Water steeds vaker een beleggingsobject

Watertekorten komen steeds vaker voor. Slimme beleggers hebben daardoor ontdekt dat het wel heel aantrekkelijk kan zijn om in water te beleggen. Wateraandelen zijn dan ook steeds meer te vinden en er zijn veel beleggers die erin geïnteresseerd zijn. Er zijn namelijk genoeg redenen te bedenken waarom water interessant kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan een prijsstijging in het geval van een schaarste. Dit is dan ook één van de belangrijkst redenen waarom hier steeds meer aandacht voor is. Er zijn echter nog meer zaken die een rol spelen.

De factor schaarste

Zoals gezegd is de factor schaarste belangrijk als het gaat om het beleggen in water. De prijzen voor water zouden daardoor weleens kunnen stijgen. Met het oog op klimaatverandering is dit ook niet ondenkbaar, stellen de experts. Daardoor is het juist voor beleggers een hele interessante optie om in te investeren. De wateraandelen kunnen op termijn van het nodige gaan opleveren. Het is natuurlijk ook zo dat er de nodige bezorgdheid bestaat over de toekomst van water. Ook dit speelt een rol in de stijging van de prijzen die mogelijk aanstaande is. Daarom is het juist nu ook het moment om in te stappen.

Stijging in de vraag naar water

Morgan Stanley heeft onderzoek gedaan naar de schaarste van water. De bezorgdheid groeit en de verwachting is dat het tekort in 2030 al 40 procent zou kunnen bedragen. Dit betekent dus ook dat er veel aan gelegen is om het probleem van waterschaarste aan te pakken. Wat dus ook weer betekent dat de bedrijven die zich hiermee bezighouden in rap tempo een steeds grotere waarde zullen krijgen. Er zijn de nodige zaken die een rol spelen in dit probleem, dus zijn er ook veel vlakken waarop je kan investeren.

Mogelijkheden om te beleggen in water

Waar liggen de mogelijkheden dan als het om aandelen in water gaat? In de eerste plaats liggen er dan kansen bij waterbeheer. De bedrijven die zich hiermee bezighouden leveren immers schoon drinkwater en handelen het afvalwater af. Bovendien zijn ze stabiel doordat ze vaak een monopolie hebben in de regio waar ze actief zijn. Een andere interessante factor is waterinfrastructuur. Dit zijn de bedrijven die bijvoorbeeld irrigatiesystemen, maar ook dammen en pijpleidingen verzorgen. Zowel de aanleg als het onderhoud hierin zou weleens flink kunnen toenemen in de komende jaren.

Andere mogelijkheden om te beleggen in water

Naast de grote kansen zijn er ook bedrijven die zich op andere vlaken bezighouden. Denk dan bijvoorbeeld aan het zuiveren van water. Dit kan weleens steeds belangrijker worden, met het oog op een schoonmilieu voor een beter klimaat. Ook watertransport is interessant. Door droogte kan het best zo zijn dat meer water over grotere afstanden getransporteerd moet worden. De groeiende vraag naar drinkwater kan dus kansen bieden voor deze bedrijven. Dit geeft grote mogelijkheden. Zoals dat ook geld voor klimaatverandering in zijn algemeenheid. Dat dit flinke invloed heeft op de watervoorziening zal duidelijk zijn. Dat dit dus ook meespeelt in de waarde van de aandelen van de bedrijven, is logisch.