor wordt de verzekering minder duur. Ook het volledig overstappen kan soms van waarde zijn. Verzekeraars bieden nieuwe producten die beter passen. Ook komen er nog altijd nieuwe verzekeraars bij in Nederland. Dat maakt het nakijken van de verzekeringen dus ook onder alle omstandigheden belangrijk.

Voldoende gedekt zijn

Experts wijzen erop dat de kosten verminderen niet de enige reden is om naar de verzekering te kijken. Het is ook belangrijk om voldoende gedekt te zijn. Zo zijn veel mensen in Nederland niet voor alles gedekt wat in hun leven kan gebeuren. Dit is echter niet bekend bij de verzekerden, omdat ze de verzekeringen niet goed doornemen nadat ze eenmaal zijn afgesloten. Door veranderingen in de situatie, zonder dat de verzekering is mee veranderd, is het zo dat ze niet goed gedekt zijn. Een groot deel van de Nederlandse bevolking sluit bovendien alleen de noodzakelijke verzekeringen af.

Wat moet geregeld zijn?

Het is belangrijk om te bekijken wat in ieder geval geregeld moet zijn. Het gaat dan om verzekeringen als de inboedelverzekering, woonhuisverzekering en autoverzekering. Zorg dus dat die in ieder geval op orde zijn voor jezelf. Daarbij wordt door Nederlanders vaak wel gekeken naar welke verzekeraar de beste dekking biedt. Waar vaak gedacht wordt dat alleen naar de goedkoopste aanbieder gezocht wordt, blijkt dat in de praktijk toch wel enigszins anders te zijn. Veel Nederlanders vinden de laagste prijs niet perse de belangrijkste voorwaarde. Dit verklaart ook deels waarom er nooit meer naar gekeken wordt.